Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5999 ДГС Айтос 08.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 234 куб.м. 243 куб.м. 477 куб.м. 1353 куб.м. 0 куб.м. 1835 куб.м.
ак
2224 Процедури за добив на дървесина 51,410.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2224. Виж пълна информация
5916 ДГС Айтос 17.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2.8 куб.м. 2.2 куб.м. 0 куб.м. 25.35 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.35 куб.м.
чб
2107-14 Процедури за продажба на дървесина 2,584.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 17.01.2022г. Виж пълна информация
5902 ДГС Айтос 30.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12.91 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2.75 куб.м. 15.66 куб.м.
бл,цр
2101-22/2134-04 Процедури за продажба на дървесина 1,710.65 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 30.12.2021г. Виж пълна информация
5881 ДГС Айтос 20.12.2021 №3/2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 4,680.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за "Механизирана почоподготовка,в т.ч -почистване на голи площи от издънки и храсти и др.дейности ,на терит. на ТП ДГС Айтос за обект №3/2021". Виж пълна информация
5832 ДГС Айтос 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 148 куб.м. 29 куб.м. 394 куб.м. 318 куб.м. 0 куб.м. 712 куб.м.
бл,цр
2223 Процедури за добив на дървесина 20,648.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2223. Виж пълна информация
5831 ДГС Айтос 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
572 куб.м. 67 куб.м. 72 куб.м. 513 куб.м. 563 куб.м. 258 куб.м. 1906 куб.м.
бл,цр,здб
2222 Процедури за добив на дървесина 61,128.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2222. Виж пълна информация
5830 ДГС Айтос 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 34 куб.м. 301 куб.м. 618 куб.м. 0 куб.м. 919 куб.м.
бл,цр,ак,кгбр
2221 Процедури за добив на дървесина 25,732.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2221. Виж пълна информация
5829 ДГС Айтос 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 272 куб.м. 299 куб.м. 780 куб.м. 299 куб.м. 0 куб.м. 1091 куб.м.
чдб,бл,срлп,бл,кгбр
2220 Процедури за добив на дървесина 30,608.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2220. Виж пълна информация
5828 ДГС Айтос 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 71 куб.м. 40 куб.м. 465 куб.м. 548 куб.м. 0 куб.м. 1075 куб.м.
бл,цр,кгбр
2219 Процедури за добив на дървесина 30,410.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2219. Виж пълна информация
5827 ДГС Айтос 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
299 куб.м. 46 куб.м. 19 куб.м. 359 куб.м. 395 куб.м. 122 куб.м. 1175 куб.м.
избк,цр,чдб,срлп
2218 Процедури за добив на дървесина 34,938.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2218. Виж пълна информация
5826 ДГС Айтос 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
329 куб.м. 44 куб.м. 54 куб.м. 582 куб.м. 747 куб.м. 142 куб.м. 1800 куб.м.
здб,бл,цр,гбр,кгбр
2217 Процедури за добив на дървесина 56,342.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2217. Виж пълна информация
5825 ДГС Айтос 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 97 куб.м. 30 куб.м. 376 куб.м. 422 куб.м. 0 куб.м. 815 куб.м.
бл,здб,цр,мжд,кгбр
2216 Процедури за добив на дървесина 22,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2216. Виж пълна информация
5816 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 55 куб.м. 33 куб.м. 383 куб.м. 476 куб.м. 0 куб.м. 875 куб.м.
бл,цр,ак,чдб,пляс
2215 Процедури за добив на дървесина 24,580.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2215. Виж пълна информация
5815 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 24 куб.м. 25 куб.м. 297 куб.м. 372 куб.м. 0 куб.м. 687 куб.м.
здб,бл,цр
2214 Процедури за добив на дървесина 19,326.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2214. Виж пълна информация
5814 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 59 куб.м. 14 куб.м. 405 куб.м. 501 куб.м. 0 куб.м. 931 куб.м.
бл,цр
2213 Процедури за добив на дървесина 26,193.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2213. Виж пълна информация
5813 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
359 куб.м. 2 куб.м. 19 куб.м. 178 куб.м. 242 куб.м. 112 куб.м. 891 куб.м.
здб,бл,цр,гбр,мжд
2212 Процедури за добив на дървесина 29,279.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2212. Виж пълна информация
5812 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 384 куб.м. 67 куб.м. 592 куб.м. 290 куб.м. 0 куб.м. 914 куб.м.
бл,цр,кгбр
2211 Процедури за добив на дървесина 26,666.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2211. Виж пълна информация
5811 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 144 куб.м. 32 куб.м. 290 куб.м. 167 куб.м. 10 куб.м. 510 куб.м.
бб,чб,здб,бл,цр,избк и др.
2210 Процедури за добив на дървесина 14,578.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2210. Виж пълна информация
5810 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
410 куб.м. 2 куб.м. 22 куб.м. 156 куб.м. 211 куб.м. 108 куб.м. 885 куб.м.
бл,цр,кгбр
2209 Процедури за добив на дървесина 28,817.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2209. Виж пълна информация
5809 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
201 куб.м. 122 куб.м. 34 куб.м. 275 куб.м. 183 куб.м. 48 куб.м. 707 куб.м.
бл,цр,чдб,гбр
2208 Процедури за добив на дървесина 22,572.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2208. Виж пълна информация