Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2004 ДЛС Граматиково 12.04.2018 1803Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк, гбр, др
Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1962 ДЛС Граматиково 28.03.2018 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
778 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 3111 куб.м. 4394 куб.м. 667 куб.м. 9019 куб.м.
дб,цр,бк,гбр,трп,мжд,чб
Процедури за добив на дървесина 193,875.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина в обекти 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823 Виж пълна информация
1868 ДЛС Граматиково 22.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 64,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на 170 тона царевица на зърно за нуждите на ТП"Държавно ловно стопанство Граматиково за 12-месечен период Виж пълна информация
1832 ДЛС Граматиково 07.03.2018 1801 Д Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Звездец, ТП ДГС Кости, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Царево, ТП ДГС Ивайловград и ТП ДЛС Граматиково Виж пълна информация
Процедура № 1832 на ДЛС Граматиково от 07.03.2018 е прекратена!
1777 ДЛС Граматиково 30.01.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 21,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП «ДЛС ГРАМАТИКОВО ДО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА СЪС СРЕДНО ИЗВОЗНО РАЗСТОЯНИЕ 11КМ.» Виж пълна информация
1715 ДЛС Граматиково 28.12.2017 1801, 1802, 1805, 1806 и 1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
726 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1786 куб.м. 2645 куб.м. 207 куб.м. 5364 куб.м.
дб,цр,чб,бк,мжд,гбр
Процедури за добив на дървесина 115,956.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТИ 1801, 1802, 1805, 1806 и 1810 Виж пълна информация
1597 ДЛС Граматиково 05.12.2017 1, 2 и 3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
636 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 197 куб.м. 833 куб.м.
дб,бк,трп,цр,чб
Процедури за продажба на дървесина 119,189.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти 1, 2 и 3- ЛФ 2018 Виж пълна информация
1596 ДЛС Граматиково 05.12.2017 1801-1 - 1807-1, 1809-1, 1810-1, 1811-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
641 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3131 куб.м. 4724 куб.м. 254 куб.м. 8750 куб.м.
дб,цр,бк,гбр,мжд, трп,чб
Процедури за продажба на дървесина 652,262.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от обекти 1801-1 - 1807-1, 1809-1, 1810-1, 1811-1 - за местни търговци по смисъла на чл.115 от Закона за горите Виж пълна информация
1595 ДЛС Граматиково 05.12.2017 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1809, 1810, 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1277 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3651 куб.м. 5463 куб.м. 451 куб.м. 10842 куб.м.
дб,бк,цр,гбр,мжд, трп,чб
Процедури за добив на дървесина 233,693.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина в обекти 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1809, 1810, 1811 - за местни търговци по смисъла на чл.115 от Закона за горите Виж пълна информация
1588 ДЛС Граматиково 01.12.2017 1718-5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
96.91 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 96.91 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 19,234.20 лв. без ДДС
Предмет: продажба на добита дървесина от обект 1718-5 Виж пълна информация
1485 ДЛС Граматиково 26.10.2017 1718-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
109.74 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 109.74 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 20,594.60 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добити количества дървесина от обект 1718-1 Виж пълна информация
1435 ДЛС Граматиково 12.10.2017 1724-1, 1725-1, 1725-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
798 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 847 куб.м. 1471 куб.м. 159 куб.м. 3275 куб.м.
дб,цр,бк
Процедури за продажба на дървесина 293,062.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от обекти 1724-1, 1725-1 и 1725-2 Виж пълна информация
1433 ДЛС Граматиково 12.10.2017 1724 и 1725
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
798 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 847 куб.м. 1471 куб.м. 159 куб.м. 3275 куб.м.
дб, цр, бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 63,781.37 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане добив на дървесина от обекти 1724 и 1725 Виж пълна информация
1303 ДЛС Граматиково 21.08.2017 №7, формиран от подобекти 1714-8 и 1715-7
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64.78 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64.78 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 12,345.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на добита дървесина от обект №7, формиран от подобекти 1714-8 и 1715-7 Виж пълна информация
1264 ДЛС Граматиково 08.08.2017 1723-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 258 куб.м. 392 куб.м. 12 куб.м. 663 куб.м.
дб,цр,гбр,трп
Процедури за продажба на дървесина 42,175.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина- за местни търговци Виж пълна информация
1263 ДЛС Граматиково 08.08.2017 1723
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 258 куб.м. 392 куб.м. 12 куб.м. 663 куб.м.
бк,цр, дб, гбр, трп
Процедури за добив на дървесина 13,300.26 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина от обект 1723- за местни търговци Виж пълна информация
1247 ДЛС Граматиково 01.09.2017 Открита процедура 49,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-ГРАМАТИКОВО“ Виж пълна информация
1234 ДЛС Граматиково 21.08.2017 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Граматиково” за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
1233 ДЛС Граматиково 31.07.2017 1722-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 236 куб.м. 144 куб.м. 33 куб.м. 426 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 30,192.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1722-1 Виж пълна информация
1232 ДЛС Граматиково 31.07.2017 1722
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 236 куб.м. 394 куб.м. 33 куб.м. 676 куб.м.
дб
Процедури за добив на дървесина 13,522.68 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина от обект 1722 Виж пълна информация