Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4913 ДГС Твърдица 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1155 куб.м. 460 куб.м. 15 куб.м. 4283 куб.м. 4406 куб.м. 311 куб.м. 10630 куб.м.
бб,см,здгл,ела,бк,шст,гбр,кгбр,плясбрз,трп,здб
№2101,№2102,№2103,№2104,№2105,№2106,№2107,№2108 Продажба на стояща дървесина на корен 449,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на корен от об.№2101,№2102,№2103,№2104,№2105,№2106,№2107,№2108 на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4910 ДГС Твърдица 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 449,151.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2105Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, ТП „ДГС Ивайловград”, ТП „ДГС Нова Загора”, ТП „ДГС Котел” и ТП „ДГС Твърдица” Виж пълна информация
Процедура № 4910 на ДГС Твърдица от 17.12.2020 е прекратена!
4827 ДГС Твърдица 01.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 64 куб.м. 1 куб.м. 151 куб.м. 201 куб.м. 0 куб.м. 427 куб.м.
бук,бл,здб,яс,бб
№2014-1,№2029-1,№2027-2 и №2024-1 Процедури за продажба на дървесина 28,223.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4797 ДГС Твърдица 27.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 80 куб.м. 123 куб.м. 0 куб.м. 203 куб.м.
чб
№2030 Продажба на стояща дървесина на корен 7,105.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от об.№2030 Виж пълна информация
4763 ДГС Твърдица 13.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1000 куб.м. 430 куб.м. 33 куб.м. 812.42 куб.м. 1721.9 куб.м. 407.68 куб.м. 4405 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,брз,яв
№2003,№2019,№2027 и №2028 Процедури за продажба на дървесина 316,330.86 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4750 ДГС Твърдица 06.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
844 куб.м. 480 куб.м. 35 куб.м. 916.2 куб.м. 1725.4 куб.м. 307.6 куб.м. 4318 куб.м.
бук,брз,явор,гбр,бл,бб,чб,смбздгл
№2003,№2028 и №2029 Процедури за добив на дървесина 111,816.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на ретиторията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4691 ДГС Твърдица 15.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
114 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 541 куб.м. 543 куб.м. 0 куб.м. 1243 куб.м.
бб,бук,гбр,мждр,здб
№2025 и №2026 Продажба на стояща дървесина на корен 52,745.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4690 ДГС Твърдица 15.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 367.92 куб.м. 468 куб.м. 100.08 куб.м. 1090 куб.м.
бук,бл,здб
№2019 и №2027 Процедури за добив на дървесина 28,121.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4654 ДГС Твърдица 24.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 152 куб.м. 152 куб.м. 51 куб.м. 510 куб.м.
бук,гбр
№2013-1 и №2018-3 Процедури за продажба на дървесина 37,762.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества добита дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4622 ДГС Твърдица 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
305 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 443.44 куб.м. 1033.96 куб.м. 192.6 куб.м. 1996 куб.м.
бб,чб,бук,гбр,мждр,здб
№2014-1 и №2017-1 Процедури за продажба на дървесина 139,704.47 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4603 ДГС Твърдица 09.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 26 куб.м. 1 куб.м. 299.04 куб.м. 309 куб.м. 9.96 куб.м. 670 куб.м.
бук,пл.ясен,бл,цер,бб,см
№2024 Процедури за добив на дървесина 17,386.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4588 ДГС Твърдица 02.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 229 куб.м. 10 куб.м. 637 куб.м. 665 куб.м. 0 куб.м. 1581 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,бл,ак
№2022 и №2023 Продажба на стояща дървесина на корен 61,438.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4517 ДГС Твърдица 30.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
186 куб.м. 168 куб.м. 8 куб.м. 437 куб.м. 21.5 куб.м. 0 куб.м. 820.5 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бук,гбр,вгбр,мъжд,здб
№2011-3,№2011-4 и №2014 Процедури за продажба на дървесина 59,556.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4479 ДГС Твърдица 15.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 589 куб.м. 50 куб.м. 668 куб.м. 668 куб.м. 0 куб.м. 1988 куб.м.
бук,явор,здб,брз,бб,см,здгл,ела
№2020 и №2021 Продажба на стояща дървесина на корен 76,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4406 ДГС Твърдица 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
460 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 1276.46 куб.м. 495.86 куб.м. 292.68 куб.м. 2556 куб.м.
бук,гбр,здб
№2017 и №2019 Процедури за добив на дървесина 66,309.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4373 ДГС Твърдица 18.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
319.4 куб.м. 570 куб.м. 29 куб.м. 626.5 куб.м. 244 куб.м. 0 куб.м. 1788.90 куб.м.
бук,гбр,вгбр,мъжд,здб,брз,бб,см,чб,здгл
№2002-1,№2002-2,№2011-1,№2011-2,№2013,№2014,№2018,№2018-1 и №2018-2 Процедури за продажба на дървесина 124,333.65 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на склад на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4226 ДГС Твърдица 13.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
644 куб.м. 504 куб.м. 20 куб.м. 2132.56 куб.м. 2848.46 куб.м. 273.98 куб.м. 6423 куб.м.
бук,гбр,вгбр,мъждр,брз,срлп,врб,здб,бл,бб,см,чб
№2013,№2014 ,№2017 и №2018 Процедури за добив на дървесина 166,828.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4193 ДГС Твърдица 26.05.2020 12.06.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 339.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост, находящ се на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
Процедура № 4193 на ДГС Твърдица от 26.05.2020 е прекратена!
4191 ДГС Твърдица 26.05.2020 12.06.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 339.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, а именно: Поземлен имот в горска територия-държавна собственост, с идентификатор №72165.632.599, с площ 1.687 дка, в землището на гр.Твърдица, община Твърдица, област Сливен, находящ се в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство Твърдица“
Виж пълна информация
4106 ДГС Твърдица 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 532 куб.м. 20 куб.м. 467 куб.м. 461 куб.м. 0 куб.м. 1577 куб.м.
бук,бл,ак,здб,мъждр,бб,см,чб,здгл
№2015 и №2016 Продажба на стояща дървесина на корен 66,044.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация