slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6566 ДГС Айтос 03.02.2023 бл,гбр,дб,здб,кгбр,мжд,цр 2308 Процедури за добив на дървесина 102,693.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6565 ДГС Айтос 03.02.2023 здб,цр,гбр,избк,бл,кгбр,мжд 2303 Процедури за добив на дървесина 107,762.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6520 ДГС Айтос 03.01.2023 бл,цр 2318 Процедури за добив на дървесина 32,082.82 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6517 ДГС Айтос 16.01.2023 бл,цр,кгбр 2311-2 Процедури за добив на дървесина 53,643.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6514 ДГС Айтос 16.01.2023 здб,бл,цр,кгбр,срлп,мжд 2310 Процедури за добив на дървесина 98,878.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6513 ДГС Айтос 16.01.2023 цр,бл,кгбр,избк,гбр,мжд,пкл 2309 Процедури за добив на дървесина 107,767.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6512 ДГС Айтос 16.01.2023 бл,цр,избк,гбр 2309 Процедури за добив на дървесина 90,312.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6511 ДГС Айтос 16.01.2023 бл,цр,кгбр 2305 Процедури за добив на дървесина 82,325.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6510 ДГС Айтос 16.01.2023 бл,цр,избк,гбр,срлп,кгбр,пкл,яв,шс 2304 Процедури за добив на дървесина 137,642.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6509 на ДГС Айтос от 16.01.2023 е прекратена!
6509 ДГС Айтос 16.01.2023 здб,цр,гбр,избк,бл,кгбр,мжд 2303 Процедури за добив на дървесина 107,762.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6508 ДГС Айтос 16.01.2023 бл,здб,гбр,цр,избк,кгбр,мжд 2302 Процедури за добив на дървесина 127,847.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6507 ДГС Айтос 16.01.2023 бл,цр,здб,кгбр,мжд 2301 Процедури за добив на дървесина 94,880.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6503 ДГС Айтос 20.12.2022 кдб,цр,бл,кгбр,пкл,мжд 2264 Процедури за добив на дървесина 14,934.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6501 на ДГС Айтос от 16.12.2022 е прекратена!
6501 ДГС Айтос 16.12.2022 бл,цр 2263 Процедури за добив на дървесина 32,083.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6491 на ДГС Айтос от 29.12.2022 е прекратена!
6491 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,чб 2317 Процедури за добив на дървесина 74,390.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6490 на ДГС Айтос от 29.12.2022 е прекратена!
6490 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,чб,дри 2316 Процедури за добив на дървесина 66,160.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6489 на ДГС Айтос от 29.12.2022 е прекратена!
6489 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,чб,бл,дри,мжд,цр 2315 Процедури за добив на дървесина 55,790.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6488 на ДГС Айтос от 29.12.2022 е прекратена!
6488 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,чб 2314 Процедури за добив на дървесина 62,570.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6487 на ДГС Айтос от 29.12.2022 е прекратена!
6487 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,бл,гбр,мжд,срлп,цр,чб 2313 Процедури за добив на дървесина 76,885.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6486 на ДГС Айтос от 29.12.2022 е прекратена!
6486 ДГС Айтос 29.12.2022 чб 2312 Процедури за добив на дървесина 36,045.00 лв. без ДДС