Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3965 ДГС Айтос 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 277 куб.м. 377 куб.м. 0 куб.м. 654 куб.м.
бл,здб,цр
2035 Процедури за добив на дървесина 13,330.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2035. Виж пълна информация
3964 ДГС Айтос 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
167 куб.м. 245 куб.м. 34 куб.м. 410 куб.м. 157 куб.м. 0 куб.м. 749 куб.м.
чб,цр,чдб,бл,гбр,избк,срлп
2034 Процедури за добив на дървесина 18,501.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект 2034. Виж пълна информация
3963 ДГС Айтос 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 161 куб.м. 32 куб.м. 387 куб.м. 326 куб.м. 0 куб.м. 713 куб.м.
бл,цр,избк,кгбр
2033 Процедури за добив на дървесина 17,112.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект 2033. Виж пълна информация
3962 ДГС Айтос 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 30 куб.м. 23.95 куб.м. 277 куб.м. 345 куб.м. 0 куб.м. 622 куб.м.
бл,цр,избк,кгбр
2032 Процедури за добив на дървесина 14,928.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект 2032. Виж пълна информация
3961 ДГС Айтос 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 65 куб.м. 17 куб.м. 257 куб.м. 300 куб.м. 0 куб.м. 577 куб.м.
избк,цр,здб,гбр,кгбр
2031 Процедури за добив на дървесина 13,411.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект 2031. Виж пълна информация
3910 ДГС Айтос 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26.76 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26.76 куб.м.
бл,здб
1965-12 Процедури за продажба на дървесина 4,756.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 07,02,2020г. Виж пълна информация
3888 ДГС Айтос 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 3 куб.м. 3 куб.м. 33 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 78 куб.м.
чб,бл,цр
2030 Процедури за добив на дървесина 1,278.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите разкройване и извоз на отсечени дървета при почистване на ел.просеки от Обект № 2030. Виж пълна информация
3885 ДГС Айтос 04.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 318.44 куб.м. 89.39 куб.м. 668.53 куб.м. 104.54 куб.м. 0 куб.м. 773.07 куб.м.
чб,бб,чдб,срлп,брк
2013-02/2023-02/2023-03 Процедури за продажба на дървесина 47,193.34 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 04,02,2020г. Виж пълна информация
3877 ДГС Айтос 27.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58.94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 72.28 куб.м. 131.22 куб.м.
избк
1954-10,1955-10,1955-09 Процедури за продажба на дървесина 11,224.64 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на вр.склад на първия по време явил се кандидат,на основание чл.72,ал.4,изр.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
3806 ДГС Айтос 03.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м.
бб,цр,бл
2027 Процедури за добив на дървесина 1,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2027. Виж пълна информация
3805 ДГС Айтос 03.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 84 куб.м. 14 куб.м. 178 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 321 куб.м.
бл,цр,кгбр
2029 Процедури за добив на дървесина 6,543.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2029. Виж пълна информация
3793 ДГС Айтос 03.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58.94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 58.94 куб.м.
избк
1954-10,1955-10 Процедури за продажба на дървесина 5,586.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 03.01.2020г. Виж пълна информация
3792 ДГС Айтос 27.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 849 куб.м. 116 куб.м. 1092 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1130 куб.м.
чб,бб
2028 Процедури за добив на дървесина 23,809.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2028. Виж пълна информация
3791 ДГС Айтос 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
267 куб.м. 947 куб.м. 49 куб.м. 1127 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 1421 куб.м.
чб,бб,бл,цр,гбр,срлп,ак
2026 Процедури за добив на дървесина 31,887.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2026. Виж пълна информация
3789 ДГС Айтос 03.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110.98 куб.м. 110.98 куб.м.
избк
1955-09 Процедури за продажба на дървесина 5,637.84 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 03,01,2020г. Виж пълна информация
3739 ДГС Айтос 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
500 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 353 куб.м. 853 куб.м.
бл, здб
2001 / пакет 2 Процедури за продажба на дървесина 145,486.80 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 20.12.2019г. за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
Процедура № 3739 на ДГС Айтос от 20.12.2019 е прекратена!
3600 ДГС Айтос 02.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
500 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 353 куб.м. 853 куб.м.
бл, здб
2001 Процедури за продажба на дървесина 161,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 02.12.2019г. за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
Процедура № 3600 на ДГС Айтос от 02.12.2019 е прекратена!
3577 ДГС Айтос 02.12.2019 0 Процедури за добив на дървесина 1,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация относно провеждане на Открит конкурс на 02,12,2019г. за извършване на услугите"товарене,транспортиране,разтоварване,нарязване"на добита дървесина до административната сграда на РДПБЗН-Бургас,поделение гр.Айтос. Виж пълна информация
3559 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 1280 куб.м. 327 куб.м. 3067 куб.м. 2520 куб.м. 0 куб.м. 5616 куб.м.
цр,бл,чдб,срлп,кгбр и др.
2013 Процедури за добив на дървесина 129,371.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2013 - за местни търговци. Виж пълна информация
3558 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
759 куб.м. 279 куб.м. 177 куб.м. 2036 куб.м. 2444 куб.м. 444 куб.м. 5683 куб.м.
бл,здб,цр,избк,гбр и др.
2001 Процедури за добив на дървесина 144,696.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2001-за местни търговци. Виж пълна информация