slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6636 ДГС Чирпан 28.03.2023 Събиране на оферти с обява 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6634 ДГС Чирпан 11.04.2023 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6633 ДГС Чирпан 12.04.2023 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6595 ДГС Чирпан 06.03.2023 здб, цр, гбр, срлп, кгбр, мжд, бл, едлп 236113 и 236114 Продажба на стояща дървесина на корен 196,405.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6428 ДГС Чирпан 14.12.2022 0 №236201 и №236202 Лесокултурни мероприятия 5,524.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6405 ДГС Чирпан 12.12.2022 здб, цр, ак, чдб, кдб, кгбр, мжд, бл, срлп 236108, 236109 и 236110 Продажба на стояща дървесина на корен 476,295.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6186 ДГС Чирпан 28.06.2022 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6185 ДГС Чирпан 19.07.2022 Открита процедура 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6168 ДГС Чирпан 09.06.2022 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6159 ДГС Чирпан 06.06.2022 №226209 Лесокултурни мероприятия 42,909.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6152 ДГС Чирпан 27.05.2022 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6144 ДГС Чирпан 07.06.2022 Открита процедура 56,050.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6081 ДГС Чирпан 04.04.2022 Събиране на оферти с обява 35,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6010 ДГС Чирпан 11.03.2022 бб, чб, здб, кгбр, мжд 226122 и 226123 Процедури за добив на дървесина 24,152.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5988 ДГС Чирпан 02.03.2022 №226207 и №226208 Лесокултурни мероприятия 58,741.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5952 ДГС Чирпан 22.02.2022 бк, бл, гбр, дб, здб, кгбр, цр 226112 Процедури за добив на дървесина 15,310.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5944 ДГС Чирпан 16.02.2022 №226203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,747.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5941 ДГС Чирпан 14.02.2022 здб, срлп, бк, гбр, кгбр,пкл № 226120 и 226121 Процедури за добив на дървесина 32,735.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5927 ДГС Чирпан 02.02.2022 №226201 и №226202 Лесокултурни мероприятия 11,202.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5880 ДГС Чирпан 20.12.2021 чб, бб 226101, 226102, 226103, 226104, 226105, 226106, 226107 и 226108 Процедури за продажба на дървесина 116,510.00 лв. без ДДС Профил на купувача