slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3916 ДЛС Несебър 21.02.2020 изгр,бк,цр,гбр,срлп,мж,др,бк,бл,чб,бб,избк Процедури за добив на дървесина 107,392.57 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3781 ДЛС Несебър 02.01.2020 бл 1902-1 Процедури за продажба на дървесина 39,623.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3746 ДЛС Несебър 23.12.2019 бл,чб,бб,цр,избк,гбр 2003 Процедури за добив на дървесина 73,166.75 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3745 ДЛС Несебър 23.12.2019 бл,чб,срлп,цр,гбр,избк,мждр,клен,бб,кпрс 2002 Процедури за добив на дървесина 94,396.06 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3744 ДЛС Несебър 23.12.2019 чб,бб, бл,чр,гбр 2001 Процедури за добив на дървесина 37,339.44 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3605 ДЛС Несебър 08.01.2020 Открита процедура 12,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3592 ДЛС Несебър 26.11.2019 Събиране на оферти с обява 1,025.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3573 ДЛС Несебър 12.12.2019 Открита процедура 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3540 ДЛС Несебър 09.12.2019 Открита процедура 63,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3473 ДЛС Несебър 15.10.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3459 ДЛС Несебър 21.10.2019 Публично състезание 4,264.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3307 ДЛС Несебър 23.08.2019 Договаряне без предварително обявление 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3288 ДЛС Несебър 19.07.2019 чб Пакет № 1903-2 Процедури за продажба на дървесина 1,482.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3182 ДЛС Несебър 25.06.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3031 ДЛС Несебър 21.05.2019 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2998 ДЛС Несебър 28.05.2019 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2995 ДЛС Несебър 16.05.2019 Открита процедура 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2990 ДЛС Несебър 16.04.2019 Събиране на оферти с обява 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2927 ДЛС Несебър 29.03.2019 бб,чб 1901-4 Процедури за продажба на дървесина 10,309.78 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2913 ДЛС Несебър 01.04.2019 чб,бб,бл,цр,гбр,избк,из.горун 1907 Процедури за добив на дървесина 93,038.09 лв. без ДДС