slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6720 ДГС Айтос 16.06.2023 срлп 2304 Процедури за продажба на дървесина 1,416.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6684 ДГС Айтос 05.05.2023 изгор Договаряне 6 Процедури за продажба на дървесина 54,727.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6667 ДГС Айтос 19.05.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6658 ДГС Айтос 12.04.2023 бб 2253 Процедури за продажба на дървесина 5,074.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6647 ДГС Айтос 28.03.2023 чб 2312 Процедури за добив на дървесина 39,549.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6637 на ДГС Айтос от 20.03.2023 е прекратена!
6637 ДГС Айтос 20.03.2023 чб 2312 Процедури за добив на дървесина 39,549.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6616 ДГС Айтос 24.02.2023 изгр Договаряне 4 Процедури за продажба на дървесина 58,729.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6613 ДГС Айтос 22.02.2023 срлп Дог.3 Процедури за продажба на дървесина 1,989.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6590 ДГС Айтос 27.02.2023 чб,бб 2317 Процедури за добив на дървесина 81,526.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6589 ДГС Айтос 27.02.2023 чб,бб,дри 2316 Процедури за добив на дървесина 73,020.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6588 ДГС Айтос 27.02.2023 чб,бб,дри,бл,цр,мжд 2315 Процедури за добив на дървесина 61,266.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6587 ДГС Айтос 27.02.2023 чб,бб 2314 Процедури за добив на дървесина 67,175.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6586 ДГС Айтос 27.02.2023 чб,бб,срлп,цр,гбр,мжд 2313 Процедури за добив на дървесина 86,310.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6585 на ДГС Айтос от 27.02.2023 е прекратена!
6585 ДГС Айтос 27.02.2023 чб 2312 Процедури за добив на дървесина 39,549.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6572 на ДГС Айтос от 03.02.2023 е прекратена!
6572 ДГС Айтос 03.02.2023 бб,чб 2317 Процедури за добив на дървесина 74,390.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6571 на ДГС Айтос от 03.02.2023 е прекратена!
6571 ДГС Айтос 03.02.2023 бб,чб,дри 2316 Процедури за добив на дървесина 66,160.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6570 на ДГС Айтос от 03.02.2023 е прекратена!
6570 ДГС Айтос 03.02.2023 бб,чб,бл,дри,мжд,цр 2315 Процедури за добив на дървесина 55,790.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6569 на ДГС Айтос от 03.02.2023 е прекратена!
6569 ДГС Айтос 03.02.2023 бб,чб 2314 Процедури за добив на дървесина 62,570.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6568 на ДГС Айтос от 03.02.2023 е прекратена!
6568 ДГС Айтос 03.02.2023 бб,бл,гбр,мжд,срлп,цр,чб 2313 Процедури за добив на дървесина 76,885.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6567 на ДГС Айтос от 03.02.2023 е прекратена!
6567 ДГС Айтос 03.02.2023 чб 2312 Процедури за добив на дървесина 36,045.00 лв. без ДДС