slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4896 на ДГС Тунджа от 17.12.2020 е прекратена!
4896 ДГС Тунджа 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4885 ДГС Тунджа 16.12.2020 цр, бл, пяс, кдб, клб, срлп, члб, мжд, кгбр 2103, 2104, 2105, 2106 Процедури за добив на дървесина 97,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4792 ДГС Тунджа 26.11.2020 тп 2014 Продажба на стояща дървесина на корен 13,714.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4701 ДГС Тунджа 19.10.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,502.26 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4586 ДГС Тунджа 02.09.2020 ак 2006 Процедури за добив на дървесина 16,905.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4543 ДГС Тунджа 30.07.2020 пяс, лбд, ббрс 2010 Процедури за добив на дървесина 8,694.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4206 ДГС Тунджа 05.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4127 на ДГС Тунджа от 13.04.2020 е прекратена!
4127 ДГС Тунджа 13.04.2020 бл, цр, кгбр, пяс, мжд, кдб 2011 Процедури за добив на дървесина 23,575.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4101 ДГС Тунджа 03.04.2020 Събиране на оферти с обява 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4079 ДГС Тунджа 03.04.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4051 на ДГС Тунджа от 14.04.2020 е прекратена!
4051 ДГС Тунджа 14.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4029 ДГС Тунджа 07.04.2020 Открита процедура 658.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4020 на ДГС Тунджа от 19.03.2020 е прекратена!
4020 ДГС Тунджа 19.03.2020 тп 2007-2 Процедури за продажба на дървесина 8,049.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3998 ДГС Тунджа 06.03.2020 Пазарни консултации Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3966 ДГС Тунджа 27.02.2020 Пазарни консултации Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3878 ДГС Тунджа 13.02.2020 здб, мжд, кгбр, срлп, цр, бл, кдб 2008 Продажба на стояща дървесина на корен 17,056.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3856 ДГС Тунджа 06.02.2020 чб, бл, цр, чдб, срлп, ак 2009 Продажба на стояща дървесина на корен 44,575.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3849 ДГС Тунджа 03.02.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 609,207.89 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3599 ДГС Тунджа 03.12.2019 бл, цр, пяс, кгбр, ак, лдб, кл, гбр, ббрс, пбрс, чб, тп 2003, 2004, 2005, 2007 Процедури за добив на дървесина 63,738.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3535 ДГС Тунджа 16.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача