slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4852 ДЛС Несебър 22.12.2020 Открита процедура 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4844 ДЛС Несебър 04.12.2020 гбр,цр,бл 2102 Процедури за добив на дървесина 52,685.57 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4843 ДЛС Несебър 04.12.2020 чб,бб,гбр,цр,бл,срлп,изгрн 2101 Процедури за добив на дървесина 60,123.98 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4791 на ДЛС Несебър от 26.11.2020 е прекратена!
4791 ДЛС Несебър 26.11.2020 ЧБ,ББ,ГБР,ЦР,БЛ 2102 Процедури за добив на дървесина 135,433.59 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4425 ДЛС Несебър 29.06.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,460.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4391 ДЛС Несебър 10.07.2020 Открита процедура 12,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4390 ДЛС Несебър 10.07.2020 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4385 ДЛС Несебър 18.06.2020 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4370 ДЛС Несебър 08.07.2020 Открита процедура 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4351 ДЛС Несебър 02.07.2020 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4174 ДЛС Несебър 30.04.2020 изгр, цр, бл. 2006, група 6 Процедури за добив на дървесина 56,305.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4100 на ДЛС Несебър от 22.04.2020 е прекратена!
4100 ДЛС Несебър 22.04.2020 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4099 на ДЛС Несебър от 16.04.2020 е прекратена!
4099 ДЛС Несебър 16.04.2020 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4098 на ДЛС Несебър от 15.04.2020 е прекратена!
4098 ДЛС Несебър 15.04.2020 Открита процедура 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4077 ДЛС Несебър 02.04.2020 изгр,цр,бл 2006 Процедури за добив на дървесина 56,305.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4068 ДЛС Несебър 30.03.2020 ЧБ,ИЗБК,ЦР,БЛ,ГБР 2005 Процедури за добив на дървесина 62,332.57 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4059 ДЛС Несебър 16.04.2020 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4058 ДЛС Несебър 15.04.2020 Открита процедура 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4056 ДЛС Несебър 22.04.2020 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4012 ДЛС Несебър 10.03.2020 Събиране на оферти с обява 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача