slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4029 ДЛС Тунджа 07.04.2020 Открита процедура 658.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4020 на ДЛС Тунджа от 19.03.2020 е прекратена!
4020 ДЛС Тунджа 19.03.2020 тп 2007-2 Процедури за продажба на дървесина 8,049.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3998 ДЛС Тунджа 06.03.2020 Пазарни консултации Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3966 ДЛС Тунджа 27.02.2020 Пазарни консултации Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3878 ДЛС Тунджа 13.02.2020 здб, мжд, кгбр, срлп, цр, бл, кдб 2008 Продажба на стояща дървесина на корен 17,056.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3856 ДЛС Тунджа 06.02.2020 чб, бл, цр, чдб, срлп, ак 2009 Продажба на стояща дървесина на корен 44,575.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3849 ДЛС Тунджа 03.02.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 609,207.89 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3599 ДЛС Тунджа 03.12.2019 бл, цр, пяс, кгбр, ак, лдб, кл, гбр, ббрс, пбрс, чб, тп 2003, 2004, 2005, 2007 Процедури за добив на дървесина 63,738.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3535 ДЛС Тунджа 16.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3534 ДЛС Тунджа 16.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3493 ДЛС Тунджа 05.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,125.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3488 ДЛС Тунджа 18.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,998.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3474 ДЛС Тунджа 22.10.2019 2019-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 19,597.29 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3390 ДЛС Тунджа 11.09.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3366 ДЛС Тунджа 11.09.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 850.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3262 на ДЛС Тунджа от 16.07.2019 е прекратена!
3262 ДЛС Тунджа 16.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3230 ДЛС Тунджа 08.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3187 ДЛС Тунджа 28.06.2019 чб, цр, кдб, бл, мжд, кгбр, пкл, тп, ак, пяс, ббрс, лдб, кл 1914, 1915 и 1916 Процедури за добив на дървесина 32,774.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3153 ДЛС Тунджа 12.06.2019 18.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3095 ДЛС Тунджа 20.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача