Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3647 ДЛС Мазалат 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см, бк,бб,
2008, 2009 Процедури за добив на дървесина 93,014.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обекти № 2008 и № 2009 на 12.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3644 ДЛС Мазалат 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 159 куб.м. 4 куб.м. 354 куб.м. 1527 куб.м. 40 куб.м. 2207 куб.м.
здб, гбр, бк, бб, цр, бл,
2005-1, 2011-1, 2012-1,2013-1 Процедури за продажба на дървесина 163,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2005-1, 2011-1, 2012-1 и 2013-1 на 12.12.2019 год.- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3643 ДЛС Мазалат 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см,бк,бб,
2008-1, 2009-1 Процедури за продажба на дървесина 284,752.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2008-1 и 2009-1 на 12.12.2019 год.- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3620 ДЛС Мазалат 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13574 куб.м.
бб, чб, бк др
2001 Д Дългосрочни договори 649,341.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2001Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА ЗАГОРА, ДГС ИВАЙЛОВГРАД, ДГС ГУРКОВО И ДЛС МАЗАЛАТ Виж пълна информация
3533 ДЛС Мазалат 15.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 123 куб.м. 55 куб.м. 25 куб.м. 219 куб.м.
гбр, бк, здб
1974-1 Процедури за продажба на дървесина 16,272.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1974-1 на 15.11.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3532 ДЛС Мазалат 15.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 123 куб.м. 405 куб.м. 25 куб.м. 569 куб.м.
гбр,бк,здб
1974 Процедури за добив на дървесина 27,418.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 1974 на 15.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3529 ДЛС Мазалат 15.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 368 куб.м. 365 куб.м. 4 куб.м. 750 куб.м.
здб, гбр, трп, чб, бк
1972, 1973 Продажба на стояща дървесина на корен 35,154.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1972 и №1973 на 15.11.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3504 ДЛС Мазалат 04.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 967 куб.м. 31 куб.м. 237 куб.м. 240 куб.м. 0 куб.м. 1693 куб.м.
чб, бб,
1968 Продажба на стояща дървесина на корен 84,124.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1968 на 04.11.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3503 ДЛС Мазалат 04.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1293 куб.м. 397 куб.м. 7 куб.м. 1094 куб.м. 1099 куб.м. 0 куб.м. 3890 куб.м.
чб, бб,
1969, 1970, 1971 Продажба на стояща дървесина на корен 197,941.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на увредена стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1969, №1970 и № 1971 на 04.11.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3494 ДЛС Мазалат 29.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
51 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 106 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 355 куб.м.
врб,гбр,дгл,бб,см,брз,вейм бор,
1967 Продажба на стояща дървесина на корен 17,473.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1967 на 29.10.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3491 ДЛС Мазалат 29.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 125 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м.
бк,гбр
1965-1 Процедури за продажба на дървесина 21,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1965-1 на 29.10.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3490 ДЛС Мазалат 29.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 125 куб.м. 1124 куб.м. 0 куб.м. 1249 куб.м.
бк,гбр
1965 Процедури за добив на дървесина 66,675.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 1965 на 29.10.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3481 ДЛС Мазалат 25.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 176 куб.м. 178 куб.м. 0 куб.м. 354 куб.м.
бк,гбр
1966 Продажба на стояща дървесина на корен 16,638.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1966 на 25.10.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3471 ДЛС Мазалат 15.10.2019 Договаряне без предварително обявление 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на фуражни растения – сено, люцерна, слама и др” Виж пълна информация
3463 ДЛС Мазалат 12.11.2019 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника” Виж пълна информация
3416 ДЛС Мазалат 26.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 284 куб.м. 35 куб.м. 477 куб.м. 503 куб.м. 64 куб.м. 1542 куб.м.
бк,см,яв,ела,дгл,гбр,бб,
1963, 1964 Процедури за продажба на дървесина 76,509.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1963 и №1964 на 26.09.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3409 ДЛС Мазалат 19.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
275 куб.м. 351 куб.м. 80 куб.м. 404 куб.м. 432 куб.м. 26 куб.м. 1568 куб.м.
бк,см,брз,яв,бб,
1962 Продажба на стояща дървесина на корен 79,470.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1962 на 19.09.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3402 ДЛС Мазалат 18.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 5 куб.м. 6 куб.м. 120 куб.м. 281 куб.м. 100 куб.м. 674 куб.м.
бк
1959 Продажба на стояща дървесина на корен 35,655.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1959 на 18.09.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3401 ДЛС Мазалат 18.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 219 куб.м. 650 куб.м. 156 куб.м. 1146 куб.м.
здб,гбр,бк,цр,лп,бл
1957-1,1958-1,1960-1 Процедури за продажба на дървесина 85,927.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 1957-1, 1958-1, 1960-1 на 18.09.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3400 ДЛС Мазалат 18.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 219 куб.м. 1799 куб.м. 157 куб.м. 2296 куб.м.
здб,гбр,бк,цр,бл,лп
1957,1958,1960 Процедури за добив на дървесина 101,016.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти №1957, №1958, №1960 на 18.09.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация