Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3542 ДГС Айтос 21.11.2019 2002
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
554 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 629 куб.м.
тп
Процедури за добив на дървесина 17,192.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2002. Виж пълна информация
3498 ДГС Айтос 31.10.2019 1916-08
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16.98 куб.м. 58.98 куб.м.
здб
Процедури за продажба на дървесина 14,015.37 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 31.10.2019г.,за продажба на добита дървесина находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
3484 ДГС Айтос 28.10.2019 0 Процедури за добив на дървесина 2,546.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за осъществяване на услугите:„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до обекти на ТП „ДГС –Айтос” Виж пълна информация
3475 ДГС Айтос 04.10.2019 1971
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 37 куб.м. 21 куб.м. 235 куб.м. 318 куб.м. 0 куб.м. 563 куб.м.
здб,бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 12,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1971. Виж пълна информация
3462 ДГС Айтос 18.10.2019 1970
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 61 куб.м. 19 куб.м. 206 куб.м. 215 куб.м. 0 куб.м. 421 куб.м.
бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 9,262.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 18.10.2019 г. за Обект № 1970. Виж пълна информация
3461 ДГС Айтос 18.10.2019 1969
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 187 куб.м. 84 куб.м. 431 куб.м. 241 куб.м. 0 куб.м. 672 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 14,784.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 18.10.2019 г. за Обект № 1969. Виж пълна информация
3439 ДГС Айтос 04.10.2019 1968
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 98 куб.м. 32 куб.м. 438 куб.м. 490 куб.м. 0 куб.м. 1009 куб.м.
бл,здб,цр,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 23,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.10.2019 г. за Обект № 1968. Виж пълна информация
3438 ДГС Айтос 04.10.2019 1967
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 37 куб.м. 17 куб.м. 214 куб.м. 239 куб.м. 0 куб.м. 461 куб.м.
бл,кдб,цр
Процедури за добив на дървесина 10,659.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.10.2019 г. за Обект № 1967. Виж пълна информация
3427 ДГС Айтос 03.09.2019 1966
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 84 куб.м. 118 куб.м. 0 куб.м. 209 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 4,755.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1966 Виж пълна информация
3425 ДГС Айтос 02.10.2019 1965
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 5 куб.м. 31 куб.м. 349 куб.м. 470 куб.м. 0 куб.м. 837 куб.м.
бл,цр,здб
Процедури за добив на дървесина 19,377.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предоставяне извършването на услугите: сеч , извоз , сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1965, подотд. 131-и,л на територията на ТП ДГС Айтос Виж пълна информация
3415 ДГС Айтос 10.09.2019 1917, 1955
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43.97 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64.36 куб.м. 108.33 куб.м.
здб
Договаряне 13,617.81 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: На основание чл.72, ал.4, изр. 2-ро от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Виж пълна информация
3395 ДГС Айтос 11.09.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на външни автомобилни гуми /радиални/, необходими за автомобилния парк на ТП ДГС Айтос, както следва: 1. Външни автомобилни гуми /радиални/ Размери 185/75/16 за ВАЗ /Лада/ "Нива", при следните разновидности: зимна гума с едър грайфер за пресечен терен, черен път, кал и сняг; зимна гума за асвалт; лятна гума за асвалт; всесезонна гума; 2. Зимни и летни гуми с размер 235/55/R17 за МПС - микробус Фолксваген-Мултиван, година на производство на МПС-2009г.; 3. Летни и зимни гуми с размер 225/55/R18 за МПС – Пежо 4007, година на производство на МПС-2008г.; 4. Летни и зимни гуми с размер 235/70/R16 за МПС – Грейтуол-Стийд, година на производство на МПС-2012г.; 5. Външни автомобилни гуми /радиални/ Размери 225/75/16 за МПС-УАЗ, год.на производство на МПС 2017г., при следните разновидности: зимна гума с едър грайфер за пресечен терен, черен път, кал и сняг; лятна гума за асвалт; 6. Гуми – алтерен с размер 235/55/R17 за противопожарно МПС – Тойота Хайлукс, година на производство на МПС-2009г.” Виж пълна информация
3393 ДГС Айтос 05.09.2019 Договаряне 13,617.81 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покана за провеждане на Договаряне за закупуване на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос на 05.09.2019г. Виж пълна информация
3384 ДГС Айтос 15.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3370 ДГС Айтос 26.08.2019 Договаряне 15,592.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покана за провеждане на Договаряне за закупуване на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос на 26.08.2019г. Виж пълна информация
3349 ДГС Айтос 26.09.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС вкл: ”Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС , и доставка на резервни части по заявка на ТП „ДГС Айтос“ Виж пълна информация
3298 ДГС Айтос 06.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3286 ДГС Айтос 02.08.2019 1963
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 191 куб.м. 29 куб.м. 379 куб.м. 287 куб.м. 0 куб.м. 666 куб.м.
бл,цр,здб,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 14,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 02.08.2019 г. за Обект № 1963. Виж пълна информация
3285 ДГС Айтос 02.08.2019 1962
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 21 куб.м. 219 куб.м. 344 куб.м. 0 куб.м. 565 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 12,442.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 02.08.2019 г. за Обект № 1962. Виж пълна информация
3273 ДГС Айтос 24.07.2019 1961
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 109 куб.м. 18 куб.м. 429 куб.м. 454 куб.м. 0 куб.м. 891 куб.м.
бл,цр,здб,избк,гбр
Процедури за добив на дървесина 20,541.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 24.07.2019 г. за Обект № 1961. Виж пълна информация