Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
658 ДГС Стара река 28.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1206.00 куб.м. 39.00 куб.м. 2.00 куб.м. 575.00 куб.м. 504 куб.м. 279.00 куб.м. 2605.00 куб.м.
бк,гбр,здб
1707 , 1708 Процедури за добив на дървесина 63,307.10 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обекти №№ 1707,1708 Виж пълна информация
Процедура № 658 на ДГС Стара река от 28.12.2016 е прекратена!
657 ДГС Стара река 28.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 39.00 куб.м. 2.00 куб.м. 575 куб.м. 504.00 куб.м. 207 куб.м. 1327.00 куб.м.
бк,здб,гбр
1701-A 1702-A Процедури за продажба на дървесина 78,293.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в района на ТП ДГС Стара река– обекти : 1701-А, 1702-А Виж пълна информация
480 ДГС Стара река 02.12.2016 08.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1206 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 72 куб.м. 1278 куб.м.
бк,здб
1703-А Процедури за продажба на дървесина 142,398.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1703-А Виж пълна информация
479 ДГС Стара река 02.12.2016 08.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 39 куб.м. 2 куб.м. 575 куб.м. 504 куб.м. 207 куб.м. 1327 куб.м.
бк,здб,гбр
1701-А, 1702-А Процедури за продажба на дървесина 78,293.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в района на ТП ДГС Стара река– обекти : 1701-А, 1702-А Виж пълна информация
Процедура № 479 на ДГС Стара река от 02.12.2016 е прекратена!
478 ДГС Стара река 02.12.2016 08.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1206 куб.м. 39 куб.м. 2 куб.м. 575 куб.м. 504 куб.м. 279 куб.м. 2605 куб.м.
бк,гбр,здб
1707,1708 Процедури за добив на дървесина 63,307.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обекти №№ 1707,1708 Виж пълна информация
Процедура № 478 на ДГС Стара река от 02.12.2016 е прекратена!
476 ДГС Стара река 02.12.2016 08.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
412 куб.м. 2171 куб.м. 172 куб.м. 2833 куб.м. 1933 куб.м. 0 куб.м. 7521 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр,,трп,брз,лп
Продажба на стояща дървесина на корен 261,960.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обекти № № 1701,1702,1703,1704,1705,1706
Виж пълна информация
Процедура № 476 на ДГС Стара река от 02.12.2016 е прекратена!
390 ДГС Стара река 11.11.2016 17.11.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56.00 куб.м. 11.00 куб.м. 0 куб.м. 9.00 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 82.00 куб.м.
бб
1628 Продажба на стояща дървесина на корен 4,316.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1628 Виж пълна информация
368 ДГС Стара река 20.10.2016 31.12.2016 1627 Процедури за добив на дървесина 10,117.16 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара река на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1627 Виж пълна информация
324 ДГС Стара река 18.10.2016 25.10.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
167 куб.м. 134 куб.м. 11 куб.м. 896 куб.м. 291 куб.м. 26 куб.м. 1526 куб.м.
см,здгл,бк,гбр,здб,дрш,бл,цр,трп
1621, 1622, 1623 Продажба на стояща дървесина на корен 57,891.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обекти № 1621, 1622, 1623 Виж пълна информация
286 ДГС Стара река 16.09.2016 31.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 26.00 куб.м. 1.00 куб.м. 127 куб.м. 74.00 куб.м. 2.00 куб.м. 230.00 куб.м.
см,бк,гбр,бл,цр,дрш,трп
1626 Процедури за добив на дървесина 5,378.10 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара река на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1626 Виж пълна информация
281 ДГС Стара река 27.09.2016 04.10.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
620 куб.м. 253 куб.м. 19 куб.м. 1904 куб.м. 653 куб.м. 102 куб.м. 3551 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр,брз,трп,дрш,бл,здб
1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625 Продажба на стояща дървесина на корен 144,275.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обекти № 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625 Виж пълна информация
225 ДГС Стара река 02.09.2016 08.09.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 291 куб.м. 197 куб.м. 0 куб.м. 488 куб.м.
бк гбр здб бл цр трп
1619 Процедури за добив на дървесина 11,399.68 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обект 1619 Виж пълна информация
224 ДГС Стара река 02.09.2016 08.09.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
203 куб.м. 246 куб.м. 17 куб.м. 921 куб.м. 425 куб.м. 22 куб.м. 1834 куб.м.
см,бб,здгл, бк, гбр, здб, трп,
1615, 1616, 1617, 1618 Продажба на стояща дървесина на корен 72,162.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обекти № 1615, 1616, 1617, 1618 Виж пълна информация
223 ДГС Стара река 02.09.2016 08.09.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
203 куб.м. 246 куб.м. 17 куб.м. 921 куб.м. 425 куб.м. 22 куб.м. 1834 куб.м.
см,бб,здгл, бк, гбр, здб, трп,
1615, 1616, 1617, 1618 Продажба на стояща дървесина на корен 72,162.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обекти № 1615, 1616, 1617, 1618 Виж пълна информация
85 ДГС Стара река 15.07.2016 19.07.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
462 куб.м. 17 куб.м. 2 куб.м. 401 куб.м. 143 куб.м. 123 куб.м. 1148 куб.м.
игл, бк, гбр, здб, дрш
1609-А,1610-А,1611-А,1612-А Процедури за продажба на дървесина 81,806.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в района на ТП ДГС Стара река– обекти : 1609-А, 1610-А, 1611-А,1612-А Виж пълна информация
84 ДГС Стара река 15.07.2016 19.07.2016 1612, 1614 Процедури за добив на дървесина 27,619.27 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обекти с номера :1612 и 1614 Виж пълна информация
83 ДГС Стара река 15.07.2016 19.07.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 53 куб.м. 7 куб.м. 849 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 909 куб.м.
бк, гбр, здб, бл, дрш
1613 Процедури за добив на дървесина 2,127,969.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обект № 1613 Виж пълна информация
82 ДГС Стара река 15.07.2016 19.07.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
246 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 302 куб.м. 302 куб.м. 151 куб.м. 755 куб.м.
бк
1611 Продажба на стояща дървесина на корен 41,899.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обекти № 1611 Виж пълна информация
Процедура № 82 на ДГС Стара река от 15.07.2016 е прекратена!
77 ДГС Стара река 12.07.2016 18.07.2016 Ремонт и строителство на ГАП 15,962.69 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт на мост по ГАП трета степен „Кечи дере” и ремонт на ГАП четвърта степен „Мината – Слънчева поляна” Виж пълна информация
31 ДГС Стара река 21.06.2016 24.06.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 659 куб.м. 101 куб.м. 769 куб.м.
бб, бк, гбр, дрш, здгл, дб
1607-А Процедури за продажба на дървесина 45,295.00 лв. без ДДС
Предмет: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН "ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ", С ПРЕДМЕТ: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация