slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5075 ДГС Твърдица 17.02.2021 бб,чб №2029-2 Процедури за продажба на дървесина 2,090.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4980 ДГС Твърдица 15.01.2021 бб,чб,см,бк,гбр,здб,бл,цер,дъб,др №2111 Продажба на стояща дървесина на корен 140,035.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4959 ДГС Твърдица 05.01.2021 бб,чб,см,здгл,ела,бк,гбр,кгбр,здб,бл,шст,пляс,брз,трп,мждр №2101,№2102,№2103,№2104,№2105,№2106,№2107,№2108 Продажба на стояща дървесина на корен 457,318.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4936 ДГС Твърдица 22.12.2020 бб,чб,см,бк,гбр,здб,бл,ак,явор,кгбр,цер №2109 и №2110 Процедури за добив на дървесина 54,847.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4913 ДГС Твърдица 15.12.2020 бб,см,здгл,ела,бк,шст,гбр,кгбр,плясбрз,трп,здб №2101,№2102,№2103,№2104,№2105,№2106,№2107,№2108 Продажба на стояща дървесина на корен 449,774.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4910 на ДГС Твърдица от 17.12.2020 е прекратена!
4910 ДГС Твърдица 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 449,151.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4827 ДГС Твърдица 01.12.2020 бук,бл,здб,яс,бб №2014-1,№2029-1,№2027-2 и №2024-1 Процедури за продажба на дървесина 28,223.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4797 ДГС Твърдица 27.11.2020 чб №2030 Продажба на стояща дървесина на корен 7,105.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4763 ДГС Твърдица 13.11.2020 бб,см,здгл,бк,гбр,здб,брз,яв №2003,№2019,№2027 и №2028 Процедури за продажба на дървесина 316,330.86 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4750 ДГС Твърдица 06.11.2020 бук,брз,явор,гбр,бл,бб,чб,смбздгл №2003,№2028 и №2029 Процедури за добив на дървесина 111,816.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4691 ДГС Твърдица 15.10.2020 бб,бук,гбр,мждр,здб №2025 и №2026 Продажба на стояща дървесина на корен 52,745.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4690 ДГС Твърдица 15.10.2020 бук,бл,здб №2019 и №2027 Процедури за добив на дървесина 28,121.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4654 ДГС Твърдица 24.09.2020 бук,гбр №2013-1 и №2018-3 Процедури за продажба на дървесина 37,762.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4622 ДГС Твърдица 16.09.2020 бб,чб,бук,гбр,мждр,здб №2014-1 и №2017-1 Процедури за продажба на дървесина 139,704.47 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4603 ДГС Твърдица 09.09.2020 бук,пл.ясен,бл,цер,бб,см №2024 Процедури за добив на дървесина 17,386.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4588 ДГС Твърдица 02.09.2020 бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,бл,ак №2022 и №2023 Продажба на стояща дървесина на корен 61,438.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4517 ДГС Твърдица 30.07.2020 бб,чб,см,здгл,бук,гбр,вгбр,мъжд,здб №2011-3,№2011-4 и №2014 Процедури за продажба на дървесина 59,556.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4479 ДГС Твърдица 15.07.2020 бук,явор,здб,брз,бб,см,здгл,ела №2020 и №2021 Продажба на стояща дървесина на корен 76,743.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4406 ДГС Твърдица 24.06.2020 бук,гбр,здб №2017 и №2019 Процедури за добив на дървесина 66,309.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4373 ДГС Твърдица 18.06.2020 бук,гбр,вгбр,мъжд,здб,брз,бб,см,чб,здгл №2002-1,№2002-2,№2011-1,№2011-2,№2013,№2014,№2018,№2018-1 и №2018-2 Процедури за продажба на дървесина 124,333.65 лв. без ДДС