Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3481 ДЛС Мазалат 25.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 176 куб.м. 178 куб.м. 0 куб.м. 354 куб.м.
бк,гбр
1966 Продажба на стояща дървесина на корен 16,638.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1966 на 25.10.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3471 ДЛС Мазалат 15.10.2019 Договаряне без предварително обявление 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на фуражни растения – сено, люцерна, слама и др” Виж пълна информация
3463 ДЛС Мазалат 12.11.2019 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника” Виж пълна информация
3416 ДЛС Мазалат 26.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 284 куб.м. 35 куб.м. 477 куб.м. 503 куб.м. 64 куб.м. 1542 куб.м.
бк,см,яв,ела,дгл,гбр,бб,
1963, 1964 Процедури за продажба на дървесина 76,509.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1963 и №1964 на 26.09.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3409 ДЛС Мазалат 19.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
275 куб.м. 351 куб.м. 80 куб.м. 404 куб.м. 432 куб.м. 26 куб.м. 1568 куб.м.
бк,см,брз,яв,бб,
1962 Продажба на стояща дървесина на корен 79,470.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1962 на 19.09.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3402 ДЛС Мазалат 18.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 5 куб.м. 6 куб.м. 120 куб.м. 281 куб.м. 100 куб.м. 674 куб.м.
бк
1959 Продажба на стояща дървесина на корен 35,655.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1959 на 18.09.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3401 ДЛС Мазалат 18.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 219 куб.м. 650 куб.м. 156 куб.м. 1146 куб.м.
здб,гбр,бк,цр,лп,бл
1957-1,1958-1,1960-1 Процедури за продажба на дървесина 85,927.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 1957-1, 1958-1, 1960-1 на 18.09.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3400 ДЛС Мазалат 18.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 219 куб.м. 1799 куб.м. 157 куб.м. 2296 куб.м.
здб,гбр,бк,цр,бл,лп
1957,1958,1960 Процедури за добив на дървесина 101,016.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти №1957, №1958, №1960 на 18.09.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3399 ДЛС Мазалат 18.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
315 куб.м. 49 куб.м. 1 куб.м. 21 куб.м. 170 куб.м. 20 куб.м. 576 куб.м.
бк
1961 Процедури за добив на дървесина 14,973.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1961 на 18.09.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3351 ДЛС Мазалат 28.08.2019 гбр,дгл Продажба на стояща дървесина на корен 8,595.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1956 на 28.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3317 ДЛС Мазалат 12.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
358 куб.м. 253 куб.м. 6 куб.м. 395 куб.м. 606 куб.м. 0 куб.м. 1618 куб.м.
чб,бб,см
1950,1951,1955 Процедури за продажба на дървесина 71,632.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на увредена стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1950, №1951 и Обект № 1955 на 12.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3316 ДЛС Мазалат 12.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 226 куб.м. 7 куб.м. 446 куб.м. 440 куб.м. 58 куб.м. 1356 куб.м.
бк,здб,гбр,см,чб,бб
1953, 1954 Процедури за продажба на дървесина 68,895.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1953 и №1954 на 12.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3315 ДЛС Мазалат 12.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 134 куб.м. 11 куб.м. 135 куб.м. 311 куб.м. 110 куб.м. 745 куб.м.
бк,гбр,здб
1952-1 Процедури за продажба на дървесина 55,661.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1952-1 на 12.08.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3314 ДЛС Мазалат 12.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 134 куб.м. 11 куб.м. 135 куб.м. 1111 куб.м. 110 куб.м. 1545 куб.м.
бк,гбр,здб
1952 Процедури за добив на дървесина 68,875.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект №1952 на 12.08.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3297 ДЛС Мазалат 02.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
606 куб.м. 353 куб.м. 1 куб.м. 428 куб.м. 453 куб.м. 0 куб.м. 1841 куб.м.
чб,бб;
1948, 1949 Процедури за продажба на дървесина 89,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на увредена стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1948 и Обект № 1949 на 02.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3278 ДЛС Мазалат 26.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
229 куб.м. 241 куб.м. 17 куб.м. 14 куб.м. 126 куб.м. 0 куб.м. 627 куб.м.
бк,см,дгл
1947-1 Процедури за продажба на дървесина 52,368.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1947-1 на 26.07.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3277 ДЛС Мазалат 26.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
304 куб.м. 244 куб.м. 17 куб.м. 20 куб.м. 184 куб.м. 0 куб.м. 769 куб.м.
см,бк,гбр,дгл,
1947 Процедури за добив на дървесина 22,412.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект №1947 на 26.07.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3251 ДЛС Мазалат 18.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50.29 куб.м. 1.72 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13.56 куб.м. 65.57 куб.м.
тп
1943-2 Процедури за продажба на дървесина 6,078.88 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Централен склад обект 1943-2 на 18.07.2019 год.- ЛСФ Виж пълна информация
3247 ДЛС Мазалат 15.07.2019 Събиране на оферти с обява 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Извършване на годишен одит по националния FSC стандарт за България” Виж пълна информация
3238 ДЛС Мазалат 12.08.2019 Открита процедура 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения – сено, люцерна и готови храни за животни и птици по обособени позиции: „Обособена позиция 1: Доставка на фураж и готови храни ” и Обособена позиция 2: Доставка на фуражни растения – сено, люцерна, слама и др." Виж пълна информация