slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2578 ДГС Средец 28.12.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2517 ДГС Средец 06.11.2018 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2516 ДГС Средец 14.11.2018 21.11.2018 Събиране на оферти с обява 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2498 ДГС Средец 16.11.2018 чб 1830 Процедури за добив на дървесина 39,447.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2376 ДГС Средец 18.09.2018 дб, цр, кгбр №1828 Процедури за добив на дървесина 6,314.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2375 ДГС Средец 18.09.2018 чб №1827 Процедури за добив на дървесина 24,138.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2244 ДГС Средец 10.07.2018 16.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2239 ДГС Средец 17.07.2018 0 Обект №2.2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 21,062.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2238 ДГС Средец 17.07.2018 0 Обект №2.1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 12,773.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2197 ДГС Средец 06.07.2018 чб 1818 Процедури за добив на дървесина 25,320.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2131 ДГС Средец 01.06.2018 дб, цр, гбр, бб №1814 Процедури за добив на дървесина 36,715.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2114 ДГС Средец 22.05.2018 0 ЛКМ Обект3 Лесокултурни мероприятия 28,523.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2113 ДГС Средец 22.05.2018 0 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 33,835.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2083 ДГС Средец 11.05.2018 дб, цр, гбр, бб 1814 и 1815 Процедури за добив на дървесина 59,093.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2047 ДГС Средец 24.04.2018 0 ЛКМ Обект 3 Лесокултурни мероприятия 28,523.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2046 ДГС Средец 24.04.2018 0 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 33,835.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2012 ДГС Средец 17.04.2018 чб, бб 1812 Процедури за добив на дървесина 28,292.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1986 ДГС Средец 30.04.2018 04.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 19,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1883 ДГС Средец 06.03.2018 0 ЛКМ 1 Лесокултурни мероприятия 56,650.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1850 ДГС Средец 16.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача