slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6816 ДГС Стара река 17.10.2023 Събиране на оферти с обява Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6810 ДГС Стара река 06.10.2023 Лесокултурни мероприятия

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6809 на ДГС Стара река от 03.10.2023 е прекратена!
6809 ДГС Стара река 03.10.2023 04.10.2023 бк 2310-Е Процедури за продажба на дървесина 10,450.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6808 ДГС Стара река 02.10.2023 Лесокултурни мероприятия 2,440.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6804 ДГС Стара река 12.10.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6797 ДГС Стара река 12.09.2023 Събиране на оферти с обява Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6793 ДГС Стара река 13.10.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6774 ДГС Стара река 24.08.2023 25.08.2023 Бялбор,Смърч 2309-Е Процедури за продажба на дървесина 12,795.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6773 ДГС Стара река 24.08.2023 25.08.2023 Бялбор,Бук,Зимендъб,Благун,цер,Габър 2308-Е Процедури за продажба на дървесина 142,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6767 ДГС Стара река 01.08.2023 бб,см 2312 Процедури за добив на дървесина 4,891.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6711 на ДГС Стара река от 22.06.2023 е прекратена!
6711 ДГС Стара река 22.06.2023 23.06.2023 бб,бк,здб,бл,гбр,пр 2308-E Процедури за продажба на дървесина 155,960.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6706 ДГС Стара река 12.06.2023 13.06.2023 бб,здл,бр,цр,гбр,здб 2311 Процедури за добив на дървесина 614,691.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6705 ДГС Стара река 12.06.2023 13.06.2023 бк,трп,гбр,яв,брс,здв,яс 2310 Процедури за добив на дървесина 55,351.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6699 ДГС Стара река 01.06.2023 ....... 0000 Процедури за добив на дървесина Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6662 ДГС Стара река 15.05.2023 17.05.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6539 ДГС Стара река 29.12.2022 30.12.2022 здб бк гбр 2304-Е Процедури за продажба на дървесина 41,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6538 ДГС Стара река 29.12.2022 30.12.2022 чрш,бк,трп,яв,лп,здб,шс,цр,бл 2301-ЕМТ Процедури за продажба на дървесина 373,810.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6537 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 бб бб бб см бб бб бб бб чб см см здгл здгл бб чб здгл бб бб бб бб здгл см бб чб бб чб чб бб бб бб бб чб бб см здгл бб бб чб см бб см бб бб см 2302-ЕМТ Процедури за продажба на дървесина 199,790.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6536 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 бк бк гбр брз трп ива здб бк гбр цр см бб бк гбр брз трп бк гбр здб шс см бк бб трп бк гбр трп брз гбр бк трп брз ива цр бк гбр 2307-Е Процедури за продажба на дървесина 188,475.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6535 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 2306-Е Процедури за продажба на дървесина 158,365.00 лв. без ДДС Профил на купувача