Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5117 ДГС Хасково 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м. 1978 куб.м. 0 куб.м. 2444 куб.м.
чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
2022, 2023, 2024, 2025 Продажба на стояща дървесина на корен 102,671.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5093 ДГС Хасково 26.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 165 куб.м. 0 куб.м. 165 куб.м.
цр, бл
2027-1, 2027-2, 2027-3, 2027-4, 2027-5 Процедури за продажба на дървесина 12,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита и рампиранан дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5067 ДГС Хасково 28.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м.
бл
2109 Процедури за добив на дървесина 71.58 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници за продажба на физически лица по ценоразпис от обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково". Виж пълна информация
5037 ДГС Хасково 09.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м. 1978 куб.м. 0 куб.м. 2444 куб.м.
чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
2022, 2023, 2024, 2025 Продажба на стояща дървесина на корен 102,671.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
4962 ДГС Хасково 08.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м. 3135 куб.м. 0 куб.м. 3601 куб.м.
чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
2007, 2022, 2023, 2024, 2025 Продажба на стояща дървесина на корен 171,878.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
4955 ДГС Хасково 06.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 1256 куб.м. 0 куб.м. 1263 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, мкш, ак
2107 Процедури за добив на дървесина 30,135.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г. Виж пълна информация
4851 ДГС Хасково 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 337 куб.м. 2351 куб.м. 0 куб.м. 2769 куб.м.
чб, бб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, мкш, ак, кл
2107, 2108 Процедури за добив на дървесина 65,187.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г. Виж пълна информация
4848 ДГС Хасково 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 339 куб.м. 1866 куб.м. 0 куб.м. 2284 куб.м.
чб, бб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, мкш, ак, кл
2107-1, 2108-1 Процедури за продажба на дървесина 164,344.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
4842 ДГС Хасково 08.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
815 куб.м. 106 куб.м. 0 куб.м. 981 куб.м. 1152 куб.м. 430 куб.м. 3484 куб.м.
тп, ак, бл, цр, кдб, кгбр, пбрс, брз
2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 Продажба на стояща дървесина на корен 151,383.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
4716 ДГС Хасково 07.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 99 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м.
бл, цр
2029 Процедури за добив на дървесина 2,676.96 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници за продажба на физически лица по ценоразпис от обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково". Виж пълна информация
4596 ДГС Хасково 09.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 607 куб.м. 0 куб.м. 623 куб.м.
бл, цр, мжд, кгбр, пбрс, кл, ак
2026 Продажба на стояща дървесина на корен 31,268.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
4572 ДГС Хасково 27.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2056 куб.м. 0 куб.м. 2056 куб.м.
бл, цр, кгбр, ак
2027, 2028 Процедури за добив на дървесина 65,792.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитрвоград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Виж пълна информация
4555 ДГС Хасково 21.08.2020 2020-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 111,418.78 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на лесокултурни мероприятия в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” през 2020г. Виж пълна информация
4545 ДГС Хасково 18.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 456 куб.м. 3334 куб.м. 0 куб.м. 3827 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, пбрс, срлп, чб
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Продажба на стояща дървесина на корен 191,388.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
4482 ДГС Хасково 23.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 2058 куб.м. 0 куб.м. 2084 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, кл, ак
2018, 2020, 2026 Процедури за добив на дървесина 53,669.99 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Виж пълна информация
4480 ДГС Хасково 21.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 1811 куб.м. 0 куб.м. 1837 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, кл, ак
2018-1, 2020-1, 2026-1 Процедури за продажба на дървесина 139,760.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
4477 ДГС Хасково 14.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
291 куб.м. 92 куб.м. 0 куб.м. 1064 куб.м. 47 куб.м. 144 куб.м. 1638 куб.м.
тп, чб, здб, бл, мжд, кгбр
2001, 2002, 2013, 2025 Продажба на стояща дървесина на корен 62,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
4380 ДГС Хасково 25.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
69 куб.м. 94 куб.м. 0 куб.м. 1045 куб.м. 4785 куб.м. 0 куб.м. 5993 куб.м.
чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп, ак
2013, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Процедури за добив на дървесина 138,271.10 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Виж пълна информация
4377 ДГС Хасково 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
69 куб.м. 94 куб.м. 0 куб.м. 1045 куб.м. 4246 куб.м. 0 куб.м. 5454 куб.м.
чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп, ак
2013-2, 2018-1, 2020-1, 2021-1, 2022-1, 2023-1, 2024-1, 2025-1, 2026-1 Процедури за продажба на дървесина 388,816.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
4259 ДГС Хасково 21.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 493 куб.м. 376 куб.м. 0 куб.м. 913 куб.м.
чб, бл, здб, цр
2016,2017 Процедури за добив на дървесина 20,168.20 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Виж пълна информация