slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4894 на ДГС Средец от 17.12.2020 е прекратена!
4894 ДГС Средец 17.12.2020 2101Ц Продажба на стояща дървесина на корен 763,029.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4855 ДГС Средец 07.12.2020 чб, бл, цр, мжд, кгбр 2101, 2103 Процедури за добив на дървесина 117,725.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4833 ДГС Средец 04.12.2020 бб, чб 2020-1 Процедури за продажба на дървесина 7,272.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4752 ДГС Средец 10.11.2020 бл, цр 2022 Продажба на стояща дървесина на корен 15,266.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4728 ДГС Средец 16.10.2020 бл 2010-5 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 549.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4698 ДГС Средец 16.10.2020 бл, цр 2022 Продажба на стояща дървесина на корен 16,007.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4666 ДГС Средец 06.10.2020 чб, бб, бл 2014-4, 2010-5 Процедури за продажба на дървесина 5,967.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4658 ДГС Средец 01.10.2020 бл, цр, чб, бб, здб (изг) 2020, 2021 Процедури за добив на дървесина 50,211.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4485 ДГС Средец 17.07.2020 0 ЛКМ Обект - 2/2020 Лесокултурни мероприятия 20,371.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4311 ДГС Средец 02.06.2020 чб, бб, здгл, брз, бл, цр, гбр 2017, 2018, 2019 Продажба на стояща дървесина на корен 87,421.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4288 ДГС Средец 27.05.2020 чб, бб, бл, цр, срлп 2014 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4268 ДГС Средец 19.05.2020 чб, бб, бл, цр 2013 Продажба на стояща дървесина на корен 100,098.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4237 ДГС Средец 19.05.2020 бл, цр, гбр 2009 Продажба на стояща дървесина на корен 32,205.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4216 ДГС Средец 14.05.2020 бл, цр, кгбр 2015 Процедури за добив на дървесина 14,255.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4215 ДГС Средец 14.05.2020 бл, цр, кгбр 2016 Продажба на стояща дървесина на корен 136,522.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4180 ДГС Средец 05.05.2020 дб, цр, чб 200Д-1 Процедури за продажба на дървесина 186,196.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4168 ДГС Средец 30.04.2020 чб, бб, бл, цр 2013 Продажба на стояща дървесина на корен 100,098.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4046 ДГС Средец 27.03.2020 чб, бб, бл, цр 2013 Продажба на стояща дървесина на корен 116,215.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4009 ДГС Средец 17.03.2020 бл, цр, гбр 2009 Продажба на стояща дървесина на корен 40,724.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3947 ДГС Средец 02.03.2020 0 ЛКД №1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 33,899.00 лв. без ДДС