slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5632 на ДГС Средец от 22.10.2021 е прекратена!
5632 ДГС Средец 22.10.2021 чб 2116 и 2117 Процедури за добив на дървесина 26,562.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5518 ДГС Средец 27.08.2021 чб 2116 и 2117 Продажба на стояща дървесина на корен 49,103.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5517 ДГС Средец 27.08.2021 чб 2115 Процедури за добив на дървесина 6,679.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5498 ДГС Средец 17.08.2021 бл, цр, кгбр, мжд 2114 Процедури за добив на дървесина 39,960.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5473 ДГС Средец 03.08.2021 Събиране на оферти с обява 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5374 ДГС Средец 08.06.2021 бл, цр 2113 Процедури за добив на дървесина 23,382.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5372 ДГС Средец 08.06.2021 0 ЛКМ Обект 2/2021 Лесокултурни мероприятия 24,210.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5338 ДГС Средец 26.05.2021 чб, бб 2111, 2112 Продажба на стояща дървесина на корен 53,008.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5306 ДГС Средец 25.05.2021 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5289 ДГС Средец 29.04.2021 изгор, Бл, цр 2110 Продажба на стояща дървесина на корен 97,884.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5175 ДГС Средец 22.03.2021 0 ЛКМ Обект 1/2021 Лесокултурни мероприятия 10,093.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5156 ДГС Средец 05.03.2021 дб, цр, кгбр 1906-3, 1920-3, 2005-2 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 31,725.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5092 ДГС Средец 25.02.2021 дб, цр, кгбр 1906-3, 1920-3, 2005-2 Процедури за продажба на дървесина 31,725.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4994 ДГС Средец 15.01.2021 Събиране на оферти с обява 1,880.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4981 ДГС Средец 19.01.2021 бб, чб, здгл, срлп, бл, цр, изгор 2107 Продажба на стояща дървесина на корен 164,219.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4964 ДГС Средец 15.01.2021 дб, цр, кгбр, мжд 2104-2, 2105-2, 2106-2 Процедури за продажба на дървесина 166,896.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4963 ДГС Средец 15.01.2021 чб, дб, цр, срлп 2104-1, 2105-1, 2106-1 Процедури за продажба на дървесина 163,015.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4957 ДГС Средец 12.01.2021 чб, бл, цр, срлп, кгбр, мжд 2102, 2104, 2105, 2106 Процедури за добив на дървесина 208,293.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4894 на ДГС Средец от 17.12.2020 е прекратена!
4894 ДГС Средец 17.12.2020 2101Ц Продажба на стояща дървесина на корен 763,029.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4855 ДГС Средец 07.12.2020 чб, бл, цр, мжд, кгбр 2101, 2103 Процедури за добив на дървесина 117,725.00 лв. без ДДС