slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2809 ДЛС Тунджа 21.02.2019 1910 Продажба на стояща дървесина на корен 27,571.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2738 ДЛС Тунджа 29.01.2019 тп 1909 Продажба на стояща дървесина на корен 92,314.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2726 ДЛС Тунджа 31.01.2019 бб, чб, дб 1902Ц Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2621 ДЛС Тунджа 18.12.2018 чб, цр, бл,пбрс,мжд,кгбр,пкл 1905, 1907 и 1908 Процедури за добив на дървесина 39,611.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2597 ДЛС Тунджа 13.12.2018 ак,бл,кдб,цр,кгбр,срлп,мжд 1903 r 1904 Продажба на стояща дървесина на корен 78,090.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2589 ДЛС Тунджа 11.12.2018 2018-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 52,043.72 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2477 ДЛС Тунджа 08.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,375.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2462 на ДЛС Тунджа от 13.11.2018 е прекратена!
2462 ДЛС Тунджа 13.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,350.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2444 на ДЛС Тунджа от 25.10.2018 е прекратена!
2444 ДЛС Тунджа 25.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,069.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2429 ДЛС Тунджа 02.10.2018 08.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2377 ДЛС Тунджа 07.09.2018 18.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,476.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2336 на ДЛС Тунджа от 04.09.2018 е прекратена!
2336 ДЛС Тунджа 04.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2294 на ДЛС Тунджа от 04.09.2018 е прекратена!
2294 ДЛС Тунджа 04.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2203 ДЛС Тунджа 02.07.2018 лдб;ббрс;кл 1817 Процедури за добив на дървесина 5,040.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2189 ДЛС Тунджа 26.06.2018 2018-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 232,997.31 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2122 ДЛС Тунджа 31.05.2018 цр, бл,кдб,мжд,кгбр 1806 Процедури за добив на дървесина 8,451.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1999 ДЛС Тунджа 11.04.2018 чб, ак, глд, яс, цр, бл, бб 1810, 1813 и 1816 Процедури за добив на дървесина 59,809.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1993 ДЛС Тунджа 11.04.2018 2018-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,392.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1964 ДЛС Тунджа 22.03.2018 28.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 1963 на ДЛС Тунджа от 22.03.2018 е прекратена!
1963 ДЛС Тунджа 22.03.2018 28.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача