Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4566 ДЛС Тополовград 10.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 125 куб.м. 8 куб.м. 220 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 376 куб.м.
чб;бб;бл
2023 Процедури за добив на дървесина 9,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2023 Виж пълна информация
4436 ДЛС Тополовград 21.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 100,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 месеца Виж пълна информация
4422 ДЛС Тополовград 21.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 24 месеца” Виж пълна информация
4270 ДЛС Тополовград 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 483 куб.м. 55 куб.м. 0 куб.м. 446 куб.м. 0 куб.м. 1002 куб.м.
бл, чб
2005 Процедури за добив на дървесина 25,050.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2005. Виж пълна информация
4251 ДЛС Тополовград 15.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 40 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 859 куб.м. 0 куб.м. 906 куб.м.
здб, лп, гбр
2007 Продажба на стояща дървесина на корен 37,807.50 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 2007 от ГП за 2020 г. Виж пълна информация
4244 ДЛС Тополовград 15.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 49 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 1653 куб.м. 0 куб.м. 1726 куб.м.
здб,кгбр, срлп, гбр
2020 и 2022 Процедури за добив на дървесина 41,948.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект №2020 и №2022 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
4195 ДЛС Тополовград 29.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 24 месеца. ” Виж пълна информация
4194 ДЛС Тополовград 29.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на напитки за нуждите на ТП „ДЛС Тополовград“ за срок от 24 месеца.” Виж пълна информация
4103 ДЛС Тополовград 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 49 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 1653 куб.м. 0 куб.м. 1726 куб.м.
здб,кгбр, срлп, гбр
2020 и 2022 Процедури за добив на дървесина 41,948.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект №2020 и №2022 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
Процедура № 4103 на ДЛС Тополовград от 07.04.2020 е прекратена!
4084 ДЛС Тополовград 23.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 73,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на зърнени култури, фуражи и готови храни за животни и птици за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4078 ДЛС Тополовград 23.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа и поддържане на лесокултурни прегради и минерализовани ивици с обща дължина 25000 л.м. за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4047 ДЛС Тополовград 15.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 44,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
4024 ДЛС Тополовград 23.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 917 куб.м. 0 куб.м. 935 куб.м.
здб, кгбр
2021 Процедури за добив на дървесина 22,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект №2021 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
3973 ДЛС Тополовград 10.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 41 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 770 куб.м. 0 куб.м. 818 куб.м.
здб, кгбр, срлп
2020 Процедури за добив на дървесина 19,978.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект №2020 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
Процедура № 3973 на ДЛС Тополовград от 10.03.2020 е прекратена!
3929 ДЛС Тополовград 26.02.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 35,902.25 лв. без ДДС
Предмет: Попълване и отглеждане на култури на територията на ТП "ДЛС Тополовград" в обект 2020-1 Виж пълна информация
3802 ДЛС Тополовград 21.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 1160 куб.м. 305 куб.м. 377 куб.м. 87 куб.м. 0 куб.м. 1937 куб.м.
чб;срлп;чдб;бл
2001 Продажба на стояща дървесина на корен 69,599.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 2001 от ГП за 2020 г. Виж пълна информация
3704 ДЛС Тополовград 18.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 660 куб.м. 19 куб.м. 1916 куб.м. 5470 куб.м. 0 куб.м. 8186 куб.м.
чб, бл, лдб, цр, здб, гбр, трп, кгбр, мждр, кдб, гбр, лп
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 Процедури за добив на дървесина 189,899.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес, съгласно приложена спецификация по обекти от ЛФ-2020г., на територията на ТП „ДЛС Тополовград”- гр. Тополовград Виж пълна информация
3627 ДЛС Тополовград 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
2003 Д Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3608 ДЛС Тополовград 04.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 692 куб.м. 66 куб.м. 372 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 1211 куб.м.
чб;бл
2004 Продажба на стояща дървесина на корен 44,563.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обекти № 2004 от ГП за 2020 г. Виж пълна информация
3435 ДЛС Тополовград 04.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
625 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 625 куб.м.
бб, чб
1946 Процедури за продажба на дървесина 48,170.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина, обект 1946 Виж пълна информация