Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3548 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 476 куб.м. 108 куб.м. 1033 куб.м. 837 куб.м. 0 куб.м. 1888 куб.м.
бл,цр,здб,избк,гбр и др.
2008 Процедури за добив на дървесина 41,644.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2008. Виж пълна информация
3547 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 454 куб.м. 110 куб.м. 1014 куб.м. 712 куб.м. 0 куб.м. 1743 куб.м.
цр,бл,здб,срлп и др.
2007 Процедури за добив на дървесина 38,482.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2007. Виж пълна информация
3546 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 124 куб.м. 56 куб.м. 676 куб.м. 754 куб.м. 0 куб.м. 1452 куб.м.
бл,цр,кгбр
2006 Процедури за добив на дървесина 32,120.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2006. Виж пълна информация
3545 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 714 куб.м. 128 куб.м. 1331 куб.м. 793 куб.м. 0 куб.м. 2140 куб.м.
бл,цр,гбр,избк,кдб и др.
2005 Процедури за добив на дървесина 49,332.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2005. Виж пълна информация
3544 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 563 куб.м. 43 куб.м. 918 куб.м. 494 куб.м. 0 куб.м. 1428 куб.м.
цр,бл,здб,гбр,избк и др.
2004 Процедури за добив на дървесина 32,956.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2004. Виж пълна информация
3543 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 127 куб.м. 26 куб.м. 551 куб.м. 603 куб.м. 143 куб.м. 1368 куб.м.
здб,бл,цр,кгбр
2003 Процедури за добив на дървесина 32,390.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2003. Виж пълна информация
3542 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
554 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 629 куб.м.
тп
2002 Процедури за добив на дървесина 17,192.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2002. Виж пълна информация
3498 ДГС Айтос 31.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16.98 куб.м. 58.98 куб.м.
здб
1916-08 Процедури за продажба на дървесина 14,015.37 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 31.10.2019г.,за продажба на добита дървесина находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
3484 ДГС Айтос 28.10.2019 0 Процедури за добив на дървесина 2,546.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за осъществяване на услугите:„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до обекти на ТП „ДГС –Айтос” Виж пълна информация
3475 ДГС Айтос 04.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 37 куб.м. 21 куб.м. 235 куб.м. 318 куб.м. 0 куб.м. 563 куб.м.
здб,бл,цр,кгбр
1971 Процедури за добив на дървесина 12,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1971. Виж пълна информация
3462 ДГС Айтос 18.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 61 куб.м. 19 куб.м. 206 куб.м. 215 куб.м. 0 куб.м. 421 куб.м.
бл,цр,кгбр
1970 Процедури за добив на дървесина 9,262.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 18.10.2019 г. за Обект № 1970. Виж пълна информация
3461 ДГС Айтос 18.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 187 куб.м. 84 куб.м. 431 куб.м. 241 куб.м. 0 куб.м. 672 куб.м.
бл,цр
1969 Процедури за добив на дървесина 14,784.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 18.10.2019 г. за Обект № 1969. Виж пълна информация
3439 ДГС Айтос 04.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 98 куб.м. 32 куб.м. 438 куб.м. 490 куб.м. 0 куб.м. 1009 куб.м.
бл,здб,цр,кгбр,мжд
1968 Процедури за добив на дървесина 23,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.10.2019 г. за Обект № 1968. Виж пълна информация
3438 ДГС Айтос 04.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 37 куб.м. 17 куб.м. 214 куб.м. 239 куб.м. 0 куб.м. 461 куб.м.
бл,кдб,цр
1967 Процедури за добив на дървесина 10,659.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.10.2019 г. за Обект № 1967. Виж пълна информация
3427 ДГС Айтос 03.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 84 куб.м. 118 куб.м. 0 куб.м. 209 куб.м.
бл,цр
1966 Процедури за добив на дървесина 4,755.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1966 Виж пълна информация
3425 ДГС Айтос 02.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 5 куб.м. 31 куб.м. 349 куб.м. 470 куб.м. 0 куб.м. 837 куб.м.
бл,цр,здб
1965 Процедури за добив на дървесина 19,377.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предоставяне извършването на услугите: сеч , извоз , сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1965, подотд. 131-и,л на територията на ТП ДГС Айтос Виж пълна информация
3415 ДГС Айтос 10.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43.97 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64.36 куб.м. 108.33 куб.м.
здб
1917, 1955 Договаряне 13,617.81 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: На основание чл.72, ал.4, изр. 2-ро от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Виж пълна информация
3395 ДГС Айтос 11.09.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на външни автомобилни гуми /радиални/, необходими за автомобилния парк на ТП ДГС Айтос, както следва: 1. Външни автомобилни гуми /радиални/ Размери 185/75/16 за ВАЗ /Лада/ "Нива", при следните разновидности: зимна гума с едър грайфер за пресечен терен, черен път, кал и сняг; зимна гума за асвалт; лятна гума за асвалт; всесезонна гума; 2. Зимни и летни гуми с размер 235/55/R17 за МПС - микробус Фолксваген-Мултиван, година на производство на МПС-2009г.; 3. Летни и зимни гуми с размер 225/55/R18 за МПС – Пежо 4007, година на производство на МПС-2008г.; 4. Летни и зимни гуми с размер 235/70/R16 за МПС – Грейтуол-Стийд, година на производство на МПС-2012г.; 5. Външни автомобилни гуми /радиални/ Размери 225/75/16 за МПС-УАЗ, год.на производство на МПС 2017г., при следните разновидности: зимна гума с едър грайфер за пресечен терен, черен път, кал и сняг; лятна гума за асвалт; 6. Гуми – алтерен с размер 235/55/R17 за противопожарно МПС – Тойота Хайлукс, година на производство на МПС-2009г.” Виж пълна информация
3393 ДГС Айтос 05.09.2019 Договаряне 13,617.81 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покана за провеждане на Договаряне за закупуване на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос на 05.09.2019г. Виж пълна информация
3384 ДГС Айтос 15.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 12 месеца Виж пълна информация