Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5787 ДГС Айтос 07.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
311 куб.м. 308 куб.м. 4 куб.м. 597 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 908 куб.м.
чб
2204 Процедури за добив на дървесина 28,538.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос за ЛФ 2022г. , обект №2204- местни търговци Виж пълна информация
5786 ДГС Айтос 09.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
252 куб.м. 97 куб.м. 0 куб.м. 554 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 806 куб.м.
чб,бб
2203 Процедури за добив на дървесина 23,588.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос за ЛФ 2022г. , обект № 2203-местни търговци Виж пълна информация
5785 ДГС Айтос 09.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
587 куб.м. 158 куб.м. 0 куб.м. 392 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 979 куб.м.
чб
2202 Процедури за добив на дървесина 43,261.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч , извоз , сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад, както и подвоз и рампиране на добитата едра строителна дървесина до централен склад на територията на ТП ДГС Айтос за ЛФ 2022г. , обект № 2202-местни търговци Виж пълна информация
5784 ДГС Айтос 09.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
268 куб.м. 147 куб.м. 2 куб.м. 178 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м.
чб,цр,бл,кгбр
2201 Процедури за добив на дървесина 19,892.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч , извоз , сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад, както и подвоз и рампиране на добитата едра строителна дървесина до централен склад на територията на ТП ДГС Айтос за ЛФ 2022г. , обект № 2201-местни търговци Виж пълна информация
5702 ДГС Айтос 24.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 72 куб.м. 25 куб.м. 197 куб.м. 309 куб.м. 0 куб.м. 629 куб.м.
цр,бл,здб,кгбр
2137 Процедури за добив на дървесина 16,510.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2137. Виж пълна информация
5694 ДГС Айтос 22.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 84 куб.м. 17 куб.м. 101 куб.м. 1192 куб.м. 0 куб.м. 1293 куб.м.
ак
2136 Процедури за добив на дървесина 31,032.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2136. Виж пълна информация
5693 ДГС Айтос 22.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
147 куб.м. 73 куб.м. 36 куб.м. 418 куб.м. 475 куб.м. 0 куб.м. 1040 куб.м.
здб,бл,цр,избк,гбр и др.
2135 Процедури за добив на дървесина 26,882.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2135. Виж пълна информация
5667 ДГС Айтос 05.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
117 куб.м. 88 куб.м. 22 куб.м. 528 куб.м. 673 куб.м. 131 куб.м. 1449 куб.м.
бб,чб,бл,здб,цр,избк и др.
2134 Процедури за добив на дървесина 38,404.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2134. Виж пълна информация
5655 ДГС Айтос 03.11.2021 обект №2/2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 29,177.25 лв. без ДДС
Предмет: „Пълна обработка на почвата с изкоренители на дълбочина до 60 см ; Риголване с дълбочина до 60 см ; Подравняване на площите след риголване с булдозерна дъска; Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф 60/80 см /общо 3350 бр./в подотд.536-а; 536-б; 370-и; 476-г; 554-м на територията на ТП „ДГС Айтос” върху площ от 67 дка, Двустранно есенно дискуване в подотд.554-е, 554-д, 554-у1 на територията на ТП „ДГС Айтос” върху площ от 164 дка, както и Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф 60/80 см /общо 230 бр./ за попълване на едногодишни тополови култури /прогнозно количество/ в подотд.554-е, 554-д, 554-у1 на територията на ТП „ДГС Айтос” - за Обект №2/2021 Виж пълна информация
5637 ДГС Айтос 22.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
120 куб.м. 22 куб.м. 14 куб.м. 134 куб.м. 146 куб.м. 0 куб.м. 400 куб.м.
здб,цр,избк,гбр
2133 Процедури за добив на дървесина 10,560.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2133. Виж пълна информация
5636 ДГС Айтос 22.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 17 куб.м. 20 куб.м. 232 куб.м. 290 куб.м. 0 куб.м. 531 куб.м.
бл,цр
2132 Процедури за добив на дървесина 12,816.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2132. Виж пълна информация
5635 ДГС Айтос 22.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 55 куб.м. 7 куб.м. 179 куб.м. 195 куб.м. 0 куб.м. 374 куб.м.
бл,цр,кгбр
2131 Процедури за добив на дървесина 8,976.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2131. Виж пълна информация
5634 ДГС Айтос 22.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 60 куб.м. 19 куб.м. 144 куб.м. 129 куб.м. 0 куб.м. 273 куб.м.
бл,цр,кгбр
2130 Процедури за добив на дървесина 6,552.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2130. Виж пълна информация
5573 ДГС Айтос 20.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 5 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 4 Пр. куб.м. 118.9 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 128 Пр. куб.м.
бл,цр,избк,пкл,кгбр,гбр
об.РСПБЗН и об.соб.нужди Процедури за добив на дървесина 3,018.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване,нарязване“ на добита дървесина на територията на ТП „ ДГС Айтос“. Виж пълна информация
5567 ДГС Айтос 17.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22.04 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 22.04 куб.м.
чб,здгл
2014-09/2124-02 Процедури за продажба на дървесина 2,470.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване на 17.09.2021г., за продажба на дървесина от склад , на терит. на ТП ДГС Айтос-пакети 2014-09/2124-02 - за местни търговци Виж пълна информация
5565 ДГС Айтос 08.09.2021 Процедури за продажба на дървесина 3,739.20 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 08.09.2021г. Виж пълна информация
5544 ДГС Айтос 09.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
225 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 692 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 942 куб.м.
бб,чб,цр
2129 Продажба на стояща дървесина на корен 47,443.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ДГС Айтос Виж пълна информация
5512 ДГС Айтос 23.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 8.84 куб.м. 53.56 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 62.4 куб.м.
ак
2011-19 Процедури за продажба на дървесина 4,243.20 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване на 23.08.2021г.,за продажба на дървесина от склад ,на терит. на ТП ДГС Айтос-пакет 2011-19. Виж пълна информация
5505 ДГС Айтос 19.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
225 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 697 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 942 куб.м.
бб,чб,цр
2129 Процедури за добив на дървесина 23,632.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 19.08.2021 г. за Обект № 2129. Виж пълна информация
5459 ДГС Айтос 16.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 27 куб.м. 0.6 куб.м. 27.6 куб.м. 269.5 куб.м. 0 куб.м. 297.1 куб.м.
избк,гбр
2111-03/2115-06 Процедури за продажба на дървесина 19,608.60 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 16.07.2021г. Виж пълна информация