slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5363 ДЛС Несебър 18.06.2021 21.06.2021 Открита процедура 28,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5362 ДЛС Несебър 18.06.2021 21.06.2021 Открита процедура 64,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5283 ДЛС Несебър 26.04.2021 бл,цр,гбр 2112 Процедури за добив на дървесина 36,115.88 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5215 ДЛС Несебър 01.04.2021 бл,цр,гбр 2112 Процедури за добив на дървесина 36,115.88 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5213 ДЛС Несебър 01.04.2021 бл,цр,гбр,срлп,мждр, кгбр 2111 Процедури за добив на дървесина 39,696.57 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5195 ДЛС Несебър 29.03.2021 цр, бл, гбр 2110 Продажба на стояща дървесина на корен 316,739.76 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5146 ДЛС Несебър 15.03.2020 бл,цр,бб,гбр,срлп,избк,изгор 2109 Процедури за добив на дървесина 45,786.21 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5131 ДЛС Несебър 10.03.2021 изгр,цр,гбр,срлп,бл, 2107 Процедури за добив на дървесина 50,139.84 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5130 ДЛС Несебър 10.03.2021 цр, бл, гбр 2105 Процедури за добив на дървесина 65,666.99 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5129 ДЛС Несебър 05.03.2021 гбр,цр,бл 2102 Процедури за добив на дървесина 52,685.57 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5081 ДЛС Несебър 11.03.2021 Открита процедура 52,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5064 ДЛС Несебър 15.02.2021 цр,бл 2108 Процедури за добив на дървесина 38,699.78 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5063 ДЛС Несебър 15.02.2021 изгр,цр,гбр,срлп,бл, 2107 Процедури за добив на дървесина 50,139.84 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5062 ДЛС Несебър 15.02.2021 чб,изгрн, цр, бл, гбр, срлп 2106 Процедури за добив на дървесина 66,278.61 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5061 ДЛС Несебър 15.02.2021 цр, бл, гбр 2105 Процедури за добив на дървесина 65,666.99 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5028 ДЛС Несебър 08.02.2021 избк, цр, гбр. бл 2104 Процедури за добив на дървесина 45,513.43 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5017 ДЛС Несебър 01.02.2021 гбр,цр,бл 2102 Процедури за добив на дървесина 52,685.57 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4985 ДЛС Несебър 18.01.2021 бб, чб, гбр 2103 Продажба на стояща дървесина на корен 134,633.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4893 на ДЛС Несебър от 17.12.2020 е прекратена!
4893 ДЛС Несебър 17.12.2020 2101Ц Продажба на стояща дървесина на корен 763,029.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4853 ДЛС Несебър 01.12.2020 Събиране на оферти с обява 2,520.00 лв. без ДДС Профил на купувача