Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1974 ДГС Стара река 27.03.2018 Събиране на оферти с обява 900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3 Виж пълна информация
1960 ДГС Стара река 20.03.2018 Събиране на оферти с обява 900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3 Виж пълна информация
Процедура № 1960 на ДГС Стара река от 20.03.2018 е прекратена!
1839 ДГС Стара река 07.03.2018 1802 Д Дългосрочни договори 737,055.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Твърдица, ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Мъглиж, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Стара река и ТП ДГС Котел Виж пълна информация
1770 ДГС Стара река 30.01.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 428 куб.м. 29 куб.м. 391 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 1116 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,яв,трп,брз
1807-А Процедури за продажба на дървесина 64,440.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ОБЕКТ,
НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ ДГС СТАРА РЕКА“ ОТ ЛЕСОСЕЧЕН ФОНД 2018 г
Виж пълна информация
1725 ДГС Стара река 29.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
675 куб.м. 664 куб.м. 12 куб.м. 2129 куб.м. 4143 куб.м. 324 куб.м. 7947 куб.м.
бб,чб,см,здгл,вмб,бк,здб,бл,гбр,яв,шс,трп,чрш,лп
1801-А,1802-А,1803-А,1804-А,1805-А Процедури за продажба на дървесина 523,375.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ОБЕКТИ,
НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ ДГС СТАРА РЕКА“ ОТ ЛЕСОСЕЧЕН ФОНД 2018 г
Виж пълна информация
1722 ДГС Стара река 29.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2920 куб.м. 1429 куб.м. 78 куб.м. 2797 куб.м. 4537 куб.м. 399 куб.м. 12160 куб.м.
бб,чб,см,здгл,вмб,бк,здб,бл,гбр,яв,шс,трп,чрш,лп
1801,1802,1803,1804,1805 Процедури за добив на дървесина 317,218.38 лв. без ДДС
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС СТАРА РЕКА” ОТ ЛЕСОСЕЧЕН ФОНД 2018г. Виж пълна информация
1640 ДГС Стара река 12.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1745 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м. 1820.00 куб.м.
бк,здб,яв
1806-А Процедури за продажба на дървесина 187,738.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл.66 във вр. с правното предписание на чл.38 от Наредбата. Обект 1806-А Виж пълна информация
1639 ДГС Стара река 12.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
675 куб.м. 664 куб.м. 12 куб.м. 2129 куб.м. 4143 куб.м. 324 куб.м. 527894.00 куб.м.
бб,чб, см, здгл, бк, гбр, здб,бл,яв,шс,трп,яс,лп, брз,врб
1801-А,1802-А,1803-А,1804-А,1805-А Процедури за продажба на дървесина 527,894.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ОБЕКТИ,
НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ ДГС СТАРА РЕКА“ ОТ ЛЕСОСЕЧЕН ФОНД 2018 г
Виж пълна информация
Процедура № 1639 на ДГС Стара река от 12.12.2017 е прекратена!
1638 ДГС Стара река 12.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2920 куб.м. 1429 куб.м. 78 куб.м. 2797 куб.м. 4537 куб.м. 399 куб.м. 12160 куб.м.
бб,чб, см, здгл, бк, гбр, здб,бл,яв,шс,яс,чрш,трп,лп,брз,врб
1801,1802,1803,1804,1805 Процедури за добив на дървесина 317,218.38 лв. без ДДС
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС СТАРА РЕКА” ОТ ЛЕСОСЕЧЕН ФОНД 2018г. Виж пълна информация
Процедура № 1638 на ДГС Стара река от 12.12.2017 е прекратена!
1537 ДГС Стара река 15.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Стара река“ Виж пълна информация
1535 ДГС Стара река 23.11.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 4 куб.м. 2 куб.м. 93 куб.м. 110 куб.м. 0 куб.м. 209 куб.м.
бк,трп, врб
1729 Продажба на стояща дървесина на корен 7,508.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на корен-обект 1729 Виж пълна информация
1465 ДГС Стара река 24.10.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 127 куб.м. 9 куб.м. 144 куб.м. 229 куб.м. 0 куб.м. 509 куб.м.
бк,бб,см,гбр,чб
1725,1726 Продажба на стояща дървесина на корен 17,164.00 лв. без ДДС
Предмет: Участие в търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на корен в територия обхват на дейност на ТП "ДГС Стара река" от лесосечен фонд 2017г. Обекти 1725,1726 Виж пълна информация
1464 ДГС Стара река 24.10.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 71 куб.м. 4 куб.м. 100 куб.м. 178 куб.м. 0 куб.м. 378 куб.м.
бб, см, здгл, бк, гбр, брз
1727 Процедури за добив на дървесина 8,902.85 лв. без ДДС
Предмет: Участие в открит конкурс за добив на прогнозни количества дървесина на територията на ТП "ДГС Стара река" от лесосечен фонд 2017г. Обект 1727 Виж пълна информация
1462 ДГС Стара река 24.10.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 71 куб.м. 4 куб.м. 100 куб.м. 138 куб.м. 0 куб.м. 338 куб.м.
бб, см, здгл, бк, гбр, здб, брз
1709-А Процедури за продажба на дървесина 20,609.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП "ДГС Стара река" от лесосечен фонд 2017г. Обект 1709-А Виж пълна информация
1384 ДГС Стара река 31.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 99 куб.м. 2 куб.м. 167 куб.м. 224 куб.м. 40 куб.м. 577 куб.м.
бб
1724 Процедури за добив на дървесина 13,662.78 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Стара река" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1724 Виж пълна информация
1345 ДГС Стара река 05.09.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 99 куб.м. 2 куб.м. 167 куб.м. 224 куб.м. 40 куб.м. 577 куб.м.
бб
1708-А Процедури за продажба на дървесина 30,690.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества повредена иглолистна дървесина в района на ТП "ДГС Стара река" от Обект 1708-А Виж пълна информация
1344 ДГС Стара река 05.09.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 291 куб.м. 11 куб.м. 118 куб.м. 223 куб.м. 4 куб.м. 699 куб.м.
бб,бк,см,гбр,лп,чб
1719,1720 Продажба на стояща дървесина на корен 24,668.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1719,1720 Виж пълна информация
1340 ДГС Стара река 28.08.2017 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Геодезическо заснемане за издаване на удостоверение по чл. 54 а от ЗКИР" Виж пълна информация
1333 ДГС Стара река 31.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 177.65 куб.м. 0 куб.м. 177.65 куб.м.
гбр
1723 Продажба на стояща дървесина на корен 8,527.36 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1723 Виж пълна информация
1262 ДГС Стара река 08.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
271.00 куб.м. 291.00 куб.м. 27.00 куб.м. 492 куб.м. 791.00 куб.м. 39.00 куб.м. 1911.00 куб.м.
бб,см,вмб,гбр,яв,
1718 Процедури за добив на дървесина 45,407.01 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обект № 1718 Виж пълна информация