Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5442 ДГС Твърдица 21.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1294 куб.м. 195 куб.м. 21 куб.м. 1322.88 куб.м. 1249.1 куб.м. 369.02 куб.м. 4451 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,бл,трп,цер
№2123,№2124 и №2125 Процедури за добив на дървесина 115,640.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5335 ДГС Твърдица 26.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 50 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м.
бк,бл
№2113-2 Процедури за продажба на дървесина 6,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5320 ДГС Твърдица 12.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
346 куб.м. 110 куб.м. 0 куб.м. 1100 куб.м. 1100 куб.м. 308 куб.м. 2964 куб.м.
бб,чб,бук,здб,бл
№2121-1,№2113-1 и №2112-1 Процедури за продажба на дървесина 200,931.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5301 ДГС Твърдица 07.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 429 куб.м. 490.5 куб.м. 0 куб.м. 938.5 куб.м.
бб,чб,бук,бл
№2113-2,№2119-1,№2120-1 и №2121-2 Процедури за продажба на дървесина 54,406.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5276 ДГС Твърдица 23.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
346 куб.м. 110 куб.м. 0 куб.м. 1100 куб.м. 1100 куб.м. 308 куб.м. 2964 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,бл
№2121-1,№2113-1 и №2112-1 Процедури за продажба на дървесина 200,931.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5236 ДГС Твърдица 26.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25 куб.м.
бб,чб,см
№2110-1 Процедури за продажба на дървесина 2,085.00 лв. без ДДС
Предмет: Покана за участие в процедура за продажба чрез договаряне на прогнозни количества добита дървесина от обект на територията на ТП ДГС Твърдица . Виж пълна информация
5235 ДГС Твърдица 26.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 21 куб.м.
бб,чб
№2029-2 Процедури за продажба на дървесина 1,625.00 лв. без ДДС
Предмет: Покана за участие в процедура за продажба ,чрез договаряне на добита дървесина от от склад от обект на територията на ТП ДГС Твърдица . Виж пълна информация
5207 ДГС Твърдица 30.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 104 куб.м. 5 куб.м. 643 куб.м. 720 куб.м. 20 куб.м. 1593 куб.м.
бб,чб,см,бк,гбр,кгбр,здб,бл,цр
№2114,№2115,№2116,№2117 Продажба на стояща дървесина на корен 62,943.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен от об.№2114,№2115,№2116,№2117 на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5174 ДГС Твърдица 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
491 куб.м. 217 куб.м. 9 куб.м. 2100.75 куб.м. 2086.55 куб.м. 308.7 куб.м. 5213 куб.м.
бб,чб,бк,здб,бл
№2112,№2113 Процедури за добив на дървесина 134,659.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив от об.№2112, №2113 на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5135 ДГС Твърдица 10.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 380 куб.м. 380 куб.м. 0 куб.м. 785 куб.м.
бб,чб,см,бк,кгбр,др.шир
№2109-2,№2110-1 и №2110-2 Процедури за продажба на дървесина 51,005.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5132 ДГС Твърдица 10.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26 куб.м.
бб,чб
№2029-2 Процедури за продажба на дървесина 2,090.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на добита на склад дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5095 ДГС Твърдица 25.02.2021 №ЛКД1/2021 Лесокултурни мероприятия 15,275.83 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5076 ДГС Твърдица 17.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 380 куб.м. 380 куб.м. 0 куб.м. 785 куб.м.
бб,чб,см,бк,кгбр,цер,здб,др.шир
№2109-2,№2110-1 и №2110-2 Процедури за продажба на дървесина 51,005.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5075 ДГС Твърдица 17.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26 куб.м.
бб,чб
№2029-2 Процедури за продажба на дървесина 2,090.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на добита на склад дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4980 ДГС Твърдица 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
256 куб.м. 923 куб.м. 48 куб.м. 1498 куб.м. 861 куб.м. 0 куб.м. 3586 куб.м.
бб,чб,см,бк,гбр,здб,бл,цер,дъб,др
№2111 Продажба на стояща дървесина на корен 140,035.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4959 ДГС Твърдица 05.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1155 куб.м. 460 куб.м. 15 куб.м. 4283 куб.м. 4406 куб.м. 311 куб.м. 10630 куб.м.
бб,чб,см,здгл,ела,бк,гбр,кгбр,здб,бл,шст,пляс,брз,трп,мждр
№2101,№2102,№2103,№2104,№2105,№2106,№2107,№2108 Продажба на стояща дървесина на корен 457,318.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4936 ДГС Твърдица 22.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 77 куб.м. 4 куб.м. 987.53 куб.м. 996.5 куб.м. 8.97 куб.м. 2122 куб.м.
бб,чб,см,бк,гбр,здб,бл,ак,явор,кгбр,цер
№2109 и №2110 Процедури за добив на дървесина 54,847.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4913 ДГС Твърдица 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1155 куб.м. 460 куб.м. 15 куб.м. 4283 куб.м. 4406 куб.м. 311 куб.м. 10630 куб.м.
бб,см,здгл,ела,бк,шст,гбр,кгбр,плясбрз,трп,здб
№2101,№2102,№2103,№2104,№2105,№2106,№2107,№2108 Продажба на стояща дървесина на корен 449,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на корен от об.№2101,№2102,№2103,№2104,№2105,№2106,№2107,№2108 на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4910 ДГС Твърдица 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 449,151.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2105Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, ТП „ДГС Ивайловград”, ТП „ДГС Нова Загора”, ТП „ДГС Котел” и ТП „ДГС Твърдица” Виж пълна информация
Процедура № 4910 на ДГС Твърдица от 17.12.2020 е прекратена!
4827 ДГС Твърдица 01.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 64 куб.м. 1 куб.м. 151 куб.м. 201 куб.м. 0 куб.м. 427 куб.м.
бук,бл,здб,яс,бб
№2014-1,№2029-1,№2027-2 и №2024-1 Процедури за продажба на дървесина 28,223.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация