slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6534 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 бк гбр брк трп яв шс бк гбр лп шс бк гбр шс см бк гбр здгл брз лп здгл бб чб гбр брз трп здгл гбр трп гбр бб гбр здб гбр гбр здб здгл бк гбр брз лп яв яс бк гбр трп ива бк см брз ива бк 2305-Е Процедури за продажба на дървесина 108,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6533 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 бб чб гбр бк трп бб чб чб бб гбр гбр здб трп бк шс мжд бк гбр здб бб бк гбр бб чб гбр брз трп бк бб гбр яс яв см здгл гбр бб бк брз чрш трп бб чб гбр бк здб гбр цр бб см гбр бк здб гбр бл бк цр бл гбр цр гбр здб цр бк гбр трп гбр трп 2303-Е Процедури за продажба на дървесина 199,330.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6532 на ДГС Стара река от 31.01.2023 е прекратена!
6532 ДГС Стара река 31.01.2023 02.02.2023 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6531 ДГС Стара река 20.12.2022 Събиране на оферти с обява 855.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6466 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,бк,здб,трпл,грб,яс,лп,ива 2309 Процедури за добив на дървесина 31,385.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6465 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,см,бк,здб,трпл,грб,цр,брз,шс,ива 2308 Процедури за добив на дървесина 109,820.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6463 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бк,гбр,здб,трпл,цр,бл 2307 Процедури за добив на дървесина 33,709.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6462 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,см,здгл,бк,здб,трпл,грб,яс,яв,брз,лп,ива 2306 Процедури за добив на дървесина 28,163.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6460 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,чб,см,здгл,бк,трпл,грб,яв,брз,лп,бр 2305 Процедури за добив на дървесина 44,955.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6459 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,см,бк,грб,яв,брз,чрш,шс 2304 Процедури за добив на дървесина 39,315.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6458 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бк,гбр,здб,трпл,цр. 2303 Процедури за добив на дървесина 39,852.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6457 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,чб,см,здгл,бк,здб,трпл,грб,яс,яв,цр,брз,чрш 2302 Процедури за добив на дървесина 40,318.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6456 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,чб,бк,здб,трпл,шс,мждр. 2301 Процедури за добив на дървесина 40,294.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6314 на ДГС Стара река от 01.08.2022 е прекратена!
6314 ДГС Стара река 01.08.2022 бк, гбр, трп, чрш, кгбр, здгл, здб, бб, см, чб, мждр, яв, ак, кл, шс, брз 0 Процедури за добив на дървесина 0.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6286 ДГС Стара река 14.09.2022 бб, чб, см,здгл,бк, трп, яв, яс,здб, врб, лп, брз, чрш, бл; 227 Процедури за добив на дървесина 38,266.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6256 ДГС Стара река 25.08.2022 бл, бк, здб,гбр,мжд, трп, чрш, бб,яв, лп, ак, брз, см, 229 Процедури за добив на дървесина 59,347.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6248 ДГС Стара река 17.08.2022 18.08.2022 бб, см, здгл, бк, яв, яс, трп, грб,шс, врб, лп 2212 Процедури за добив на дървесина 45,667.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6230 ДГС Стара река 03.08.2022 бк, гбр, чрш, 228 Процедури за добив на дървесина 32,608.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6224 на ДГС Стара река от 28.07.2022 е прекратена!
6224 ДГС Стара река 28.07.2022 29.07.2022 бб, см, здгл, бк, яв, яс, трп, грб,шс, врб, лп 2212 Процедури за добив на дървесина 45,667.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6223 на ДГС Стара река от 28.07.2022 е прекратена!
6223 ДГС Стара река 28.07.2022 бб, чб, см, здгл, бк, гбр, врб, лп, чрш, бл, трп, яс, яв; 227 Процедури за добив на дървесина 38,266.00 лв. без ДДС