Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3247 ДЛС Мазалат 15.07.2019 Събиране на оферти с обява 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Извършване на годишен одит по националния FSC стандарт за България” Виж пълна информация
3238 ДЛС Мазалат 12.08.2019 Открита процедура 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения – сено, люцерна и готови храни за животни и птици по обособени позиции: „Обособена позиция 1: Доставка на фураж и готови храни ” и Обособена позиция 2: Доставка на фуражни растения – сено, люцерна, слама и др." Виж пълна информация
3209 ДЛС Мазалат 04.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
738 куб.м. 15 куб.м. 36 куб.м. 308 куб.м. 718 куб.м. 107.95 куб.м. 1923 куб.м.
бк,гбр
1945 Процедури за продажба на дървесина 115,994.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1945 на 04.07.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3198 ДЛС Мазалат 28.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50.29 куб.м. 1.72 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13.56 куб.м. 65.57 куб.м.
тп
1943-2 Процедури за продажба на дървесина 6,078.88 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Централен склад обект 1943-2 на 28.06.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3197 ДЛС Мазалат 28.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 197 куб.м.
тп
1943-1-1 Процедури за продажба на дървесина 13,174.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1943-1-1 на 28.06.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3164 ДЛС Мазалат 20.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 58 куб.м. 2 куб.м. 74 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 245 куб.м.
бк.ела,см
1946 Продажба на стояща дървесина на корен 11,975.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1946 на 20.06.2019 год. - ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3162 ДЛС Мазалат 15.07.2019 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали Виж пълна информация
3131 ДЛС Мазалат 03.06.2019 Събиране на оферти с обява 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Избор на фирма извършваща геодезическо заснемане на имоти и издаване на скици” Виж пълна информация
3129 ДЛС Мазалат 04.07.2019 Открита процедура 8,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на оградна мрежа за ремонт на волиери във ФС „Трънково" Виж пълна информация
3120 ДЛС Мазалат 03.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
483 куб.м. 485 куб.м. 17 куб.м. 542 куб.м. 547 куб.м. 2 куб.м. 2076 куб.м.
бк,бб,брз,ела,см,яв
1907 Продажба на стояща дървесина на корен 111,535.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1907 на 03.06.2019 год. - ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3117 ДЛС Мазалат 20.06.2019 Открита процедура 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Механизирано поддържане на лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици по обособени позиции: „Обособена позиция 1: Механизирано поддържане на лесокултурни противопожарни прегради” и Обособена позиция 2: Механизирано поддържане минерализовани ивици" Виж пълна информация
3099 ДЛС Мазалат 13.06.2019 0 Процедури по Закона за държавната собственост 15,608.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДЛС Мазалат Виж пълна информация
3083 ДЛС Мазалат 27.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15.78 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 21.78 куб.м. 37.56 куб.м.
бк
1946-2 Процедури за продажба на дървесина 4,105.95 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Централен склад обект 1946-2 на 27.05.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3082 ДЛС Мазалат 27.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
738 куб.м. 15 куб.м. 36 куб.м. 308 куб.м. 718 куб.м. 108 куб.м. 1923 куб.м.
бк,гбр
1945 Процедури за продажба на дървесина 115,994.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1945 на 27.05.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3081 ДЛС Мазалат 27.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
51 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 44 куб.м. 237 куб.м. 0 куб.м. 355 куб.м.
бб,гбр,дгл,см,врб,брз,вб,здгл,
1944-1 Процедури за продажба на дървесина 26,297.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1944-1 на 27.05.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3080 ДЛС Мазалат 27.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
51 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 44 куб.м. 237 куб.м. 0 куб.м. 355 куб.м.
бб,гбр,дгл,см,врб,брз,вб,здгл,
1944 Процедури за добив на дървесина 9,229.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1944 на 27.05.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3068 ДЛС Мазалат 20.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 62 куб.м. 5 куб.м. 31 куб.м. 255 куб.м. -0.05 куб.м. 353 куб.м.
тп
1943-1 Процедури за продажба на дървесина 22,239.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1943-1 на 20.05.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3067 ДЛС Мазалат 20.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
220 куб.м. 75 куб.м. 5 куб.м. 31 куб.м. 255 куб.м. 28 куб.м. 614 куб.м.
тп
1943 Процедури за добив на дървесина 15,982.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1943 на 20.05.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3055 ДЛС Мазалат 10.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
148 куб.м. 218 куб.м. 16 куб.м. 329 куб.м. 1946 куб.м. 149 куб.м. 2806 куб.м.
бк,гбр,трп,здб,бб,см,цр,бл
1938,1939,1940 Процедури за добив на дървесина 130,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 1938,1939,1940 на 10.05.2018 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3054 ДЛС Мазалат 10.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
148 куб.м. 218 куб.м. 16 куб.м. 265 куб.м. 453 куб.м. 106 куб.м. 1206 куб.м.
бк, гбр,трп,здб,бб,см, цр,бл,
1938-1, 1939-1, 1940-1 Процедури за продажба на дървесина 79,808.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 1938-1, 1939-1, 1940-1, на 10.05.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация