Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6046 ДГС Айтос 22.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 31 куб.м. 32 куб.м. 344 куб.м. 423 куб.м. 0 куб.м. 781 куб.м.
чб,цр,бл
2238 Процедури за добив на дървесина 22,733.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2238. Виж пълна информация
6045 ДГС Айтос 22.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 12 куб.м. 28 куб.м. 615 куб.м. 873 куб.м. 145 куб.м. 1650 куб.м.
цр,бл,гбр,избк,мжд,кгбр,пкл
2237 Процедури за добив на дървесина 48,242.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2237. Виж пълна информация
6044 ДГС Айтос 22.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 16 куб.м. 18 куб.м. 284 куб.м. 381 куб.м. 0 куб.м. 667 куб.м.
цр,бл
2236 Процедури за добив на дървесина 19,355.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2236. Виж пълна информация
6042 ДГС Айтос 22.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
251 куб.м. 45 куб.м. 40 куб.м. 353 куб.м. 440 куб.м. 115 куб.м. 1159 куб.м.
бл,здб,цр,гбр,кгбр
2235 Процедури за добив на дървесина 36,578.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2235. Виж пълна информация
6041 ДГС Айтос 22.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 108 куб.м. 52 куб.м. 740 куб.м. 849 куб.м. 0 куб.м. 1615 куб.м.
чб,бб,избк,гбр,цр,бл,кгбр,мжд
2234 Процедури за добив на дървесина 46,991.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2234. Виж пълна информация
6039 ДГС Айтос 21.03.2022 22206 Процедури за добив на дървесина 40,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за осъществяване услугите: товарене, транспортиране, разтоварване на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на вр.складове на територията на ТП ДГС Айтос - до обособен обект по чл.206 от ЗГ, находящ се в с.Люляково, Община Руен в териториалния обхват на ТП ДГС Айтос – с цел осигуряване на дървесина за огрев в обекта по чл.206 от ЗГ. Виж пълна информация
6036 ДГС Айтос 21.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 8 куб.м. 13 куб.м. 556 куб.м. 738 куб.м. 117 куб.м. 1437 куб.м.
избк,гбр,здб,яс,срлп,цр,бл,кгбр
2233 Процедури за добив на дървесина 43,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2233. Виж пълна информация
6035 ДГС Айтос 21.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 234 куб.м. 70 куб.м. 724 куб.м. 694 куб.м. 0 куб.м. 1426 куб.м.
цр,бл,кгбр,мжд
2232 Процедури за добив на дървесина 39,976.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2232. Виж пълна информация
6034 ДГС Айтос 21.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 72 куб.м. 37 куб.м. 416 куб.м. 506 куб.м. 0 куб.м. 948 куб.м.
цр,бл,здб,кгбр,пкл,срлп
2231 Процедури за добив на дървесина 27,648.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2231. Виж пълна информация
6033 ДГС Айтос 21.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 143 куб.м. 245 куб.м. 0 куб.м. 398 куб.м.
здб,бл,цр,мжд,кгбр,пкл
2230 Процедури за добив на дървесина 12,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2230. Виж пълна информация
6032 ДГС Айтос 21.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 347 куб.м. 46 куб.м. 677 куб.м. 427 куб.м. 0 куб.м. 1104 куб.м.
бл,цр
2229 Процедури за добив на дървесина 32,016.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2229. Виж пълна информация
6031 ДГС Айтос 21.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 468 куб.м. 70 куб.м. 931 куб.м. 592 куб.м. 138 куб.м. 1673 куб.м.
бл,цр,кгбр
2228 Процедури за добив на дървесина 47,192.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2228. Виж пълна информация
6030 ДГС Айтос 21.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 46 куб.м. 30 куб.м. 370 куб.м. 436 куб.м. 0 куб.м. 815 куб.м.
чб,цр,бл,ак,мжд,кгбр
2227 Процедури за добив на дървесина 22,874.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2227. Виж пълна информация
6029 ДГС Айтос 21.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 215 куб.м. 31 куб.м. 396 куб.м. 602 куб.м. 0 куб.м. 998 куб.м.
чб,бб,избк,здб,бл,цр,срлп,пкл,яс,кгбр,мжд
2226 Процедури за добив на дървесина 29,940.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2226. Виж пълна информация
6028 ДГС Айтос 21.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 101 куб.м. 26 куб.м. 285 куб.м. 293 куб.м. 29 куб.м. 670 куб.м.
чб,бл,цр,кгбр,гбр
2225 Процедури за добив на дървесина 20,536.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2225. Виж пълна информация
6004 ДГС Айтос 09.03.2022 22105 Процедури за добив на дървесина 24,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 22105 Виж пълна информация
6003 ДГС Айтос 09.03.2022 22104 Процедури за добив на дървесина 44,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 22104 Виж пълна информация
6002 ДГС Айтос 09.03.2022 22103 Процедури за добив на дървесина 33,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 22103 Виж пълна информация
6001 ДГС Айтос 09.03.2022 22102 Процедури за добив на дървесина 27,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 22102 Виж пълна информация
6000 ДГС Айтос 09.03.2022 22101 Процедури за добив на дървесина 30,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 22101 Виж пълна информация