slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4159 ДГС Стара Загора 06.04.2020 чб, бб, цр, мждр, здб, кдб, 205143 Процедури за добив на дървесина 33,647.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4156 ДГС Стара Загора 12.05.2020 Открита процедура 56,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4152 ДГС Стара Загора 07.04.2020 бл, цр 205140 Процедури за добив на дървесина 14,405.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4150 ДГС Стара Загора 08.05.2020 Открита процедура 23,245.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4123 ДГС Стара Загора 24.03.2020 здб, срлп, мждр, кгбр, бк 205139 Процедури за добив на дървесина 14,172.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4092 ДГС Стара Загора 17.03.2020 цр, бл, кгбр, мждр 205141 Процедури за добив на дървесина 10,646.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4088 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!
4088 ДГС Стара Загора 02.04.2020 бл;цр;здб;мждр; 205140 Процедури за добив на дървесина 14,405.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4087 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!
4087 ДГС Стара Загора 02.04.2020 здб;срлп;мждр;кгбр;бк; 205139 Процедури за добив на дървесина 14,172.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4086 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!
4086 ДГС Стара Загора 02.04.2020 здб;бк;кгбр;мждр; 205138 Процедури за добив на дървесина 14,129.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4085 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!
4085 ДГС Стара Загора 02.04.2020 здб;цр;гбр;бк;мждр;кгбр;бл; 205137 Процедури за добив на дървесина 18,018.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4083 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!
4083 ДГС Стара Загора 02.04.2020 цр;здб;мждр 205136 Процедури за добив на дървесина 13,606.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4073 ДГС Стара Загора 06.04.2020 Публично състезание 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4053 ДГС Стара Загора 30.03.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 33,700.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4030 на ДГС Стара Загора от 09.04.2020 е прекратена!
4030 ДГС Стара Загора 09.04.2020 Открита процедура 23,245.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3866 ДГС Стара Загора 11.02.2020 205203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 8,090.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3833 ДГС Стара Загора 09.01.2020 27.01.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 2,550.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3826 ДГС Стара Загора 28.01.2020 205201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,008.73 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3809 ДГС Стара Загора 02.01.2020 06.01.2020 ак 205109 Процедури за добив на дървесина 7,107.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3691 ДГС Стара Загора 09.01.2020 Открита процедура 2,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3617 ДГС Стара Загора 20.12.2019 бб, чб, бк др 2001 Д Дългосрочни договори 649,341.00 лв. без ДДС