slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2912 ДЛС Несебър 01.04.2019 чб,вей.бор,бб,здгл,бл,цр,срлп,гбр,избк,из.горун 1906 Процедури за добив на дървесина 48,852.57 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2911 ДЛС Несебър 01.04.2018 бл,цр,чб,срлп,кгбр,мждр 1905 Процедури за добив на дървесина 67,009.59 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2910 ДЛС Несебър 01.04.2019 бл,цр,срлп,гбр,из.горун 1904 Процедури за добив на дървесина 68,431.32 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2909 ДЛС Несебър 26.03.2019 Събиране на оферти с обява 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2902 ДЛС Несебър 25.03.2019 бл,чб,срлп,цр,гбр,избк,мждр,клен 1903 Процедури за добив на дървесина 103,980.66 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2834 ДЛС Несебър 22.03.2019 Открита процедура 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2787 ДЛС Несебър 06.03.2019 дб,бк,цр, гбр и др. 1901 Дългосрочни договори 563,460.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2763 ДЛС Несебър 07.02.2019 Договаряне без предварително обявление 36,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2606 ДЛС Несебър 14.12.2018 бл,чб,срлп,пл.ясен,гбр 1902 Процедури за добив на дървесина 42,540.92 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2605 ДЛС Несебър 14.12.2018 бл,чб,бб,цр,из.горун,гбр 1901 Процедури за добив на дървесина 53,239.81 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2546 ДЛС Несебър 03.01.2019 Открита процедура 52,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2351 ДЛС Несебър 03.09.2018 гбр,клен,мждр,цр 1711-3 Процедури за продажба на дървесина 17,551.04 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2317 ДЛС Несебър 13.09.2018 Събиране на оферти с обява 1,944.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2311 ДЛС Несебър 10.09.2018 Събиране на оферти с обява 980.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2304 ДЛС Несебър 11.09.2018 Открита процедура 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2199 ДЛС Несебър 28.06.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 4,410.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2160 ДЛС Несебър 19.06.2018 бл,чб,здб,избк,чб,кгбр,гбр,клен,мждр Процедури за добив на дървесина 49,150.07 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1924 ДЛС Несебър 16.03.2018 бл. 1802-1; 1711-2 Процедури за продажба на дървесина 28,967.95 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1903 ДЛС Несебър 12.03.2018 бл,чб,бб,здгл,мждр,пл.ясен,избк,цр,гбр,срлп,здб 1804 Процедури за добив на дървесина 70,272.24 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1895 ДЛС Несебър 07.03.2018 бл,чб,цр,здб,избк,мждр,гбр,клен,кгбр 1807 Процедури за добив на дървесина 74,094.51 лв. без ДДС