slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2189 ДГС Тунджа 26.06.2018 2018-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 232,997.31 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2122 ДГС Тунджа 31.05.2018 цр, бл,кдб,мжд,кгбр 1806 Процедури за добив на дървесина 8,451.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1999 ДГС Тунджа 11.04.2018 чб, ак, глд, яс, цр, бл, бб 1810, 1813 и 1816 Процедури за добив на дървесина 59,809.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1993 ДГС Тунджа 11.04.2018 2018-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,392.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1964 ДГС Тунджа 22.03.2018 28.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 1963 на ДГС Тунджа от 22.03.2018 е прекратена!
1963 ДГС Тунджа 22.03.2018 28.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1955 ДГС Тунджа 17.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 430.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1948 ДГС Тунджа 16.03.2018 21.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1947 ДГС Тунджа 06.03.2018 чб,ак 1805 Процедури за добив на дървесина 50,148.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1943 ДГС Тунджа 21.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 1942 на ДГС Тунджа от 27.03.2018 е прекратена!
1942 ДГС Тунджа 27.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,612.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1940 ДГС Тунджа 11.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 1906 на ДГС Тунджа от 03.04.2018 е прекратена!
1906 ДГС Тунджа 03.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1884 ДГС Тунджа 06.03.2018 2018-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 481,125.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1842 ДГС Тунджа 15.02.2018 1814-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,188.78 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1841 ДГС Тунджа 15.02.2018 чб;бл,кдб,цр,кгбр,дрш И тп 1814;1812;1804 Продажба на стояща дървесина на корен 127,925.05 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1608 ДГС Тунджа 04.12.2017 2017-8 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 47,624.09 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1605 ДГС Тунджа 05.12.2017 цр,кдб,бл,мжд,кгбр,пяс,др.изд 1807,1808,1809 Процедури за добив на дървесина 39,675.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1604 ДГС Тунджа 05.12.2017 тп,ак и глд 1802 и 1811 Продажба на стояща дървесина на корен 162,008.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1603 ДГС Тунджа 05.12.2017 тп 1801 Продажба на стояща дървесина на корен 71,490.50 лв. без ДДС