slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5718 ДГС Царево 29.11.2021 изгр, бл, цр, мжд, кгбр, чб, срлп; 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209; Процедури за добив на дървесина 316,490.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5581 ДГС Царево 29.09.2021 бл, изгр 2119 Процедури за добив на дървесина 28,926.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5294 ДГС Царево 25.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 80,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5293 ДГС Царево 17.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5118 ДГС Царево 08.03.2021 мжд, цр, бл, изгр 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4918 ДГС Царево 16.12.2020 изгр, бл, мжд, цр, чб, избк, 2114 – 1, 2115 – 1, 2116 – 1, 2117 – 1, 2118 - 1; Процедури за продажба на дървесина 529,579.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4901 на ДГС Царево от 17.12.2020 е прекратена!
4901 ДГС Царево 17.12.2020 2103Ц Продажба на стояща дървесина на корен 753,101.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4800 на ДГС Царево от 30.11.2020 е прекратена!
4800 ДГС Царево 30.11.2020 изгр, бл, мжд, цр, чб, избк, 2114 – 1, 2115 – 1, 2116 – 1, 2117 – 1, 2118 - 1; Процедури за продажба на дървесина 529,579.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4799 ДГС Царево 30.11.2020 изгр, бл, цр, мжд, кгбр, избк, бб, чб, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118; Процедури за добив на дървесина 446,974.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4587 ДГС Царево 02.09.2020 изгр, бл, цр, мжд, 2008 Процедури за добив на дървесина 24,567.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4462 ДГС Царево 06.07.2020 тп 2027 - 1 Процедури за продажба на дървесина 33,545.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4461 ДГС Царево 06.07.2020 тп 2027 Процедури за добив на дървесина 12,538.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4333 ДГС Царево 10.06.2020 чб, бл; 2026 - 1 Процедури за продажба на дървесина 58,594.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4332 ДГС Царево 10.06.2020 чб, бл; 2026 Процедури за добив на дървесина 25,454.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4274 ДГС Царево 01.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4273 ДГС Царево 27.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4272 ДГС Царево 27.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4167 ДГС Царево 29.04.2020 чб, бл, изгр, цр, кгбр, 2012 – 1, 2016 – 1, 2020 – 1, 2024 – 1, 2025 - 1; Процедури за продажба на дървесина 603,710.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4166 ДГС Царево 29.04.2020 чб, бл, изгр, цр, кгбр 2012, 2016, 2020, 2024, 2025 Процедури за добив на дървесина 206,647.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4074 ДГС Царево 01.04.2020 чб, бл 2022 - 1 и 2023 - 1; Процедури за продажба на дървесина 123,778.00 лв. без ДДС