slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5958 ДЛС Несебър 23.02.2022 избк,бл,цр,кгбр 2209 Процедури за добив на дървесина 39,992.07 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5897 ДЛС Несебър 05.01.2022 чб,бб,здгл 2208 Процедури за продажба на дървесина 24,230.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5877 ДЛС Несебър 20.12.2021 изгрн, бл, цр, гбр 2207 Процедури за добив на дървесина 27,996.64 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5876 ДЛС Несебър 20.12.2021 изгр,бл,цр,гбр,срлп,мждр 2206 Процедури за добив на дървесина 35,703.10 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5875 ДЛС Несебър 20.12.2021 изгрн, бл, цр 2205 Процедури за добив на дървесина 38,145.33 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5874 ДЛС Несебър 20.12.2021 бл,цр,изгрн 2204 Процедури за добив на дървесина 29,907.24 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5766 ДЛС Несебър 08.12.2021 бл,изгрн,цр,грб,кгбр,клен,мждр,акация,избк,срлп 2203 Продажба на стояща дървесина на корен 235,718.54 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5722 ДЛС Несебър 29.11.2021 чб 2202 Процедури за добив на дървесина 88,876.58 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5721 ДЛС Несебър 29.11.2021 чб,бб,гбр,мждр,гбр,цр,бл,срлп,изгрн 2201 Процедури за добив на дървесина 28,193.10 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5644 ДЛС Несебър 28.10.2021 цр, бл, срлп 2113 Процедури за добив на дървесина 10,582.10 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5551 ДЛС Несебър 08.09.2021 Покана до определени лица 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5546 ДЛС Несебър 09.09.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,460.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5543 ДЛС Несебър 08.09.2021 Покана до определени лица 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5451 ДЛС Несебър 05.07.2021 Покана до определени лица 28,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5450 ДЛС Несебър 09.08.2021 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5449 ДЛС Несебър 03.08.2021 Открита процедура 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5448 ДЛС Несебър 09.08.2021 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5432 ДЛС Несебър 08.09.2021 Открита процедура 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5430 ДЛС Несебър 01.08.2021 Открита процедура 17,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5368 ДЛС Несебър 31.05.2021 Събиране на оферти с обява 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача