Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4322 ДГС Чирпан 17.06.2020 Открита процедура 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Чирпан за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4309 ДГС Чирпан 29.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 348 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 511 куб.м. 0 куб.м. 880 куб.м.
здб, бл, цр, брст, кгбр, кдб
206127, 206128 и 206129 Процедури за добив на дървесина 43,122.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обекти с № 206127, 206128 и 206129 Виж пълна информация
4308 ДГС Чирпан 29.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50 куб.м. 285 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1048 куб.м. 0 куб.м. 1385 куб.м.
здб, цр, едлп. кгб, мжд
206101 Продажба на стояща дървесина на корен 66,838.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 206101 Виж пълна информация
4179 ДГС Чирпан 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 357 куб.м. 46 куб.м. 183 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 637 куб.м.
бб, чб
206126 Процедури за добив на дървесина 14,393.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обект № 206126 за местни търговци Виж пълна информация
4178 ДГС Чирпан 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 354 куб.м. 107 куб.м. 0 куб.м. 1660 куб.м. 0 куб.м. 2121 куб.м.
здб, цр,мжд, лп, кгбр, ак
206120 и 206121 Процедури за добив на дървесина 114,534.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обекти с № 206120 и 206121 Виж пълна информация
4139 ДГС Чирпан 05.05.2020 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
4071 ДГС Чирпан 31.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 415 куб.м. 110 куб.м. 0 куб.м. 1781 куб.м. 0 куб.м. 2306 куб.м.
ак, здб, цр, кгбр, срлп и мжд
206120 и 206121 Процедури за добив на дървесина 100,918.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обекти с № 206120 и 206121 Виж пълна информация
Процедура № 4071 на ДГС Чирпан от 31.03.2020 е прекратена!
4045 ДГС Чирпан 14.04.2020 Открита процедура 60,358.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на съществуващи минерализовани ивици, в т.ч. минерализовани ивици в ЛПП и минерализовани ивици по периферията на гората, и пътища за движение на противопожарна техника, с обща дължина 262.43км по обособени позиции за срок от 12 месеца, както следва:
Обособена позиция №1: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици,включително МИ по средата на ЛПП и МИ по периферията на гората,и горски пътища за движение на противопожарна техника,механизирано, в Обект 206203“
Обособена позиция №2: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици,включително МИ по средата на ЛПП и МИ по периферията на гората,и горски пътища за движение на противопожарна техника,механизирано, в Обект 206204“
Обособена позиция №3: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици,включително МИ по средата на ЛПП и МИ по периферията на гората,и горски пътища за движение на противопожарна техника,механизирано, в Обект 206205“
Виж пълна информация
3971 ДГС Чирпан 09.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 382 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 943 куб.м. 0 куб.м. 1407 куб.м.
ак, здб, бк, кгбр, српл и мжд
206109 И 206110 Продажба на стояща дървесина на корен 65,551.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 206109 И 206110 Виж пълна информация
3948 ДГС Чирпан 02.03.2020 206201, 206202 Лесокултурни мероприятия 166,585.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка, почистване на сечище – ръчно; временно съхраняване на фиданките за попълване и залесяване; попълване и залесяване на горски култури; първо и второ отглеждане на широколистни 1,2 и 3-годишни горски култури – ръчно; отглеждане – механизирано; прочистка без МД; в обекти с №206201 и №206202 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство „Чирпан” Виж пълна информация
3946 ДГС Чирпан 02.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 277 куб.м. 26 куб.м. 276 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 596 куб.м.
бб,чб,здб, бл, цр
206118 Процедури за добив на дървесина 13,432.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обект № 206118 за местни търговци Виж пълна информация
3886 ДГС Чирпан 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 844 куб.м. 130 куб.м. 379 куб.м. 1407 куб.м. 0 куб.м. 2311 куб.м.
чб, ак, бк, здб, мждр. српл, кгрб
206109, 206110, 206114 и 206115 Процедури за продажба на дървесина 102,161.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 206109, 206110, 206114 и 206115 Виж пълна информация
3879 ДГС Чирпан 12.02.2020 206201, 206202 Лесокултурни мероприятия 166,585.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка, почистване на сечище – ръчно; временно съхраняване на фиданките за попълване и залесяване; попълване и залесяване на горски култури; първо и второ отглеждане на широколистни 1,2 и 3-годишни горски култури – ръчно; отглеждане – механизирано; прочистка без МД; в обекти с №206201 и №206202 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство „Чирпан” Виж пълна информация
Процедура № 3879 на ДГС Чирпан от 12.02.2020 е прекратена!
3845 ДГС Чирпан 31.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 76 куб.м.
чб, бб
№ 206102-1 и 206103-1 Процедури за продажба на дървесина 7,220.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 206102-1 и 206103-1 Виж пълна информация
3770 ДГС Чирпан 06.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
104 куб.м. 1101 куб.м. 125 куб.м. 0 куб.м. 2682 куб.м. 0 куб.м. 4012 куб.м.
здб, цр, бл. лп, мжд, кгбр, бк
206101, 206109, 206110, 206111, 206112 и 206113 Продажба на стояща дървесина на корен 194,022.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 206101, 206109, 206110, 206111, 206112 и 206113 Виж пълна информация
3748 ДГС Чирпан 17.01.2020 Открита процедура 2,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на офис техника /компютри,преносими компютри,хардуер и софтуер,принтери,скенери,копирни машини, монитори,телефони и факс апарати,UPS устройства,модеми,рутери и др./вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника” Виж пълна информация
3730 ДГС Чирпан 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 432 куб.м. 28 куб.м. 458 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 1051 куб.м.
чб, бб, бл, цр, кгбр
206106 и 206107 Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 206106 и 206107 Виж пълна информация
3679 ДГС Чирпан 16.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
104 куб.м. 1101 куб.м. 125 куб.м. 0 куб.м. 2682 куб.м. 0 куб.м. 4012 куб.м.
здб, цр, бл. лп, мжд, кгбр, бк
206101, 206109, 206110, 206111, 206112 и 206113 Продажба на стояща дървесина на корен 193,814.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 206101, 206109, 206110, 206111, 206112 и 206113 Виж пълна информация
3626 ДГС Чирпан 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
2003 Д Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3607 ДГС Чирпан 02.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 1549 куб.м. 139 куб.м. 1433 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 3245 куб.м.
бб,чб,здб,ак, кгбр
№ 206102, 206103 и 206104 Процедури за добив на дървесина 73,139.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обекти № 206102, 206103 и 206104 за местни търговци Виж пълна информация