Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4699 ДЛС Мазалат 19.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 393 куб.м. 107 куб.м. 91 куб.м. 86 куб.м. 4 куб.м. 704 куб.м.
чб,бб
2054 Продажба на стояща дървесина на корен 28,359.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2054 на 19.10.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4681 ДЛС Мазалат 13.10.2020 2053 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 49,023.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услуга: залесяване и отглеждане на горски култури. Обект 2053 на 13.10.2020 год. Виж пълна информация
4643 ДЛС Мазалат 06.10.2020 Открита процедура 4,992.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП ДЛС "Мазалат" за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
4628 ДЛС Мазалат 21.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
145 куб.м. 63 куб.м. 2 куб.м. 38 куб.м. 42 куб.м. 1 куб.м. 291 куб.м.
см,бб,бк
2039 Продажба на стояща дървесина на корен 17,441.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2039 на 21.09.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4625 ДЛС Мазалат 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 120 куб.м. 780 куб.м. 1 куб.м. 904 куб.м.
здб
2048-1 Процедури за продажба на дървесина 65,139.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2048-1 на 16.09.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4624 ДЛС Мазалат 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 120 куб.м. 1080 куб.м. 1 куб.м. 1204 куб.м.
здб;
2048 Процедури за добив на дървесина 42,109.20 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2048 на 16.09.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4592 ДЛС Мазалат 03.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 72 куб.м. 2 куб.м. 63 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 248 куб.м.
см, здгл, гбр, бк
2036-1 Процедури за продажба на дървесина 19,665.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2036-1 на 03.09.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4584 ДЛС Мазалат 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 393 куб.м. 72 куб.м. 64 куб.м. 117 куб.м. 15 куб.м. 709 куб.м.
бб,чб
2047 Процедури за продажба на дървесина 31,248.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2047 на 31.08.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4568 ДЛС Мазалат 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 33 куб.м. 1 куб.м. 57 куб.м. 353 куб.м. 11 куб.м. 470 куб.м.
гбр, бк, бб, длг, здб, лп
2046-1 Процедури за продажба на дървесина 34,576.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2046-1 на 31.08.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4567 ДЛС Мазалат 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 33 куб.м. 1 куб.м. 57 куб.м. 553 куб.м. 11 куб.м. 670 куб.м.
гбр, бк, бб, длг, здб, лп
2046 Процедури за добив на дървесина 24,585.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2046 на 31.08.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4552 ДЛС Мазалат 31.08.2020 Публично състезание 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Годишен одит за съответствие на въведените стандарти на FSC за управление на горски територии за срок от 36 месеца" Виж пълна информация
4529 ДЛС Мазалат 06.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
145 куб.м. 63 куб.м. 2 куб.м. 28 куб.м. 52 куб.м. 1 куб.м. 291 куб.м.
см,бк,бб
2039 Продажба на стояща дървесина на корен 19,060.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2039 на 06.08.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4528 ДЛС Мазалат 06.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 57 куб.м. 3 куб.м. 97 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 179 куб.м.
здб
2038-1 Процедури за продажба на дървесина 12,888.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2038-1 на 06.08.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4527 ДЛС Мазалат 06.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 57 куб.м. 3 куб.м. 22 куб.м. 197 куб.м. 0 куб.м. 279 куб.м.
здб
2038 Процедури за добив на дървесина 10,854.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2038 на 06.08.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4519 ДЛС Мазалат 06.08.2020 Публично състезание 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Годишен одит за съответствие на въведените стандарти на FSC за управление на горски територии за срок от 36 месеца" Виж пълна информация
Процедура № 4519 на ДЛС Мазалат от 06.08.2020 е прекратена!
4514 ДЛС Мазалат 17.08.2020 Открита процедура 4,992.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП ДЛС "Мазалат" за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
Процедура № 4514 на ДЛС Мазалат от 17.08.2020 е прекратена!
4500 ДЛС Мазалат 27.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
389 куб.м. 205 куб.м. 20 куб.м. 317 куб.м. 1325 куб.м. 39 куб.м. 2295 куб.м.
бк, гбр, здб, цр, см, здгл, ела
2018-1, 2036-1 Процедури за продажба на дървесина 176,532.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2018-1 и № 2036-1 на 27.07.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4499 ДЛС Мазалат 27.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 109 куб.м. 1248 куб.м. 30 куб.м. 1441 куб.м.
бк, гбр, здб, цр
2018 Процедури за добив на дървесина 44,616.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2018 на 27.07.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4470 ДЛС Мазалат 09.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
120 куб.м. 649 куб.м. 0 куб.м. 229 куб.м. 229 куб.м. 196 куб.м. 1423 куб.м.
бб
2016 Продажба на стояща дървесина на корен 55,086.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2016 на 09.07.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4389 ДЛС Мазалат 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
79 куб.м. 96 куб.м. 6 куб.м. 163 куб.м. 1761 куб.м. 36 куб.м. 2141 куб.м.
здб,бк,гбр,цр,бл,бб,
№ 2034, № 2035 Процедури за добив на дървесина 62,898.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2034 и № 2035 на 22.06.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация