Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3401 ДЛС Мазалат 18.09.2019 1957-1,1958-1,1960-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 219 куб.м. 650 куб.м. 156 куб.м. 1146 куб.м.
здб,гбр,бк,цр,лп,бл
Процедури за продажба на дървесина 85,927.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 1957-1, 1958-1, 1960-1 на 18.09.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3400 ДЛС Мазалат 18.09.2019 1957,1958,1960
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 219 куб.м. 1799 куб.м. 157 куб.м. 2296 куб.м.
здб,гбр,бк,цр,бл,лп
Процедури за добив на дървесина 101,016.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти №1957, №1958, №1960 на 18.09.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3399 ДЛС Мазалат 18.09.2019 1961
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
315 куб.м. 49 куб.м. 1 куб.м. 21 куб.м. 170 куб.м. 20 куб.м. 576 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 14,973.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1961 на 18.09.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3351 ДЛС Мазалат 28.08.2019 гбр,дгл Продажба на стояща дървесина на корен 8,595.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1956 на 28.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3317 ДЛС Мазалат 12.08.2019 1950,1951,1955
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
358 куб.м. 253 куб.м. 6 куб.м. 395 куб.м. 606 куб.м. 0 куб.м. 1618 куб.м.
чб,бб,см
Процедури за продажба на дървесина 71,632.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на увредена стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1950, №1951 и Обект № 1955 на 12.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3316 ДЛС Мазалат 12.08.2019 1953, 1954
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 226 куб.м. 7 куб.м. 446 куб.м. 440 куб.м. 58 куб.м. 1356 куб.м.
бк,здб,гбр,см,чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 68,895.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1953 и №1954 на 12.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3315 ДЛС Мазалат 12.08.2019 1952-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 134 куб.м. 11 куб.м. 135 куб.м. 311 куб.м. 110 куб.м. 745 куб.м.
бк,гбр,здб
Процедури за продажба на дървесина 55,661.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1952-1 на 12.08.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3314 ДЛС Мазалат 12.08.2019 1952
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 134 куб.м. 11 куб.м. 135 куб.м. 1111 куб.м. 110 куб.м. 1545 куб.м.
бк,гбр,здб
Процедури за добив на дървесина 68,875.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект №1952 на 12.08.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3297 ДЛС Мазалат 02.08.2019 1948, 1949
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
606 куб.м. 353 куб.м. 1 куб.м. 428 куб.м. 453 куб.м. 0 куб.м. 1841 куб.м.
чб,бб;
Процедури за продажба на дървесина 89,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на увредена стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1948 и Обект № 1949 на 02.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3278 ДЛС Мазалат 26.07.2019 1947-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
229 куб.м. 241 куб.м. 17 куб.м. 14 куб.м. 126 куб.м. 0 куб.м. 627 куб.м.
бк,см,дгл
Процедури за продажба на дървесина 52,368.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1947-1 на 26.07.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3277 ДЛС Мазалат 26.07.2019 1947
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
304 куб.м. 244 куб.м. 17 куб.м. 20 куб.м. 184 куб.м. 0 куб.м. 769 куб.м.
см,бк,гбр,дгл,
Процедури за добив на дървесина 22,412.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект №1947 на 26.07.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3251 ДЛС Мазалат 18.07.2019 1943-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50.29 куб.м. 1.72 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13.56 куб.м. 65.57 куб.м.
тп
Процедури за продажба на дървесина 6,078.88 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Централен склад обект 1943-2 на 18.07.2019 год.- ЛСФ Виж пълна информация
3247 ДЛС Мазалат 15.07.2019 Събиране на оферти с обява 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Извършване на годишен одит по националния FSC стандарт за България” Виж пълна информация
3238 ДЛС Мазалат 12.08.2019 Открита процедура 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения – сено, люцерна и готови храни за животни и птици по обособени позиции: „Обособена позиция 1: Доставка на фураж и готови храни ” и Обособена позиция 2: Доставка на фуражни растения – сено, люцерна, слама и др." Виж пълна информация
3209 ДЛС Мазалат 04.07.2019 1945
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
738 куб.м. 15 куб.м. 36 куб.м. 308 куб.м. 718 куб.м. 107.95 куб.м. 1923 куб.м.
бк,гбр
Процедури за продажба на дървесина 115,994.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1945 на 04.07.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3198 ДЛС Мазалат 28.06.2019 1943-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50.29 куб.м. 1.72 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13.56 куб.м. 65.57 куб.м.
тп
Процедури за продажба на дървесина 6,078.88 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Централен склад обект 1943-2 на 28.06.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3197 ДЛС Мазалат 28.06.2019 1943-1-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 197 куб.м.
тп
Процедури за продажба на дървесина 13,174.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1943-1-1 на 28.06.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3164 ДЛС Мазалат 20.06.2019 1946
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 58 куб.м. 2 куб.м. 74 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 245 куб.м.
бк.ела,см
Продажба на стояща дървесина на корен 11,975.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1946 на 20.06.2019 год. - ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3162 ДЛС Мазалат 15.07.2019 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали Виж пълна информация
3131 ДЛС Мазалат 03.06.2019 Събиране на оферти с обява 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Избор на фирма извършваща геодезическо заснемане на имоти и издаване на скици” Виж пълна информация