Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
759 ДГС Стара река 20.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Стара река” и Доставка, ремонт и баланс на гуми и джанти” по обособени позиции както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Техническо обслужване,основен и текущ ремонт, профилактика на МПС, доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Доставка, ремонт и баланс, монтаж и демонтаж на гуми и джанти.


Виж пълна информация
Процедура № 759 на ДГС Стара река от 20.03.2017 е прекратена!
753 ДГС Стара река 28.02.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
505 куб.м. 385 куб.м. 42 куб.м. 1152 куб.м. 589 куб.м. 169 куб.м. 2842 куб.м.
здб,бк,яв,лп,брз,гбр,см,здгл,бл,бб
1712 Продажба на стояща дървесина на корен 115,501.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1712 Виж пълна информация
748 Централно Управление 10.03.2017 1704 Дългосрочни договори 344,836.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект № 1704 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река. Виж пълна информация
Процедура № 748 на Централно Управление от 10.03.2017 е прекратена!
737 ДГС Стара река 15.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Виж пълна информация
Процедура № 737 на ДГС Стара река от 15.03.2017 е прекратена!
730 Централно Управление 07.03.2017 1703 Продажба на стояща дървесина на корен 543,940.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1703 - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
724 ДГС Стара река 14.02.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 742 куб.м. 477 куб.м. 114 куб.м. 1351 куб.м.
бк,здб,гбр,яв
1704-A Процедури за продажба на дървесина 79,709.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в района на ТП ДГС Стара река– обекти : 1704-А Виж пълна информация
723 ДГС Стара река 14.02.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 498 куб.м. 47.00 куб.м. 948 куб.м. 620 куб.м. 0 куб.м. 2113 куб.м.
см,бк,гбр,брз,трп,яв,
1710 Продажба на стояща дървесина на корен 72,083.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обекти № 1710 Виж пълна информация
719 ДГС Стара река 07.02.2017 Събиране на оферти с обява 900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП "ДГС Стара река”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
716 Централно Управление 27.02.2017 1701 и 1702 Дългосрочни договори
Предмет: Документация за провеждане на явен търг за предварителна продажба на добита дървесина по сортименти от обект 1701 и 1702 Виж пълна информация
714 ДГС Стара река 07.02.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
505.00 куб.м. 385.00 куб.м. 42.00 куб.м. 1152.00 куб.м. 589 куб.м. 169.00 куб.м. 2842 куб.м.
здб,бк,яв,лп,брз,гбр,см,здгл,бл,бб
1712 Продажба на стояща дървесина на корен 115,501.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1712 Виж пълна информация
Процедура № 714 на ДГС Стара река от 07.02.2017 е прекратена!
692 ДГС Стара река 25.01.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 742 куб.м. 477 куб.м. 114 куб.м. 1351 куб.м.
бк,здб,гбр,яв
1704-А Процедури за продажба на дървесина 79,709.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в района на ТП ДГС Стара река– обекти : 1704-А Виж пълна информация
Процедура № 692 на ДГС Стара река от 25.01.2017 е прекратена!
691 ДГС Стара река 25.01.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
498 куб.м. 0 куб.м. 47 куб.м. 948 куб.м. 620 куб.м. 0 куб.м. 2113 куб.м.
см,бк,гбр,брз,трп,яв,
1710 Продажба на стояща дървесина на корен 72,083.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обекти № 1710 Виж пълна информация
Процедура № 691 на ДГС Стара река от 25.01.2017 е прекратена!
690 ДГС Стара река 25.01.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1206.00 куб.м. 39 куб.м. 2 куб.м. 575 куб.м. 504 куб.м. 279 куб.м. 2605 куб.м.
бк,гбр,здб
1707,1708 Процедури за добив на дървесина 66,563.35 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обекти №№ 1707,1708 Виж пълна информация
682 ДГС Стара река 18.01.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
279 куб.м. 1355 куб.м. 122 куб.м. 1506 куб.м. 1035 куб.м. 0 куб.м. 4297 куб.м.
бб,чб,см,здгл,вмб,яв,гбр,брз,ела
Продажба на стояща дървесина на корен 150,667.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обекти № № 1701, 1702 и 1705 Виж пълна информация
659 ДГС Стара река 28.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
412.00 куб.м. 2171.00 куб.м. 172.00 куб.м. 2833 куб.м. 1933.00 куб.м. 0 куб.м. 7521.00 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр,,трп,брз,лп
1701,1702,1703,1704,1705,1706 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: родажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обекти № № 1701,1702,1703,1704,1705,1706 Виж пълна информация
658 ДГС Стара река 28.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1206.00 куб.м. 39.00 куб.м. 2.00 куб.м. 575.00 куб.м. 504 куб.м. 279.00 куб.м. 2605.00 куб.м.
бк,гбр,здб
1707 , 1708 Процедури за добив на дървесина 63,307.10 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обекти №№ 1707,1708 Виж пълна информация
Процедура № 658 на ДГС Стара река от 28.12.2016 е прекратена!
657 ДГС Стара река 28.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 39.00 куб.м. 2.00 куб.м. 575 куб.м. 504.00 куб.м. 207 куб.м. 1327.00 куб.м.
бк,здб,гбр
1701-A 1702-A Процедури за продажба на дървесина 78,293.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в района на ТП ДГС Стара река– обекти : 1701-А, 1702-А Виж пълна информация
480 ДГС Стара река 02.12.2016 08.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1206 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 72 куб.м. 1278 куб.м.
бк,здб
1703-А Процедури за продажба на дървесина 142,398.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1703-А Виж пълна информация
479 ДГС Стара река 02.12.2016 08.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 39 куб.м. 2 куб.м. 575 куб.м. 504 куб.м. 207 куб.м. 1327 куб.м.
бк,здб,гбр
1701-А, 1702-А Процедури за продажба на дървесина 78,293.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в района на ТП ДГС Стара река– обекти : 1701-А, 1702-А Виж пълна информация
Процедура № 479 на ДГС Стара река от 02.12.2016 е прекратена!
478 ДГС Стара река 02.12.2016 08.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1206 куб.м. 39 куб.м. 2 куб.м. 575 куб.м. 504 куб.м. 279 куб.м. 2605 куб.м.
бк,гбр,здб
1707,1708 Процедури за добив на дървесина 63,307.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обекти №№ 1707,1708 Виж пълна информация
Процедура № 478 на ДГС Стара река от 02.12.2016 е прекратена!