slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5672 ДГС Твърдица 09.11.2021 бб,чб,бук,гбр,кгбр,бл,здб №2132,№2133,№2134 и №2135 Процедури за добив на дървесина 39,738.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5593 ДГС Твърдица 04.10.2021 бб,см №2123-3 Процедури за продажба на дървесина 15,120.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5575 ДГС Твърдица 27.09.2021 бб,см,бук,гбр,бл,здб №2131 Процедури за добив на дървесина 35,034.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5574 ДГС Твърдица 27.09.2021 см,здгл,бук №2130 Продажба на стояща дървесина на корен 53,318.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5540 ДГС Твърдица 08.09.2021 бб,гбр №2129 Продажба на стояща дървесина на корен 15,235.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5466 ДГС Твърдица 04.08.2021 бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп №2123-1,№2123-2,№2124-1,№2125-1 и №2125-2 Процедури за продажба на дървесина 196,880.71 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5452 ДГС Твърдица 23.07.2021 бб,чб,см,бк,гбр №2126№2127,№2128 и №2129 Продажба на стояща дървесина на корен 107,040.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5442 ДГС Твърдица 21.07.2021 бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,бл,трп,цер №2123,№2124 и №2125 Процедури за добив на дървесина 115,640.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5335 ДГС Твърдица 26.05.2021 бк,бл №2113-2 Процедури за продажба на дървесина 6,500.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5320 ДГС Твърдица 12.05.2021 бб,чб,бук,здб,бл №2121-1,№2113-1 и №2112-1 Процедури за продажба на дървесина 200,931.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5301 ДГС Твърдица 07.05.2021 бб,чб,бук,бл №2113-2,№2119-1,№2120-1 и №2121-2 Процедури за продажба на дървесина 54,406.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5276 ДГС Твърдица 23.04.2021 бб,чб,бк,гбр,здб,бл №2121-1,№2113-1 и №2112-1 Процедури за продажба на дървесина 200,931.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5236 ДГС Твърдица 26.03.2021 бб,чб,см №2110-1 Процедури за продажба на дървесина 2,085.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5235 ДГС Твърдица 26.03.2021 бб,чб №2029-2 Процедури за продажба на дървесина 1,625.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5207 ДГС Твърдица 30.03.2021 бб,чб,см,бк,гбр,кгбр,здб,бл,цр №2114,№2115,№2116,№2117 Продажба на стояща дървесина на корен 62,943.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5174 ДГС Твърдица 23.03.2021 бб,чб,бк,здб,бл №2112,№2113 Процедури за добив на дървесина 134,659.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5135 ДГС Твърдица 10.03.2021 бб,чб,см,бк,кгбр,др.шир №2109-2,№2110-1 и №2110-2 Процедури за продажба на дървесина 51,005.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5132 ДГС Твърдица 10.03.2021 бб,чб №2029-2 Процедури за продажба на дървесина 2,090.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5095 ДГС Твърдица 25.02.2021 №ЛКД1/2021 Лесокултурни мероприятия 15,275.83 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5076 ДГС Твърдица 17.02.2021 бб,чб,см,бк,кгбр,цер,здб,др.шир №2109-2,№2110-1 и №2110-2 Процедури за продажба на дървесина 51,005.00 лв. без ДДС