slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7035 ДГС Средец 05.07.2024 . ЛКД №1/2024 Лесокултурни мероприятия 12,295.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7025 ДГС Средец 13.06.2024 бл, цр 2023Т Процедури за продажба на дървесина 19,234.95 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7022 ДГС Средец 12.06.2024 бл, цр, кгбр, мжд 2409 Процедури за добив на дървесина 61,168.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6980 ДГС Средец 18.03.2024 . ЛКД №! Лесокултурни мероприятия 55,536.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6890 ДГС Средец 11.12.2023 бл, цр №2309ДД-1 и №ХХХ Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 67,605.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6864 ДГС Средец 14.12.2023 бл, цр, пяс, гбр, кгбр, мжд 2402, 2403, 2404 Процедури за добив на дървесина 97,025.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6848 ДГС Средец 17.11.2023 чб 2304,6-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 14,804.15 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6825 ДГС Средец 20.10.2023 бл, цр, мжд, кгбр 2315 Процедури за добив на дървесина 28,062.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6769 ДГС Средец 16.08.2023 . ЛКД Лесокултурни мероприятия 7,796.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6673 ДГС Средец 11.05.2023 бл, цр, кгбр 2312, 2313 ,2314 Процедури за добив на дървесина 75,513.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6643 ДГС Средец 23.03.2023 бб, чб, бл, цр 2220-6, 2224-5, 2225-3 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 18,938.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6601 ДГС Средец 20.03.2023 бк, избк, цр, гбр, дб, чб, трп, бб, мжд, бл, кгбр, врб, см Открит конкурс №1 Дългосрочни договори 652,386.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6500 ДГС Средец 29.12.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,980.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6453 ДГС Средец 19.12.2022 0 ЛКД 1/2023 Лесокултурни мероприятия 83,326.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6389 ДГС Средец 09.12.2022 чб, бб, бл, изгор, цр 2305, 2306, 2307, 2308 Процедури за добив на дървесина 208,733.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6388 ДГС Средец 09.12.2022 бл, изгор, цр, кгбр, мжд, чб 2301, 2302, 2303, 2304 Процедури за добив на дървесина 250,227.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6368 ДГС Средец 22.11.2022 чб 2226 Процедури за добив на дървесина 30,396.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6366 ДГС Средец 16.11.2022 0 ЛКД 4/2022 Лесокултурни мероприятия 22,865.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6347 ДГС Средец 31.10.2022 0 ЛКД 3-2022 Лесокултурни мероприятия 95,939.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6343 ДГС Средец 31.10.2022 бл, цр 2225 Процедури за добив на дървесина 27,301.00 лв. без ДДС