slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2950 ДГС Тунджа 12.04.2019 0 1906-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,999.56 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2949 ДГС Тунджа 12.04.2019 бл;цр;кгбр;кдб;пкл; мжд;срлп;ак 1906 Продажба на стояща дървесина на корен 20,180.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2881 ДГС Тунджа 14.03.2019 2019-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 737,101.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2865 ДГС Тунджа 12.03.2019 1905-2 И 1910-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 4,400.44 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2841 на ДГС Тунджа от 01.03.2019 е прекратена!
2841 ДГС Тунджа 01.03.2019 2019-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 4,400.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2812 ДГС Тунджа 21.02.2019 2019-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 121,683.75 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2809 ДГС Тунджа 21.02.2019 1910 Продажба на стояща дървесина на корен 27,571.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2738 ДГС Тунджа 29.01.2019 тп 1909 Продажба на стояща дървесина на корен 92,314.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2726 ДГС Тунджа 31.01.2019 бб, чб, дб 1902Ц Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2621 ДГС Тунджа 18.12.2018 чб, цр, бл,пбрс,мжд,кгбр,пкл 1905, 1907 и 1908 Процедури за добив на дървесина 39,611.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2597 ДГС Тунджа 13.12.2018 ак,бл,кдб,цр,кгбр,срлп,мжд 1903 r 1904 Продажба на стояща дървесина на корен 78,090.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2589 ДГС Тунджа 11.12.2018 2018-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 52,043.72 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2477 ДГС Тунджа 08.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,375.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2462 на ДГС Тунджа от 13.11.2018 е прекратена!
2462 ДГС Тунджа 13.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,350.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2444 на ДГС Тунджа от 25.10.2018 е прекратена!
2444 ДГС Тунджа 25.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,069.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2429 ДГС Тунджа 02.10.2018 08.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2377 ДГС Тунджа 07.09.2018 18.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,476.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2336 на ДГС Тунджа от 04.09.2018 е прекратена!
2336 ДГС Тунджа 04.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2294 на ДГС Тунджа от 04.09.2018 е прекратена!
2294 ДГС Тунджа 04.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2203 ДГС Тунджа 02.07.2018 лдб;ббрс;кл 1817 Процедури за добив на дървесина 5,040.00 лв. без ДДС