Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4703 ДЛС Тополовград 19.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 24 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 269 куб.м. 0 куб.м. 298 куб.м.
трпл, лп
2034 Процедури за продажба на дървесина 13,414.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП "ДЛС Тополовград" от КЛФ 2020 в обект 2034. Виж пълна информация
Процедура № 4703 на ДЛС Тополовград от 19.10.2020 е прекратена!
4676 ДЛС Тополовград 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
247 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 247 куб.м.
чб
2032 и 2033 Процедури за продажба на дървесина 21,061.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", обект №2032 и обект №2033 Виж пълна информация
4675 ДЛС Тополовград 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м.
ак
2031 Процедури за добив на дървесина 798.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект №2031 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
Процедура № 4675 на ДЛС Тополовград от 09.10.2020 е прекратена!
4672 ДЛС Тополовград 24.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 146 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 271 куб.м. 0 куб.м. 443 куб.м.
чб
2030 Процедури за добив на дървесина 11,075.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2030, 371-з, 371-к, 372-г и 372-ж по чл.27 Виж пълна информация
4662 ДЛС Тополовград 18.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 267 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 815 куб.м. 0 куб.м. 1128 куб.м.
чб
2029 Процедури за добив на дървесина 28,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2029 по чл.27 Виж пълна информация
4651 ДЛС Тополовград 21.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 24 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 566 куб.м. 0 куб.м. 591 куб.м.
бл, гбр, дб, кгбр, цр, здб, мжд
2027 и 2028 Процедури за добив на дървесина 13,918.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект №2027 и №2028 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
4621 ДЛС Тополовград 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
184 куб.м. 597 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 1128 куб.м. 0 куб.м. 1912 куб.м.
бл, чб
2025 и 2026 Процедури за добив на дървесина 47,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 2025 и 2026 по чл.27 Виж пълна информация
4593 ДЛС Тополовград 04.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 80 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 141 куб.м.
ак
2024 Продажба на стояща дървесина на корен 5,447.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 2024 от ГП за 2020 г. Виж пълна информация
4566 ДЛС Тополовград 10.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 125 куб.м. 8 куб.м. 220 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 376 куб.м.
чб;бб;бл
2023 Процедури за добив на дървесина 9,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2023 Виж пълна информация
4436 ДЛС Тополовград 21.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 100,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 месеца Виж пълна информация
4422 ДЛС Тополовград 21.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 24 месеца” Виж пълна информация
4270 ДЛС Тополовград 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 483 куб.м. 55 куб.м. 0 куб.м. 446 куб.м. 0 куб.м. 1002 куб.м.
бл, чб
2005 Процедури за добив на дървесина 25,050.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2005. Виж пълна информация
4251 ДЛС Тополовград 15.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 40 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 859 куб.м. 0 куб.м. 906 куб.м.
здб, лп, гбр
2007 Продажба на стояща дървесина на корен 37,807.50 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 2007 от ГП за 2020 г. Виж пълна информация
4244 ДЛС Тополовград 15.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 49 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 1653 куб.м. 0 куб.м. 1726 куб.м.
здб,кгбр, срлп, гбр
2020 и 2022 Процедури за добив на дървесина 41,948.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект №2020 и №2022 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
4195 ДЛС Тополовград 29.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 24 месеца. ” Виж пълна информация
4194 ДЛС Тополовград 29.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на напитки за нуждите на ТП „ДЛС Тополовград“ за срок от 24 месеца.” Виж пълна информация
4103 ДЛС Тополовград 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 49 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 1653 куб.м. 0 куб.м. 1726 куб.м.
здб,кгбр, срлп, гбр
2020 и 2022 Процедури за добив на дървесина 41,948.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект №2020 и №2022 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
Процедура № 4103 на ДЛС Тополовград от 07.04.2020 е прекратена!
4084 ДЛС Тополовград 23.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 73,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на зърнени култури, фуражи и готови храни за животни и птици за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4078 ДЛС Тополовград 23.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа и поддържане на лесокултурни прегради и минерализовани ивици с обща дължина 25000 л.м. за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4047 ДЛС Тополовград 15.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 44,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца. Виж пълна информация