slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5798 ДГС Чирпан 08.12.2021 здб, цр, бл, кгбр, ак, 226117, 226118, 226119 Процедури за добив на дървесина 147,069.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5756 ДГС Чирпан 02.12.2021 ак,кгбр.мдр,бл.цр, кдб 226109, 226110, 226111 и 226112 Продажба на стояща дървесина на корен 103,546.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5742 ДГС Чирпан 02.12.2021 чб,бб,здб,бл,мджр,гбр 226101, 226102,226103, 226104, 226105, 226106, 226107 и 226108 Процедури за добив на дървесина 190,564.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5696 ДГС Чирпан 17.11.2021 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5669 ДГС Чирпан 08.11.2021 здб, гбр 216133 Продажба на стояща дървесина на корен 13,844.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5640 ДГС Чирпан 12.11.2021 Открита процедура 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5615 ДГС Чирпан 28.10.2021 Открита процедура 2,540.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5614 ДГС Чирпан 28.10.2021 Открита процедура 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5502 ДГС Чирпан 12.08.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5484 ДГС Чирпан 11.08.2021 бк, здб и гбр 216103-2 и 216104-2 Процедури за продажба на дървесина 35,400.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5456 ДГС Чирпан 22.07.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5398 ДГС Чирпан 13.07.2021 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5376 ДГС Чирпан 23.06.2021 Открита процедура 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5321 ДГС Чирпан 12.05.2021 здб, цр, едлп. кгб, мжд, кгбр, бл 216125 и 216126 Процедури за добив на дървесина 82,849.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5227 ДГС Чирпан 21.04.2021 Открита процедура 2,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5200 ДГС Чирпан 26.03.2021 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5193 ДГС Чирпан 14.04.2021 Открита процедура 47,470.40 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5184 ДГС Чирпан 26.03.2021 чб 216124 Продажба на стояща дървесина на корен 45,688.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5151 ДГС Чирпан 15.03.2021 чб, бб, здб, цр , едлп, кгбр 216121, 216122 и 216123 Продажба на стояща дървесина на корен 84,722.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5112 ДГС Чирпан 04.03.2021 ак, здб, цр, кгбр, дрлп, чб, кдб и мжд 216106 и 216108 Продажба на стояща дървесина на корен 87,218.00 лв. без ДДС Профил на купувача