slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1894 ДЛС Несебър 07.03.2018 бл,чб,цр,здб 1806 Процедури за добив на дървесина 68,924.83 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1893 ДЛС Несебър 07.03.2018 бл,чб,избк,цр,гбр,бк,смърч 1805 Процедури за добив на дървесина 78,061.68 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1867 ДЛС Несебър 27.02.2018 бб,чб обект 1803,група 3 Процедури за добив на дървесина 23,273.33 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1807 ДЛС Несебър 12.02.2018 бл 1801-1 Процедури за продажба на дървесина 100,502.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1790 ДЛС Несебър 22.02.2018 Открита процедура 3,150.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1670 ДЛС Несебър 05.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1662 ДЛС Несебър 04.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1584 ДЛС Несебър 30.11.2017 бл №1708-1 Процедури за продажба на дървесина 22,864.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1575 ДЛС Несебър 27.11.2017 бл,цр,избк,чб,бб,здб,гбр обект № 1801, група №1 Процедури за добив на дървесина 64,329.92 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1574 ДЛС Несебър 27.11.2017 бл,цр обект № 1802, група №2 Процедури за добив на дървесина 38,547.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1518 ДЛС Несебър 16.11.2017 бл 1711-1 Процедури за продажба на дървесина 40,326.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1458 ДЛС Несебър 23.10.2017 избк 1707-1 Процедури за продажба на дървесина 3,163.15 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1401 ДЛС Несебър 20.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,025.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1398 ДЛС Несебър 25.09.2017 отд. 158 "В" Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,775.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1382 ДЛС Несебър 19.09.2017 дб, цр №1711 Процедури за добив на дървесина 5,130.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1372 ДЛС Несебър 07.09.2017 бл,цр,избк,чб,срлп,гбр,клен,мждр обект № 1711, група №11 Процедури за добив на дървесина 102,911.43 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1317 ДЛС Несебър 14.09.2017 Открита процедура 80,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1292 ДЛС Несебър 14.08.2017 чб 1706-1 Процедури за продажба на дървесина 10,307.55 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1290 ДЛС Несебър 14.08.2017 бл,цр,избк,чб,срлп,гбр,клен,мждр обект № 1711, група №11 Процедури за добив на дървесина 102,911.43 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1171 ДЛС Несебър 07.07.2017 бл,цр,избк,чб,срлп,гбр,клен,мждр обект № 1711, група №11 Процедури за добив на дървесина 102,911.43 лв. без ДДС