Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3475 ДГС Айтос 04.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 37 куб.м. 21 куб.м. 235 куб.м. 318 куб.м. 0 куб.м. 563 куб.м.
здб,бл,цр,кгбр
1971 Процедури за добив на дървесина 12,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1971. Виж пълна информация
3462 ДГС Айтос 18.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 61 куб.м. 19 куб.м. 206 куб.м. 215 куб.м. 0 куб.м. 421 куб.м.
бл,цр,кгбр
1970 Процедури за добив на дървесина 9,262.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 18.10.2019 г. за Обект № 1970. Виж пълна информация
3461 ДГС Айтос 18.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 187 куб.м. 84 куб.м. 431 куб.м. 241 куб.м. 0 куб.м. 672 куб.м.
бл,цр
1969 Процедури за добив на дървесина 14,784.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 18.10.2019 г. за Обект № 1969. Виж пълна информация
3439 ДГС Айтос 04.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 98 куб.м. 32 куб.м. 438 куб.м. 490 куб.м. 0 куб.м. 1009 куб.м.
бл,здб,цр,кгбр,мжд
1968 Процедури за добив на дървесина 23,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.10.2019 г. за Обект № 1968. Виж пълна информация
3438 ДГС Айтос 04.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 37 куб.м. 17 куб.м. 214 куб.м. 239 куб.м. 0 куб.м. 461 куб.м.
бл,кдб,цр
1967 Процедури за добив на дървесина 10,659.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.10.2019 г. за Обект № 1967. Виж пълна информация
3427 ДГС Айтос 03.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 84 куб.м. 118 куб.м. 0 куб.м. 209 куб.м.
бл,цр
1966 Процедури за добив на дървесина 4,755.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1966 Виж пълна информация
3425 ДГС Айтос 02.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 5 куб.м. 31 куб.м. 349 куб.м. 470 куб.м. 0 куб.м. 837 куб.м.
бл,цр,здб
1965 Процедури за добив на дървесина 19,377.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предоставяне извършването на услугите: сеч , извоз , сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1965, подотд. 131-и,л на територията на ТП ДГС Айтос Виж пълна информация
3415 ДГС Айтос 10.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43.97 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64.36 куб.м. 108.33 куб.м.
здб
1917, 1955 Договаряне 13,617.81 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: На основание чл.72, ал.4, изр. 2-ро от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Виж пълна информация
3395 ДГС Айтос 11.09.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на външни автомобилни гуми /радиални/, необходими за автомобилния парк на ТП ДГС Айтос, както следва: 1. Външни автомобилни гуми /радиални/ Размери 185/75/16 за ВАЗ /Лада/ "Нива", при следните разновидности: зимна гума с едър грайфер за пресечен терен, черен път, кал и сняг; зимна гума за асвалт; лятна гума за асвалт; всесезонна гума; 2. Зимни и летни гуми с размер 235/55/R17 за МПС - микробус Фолксваген-Мултиван, година на производство на МПС-2009г.; 3. Летни и зимни гуми с размер 225/55/R18 за МПС – Пежо 4007, година на производство на МПС-2008г.; 4. Летни и зимни гуми с размер 235/70/R16 за МПС – Грейтуол-Стийд, година на производство на МПС-2012г.; 5. Външни автомобилни гуми /радиални/ Размери 225/75/16 за МПС-УАЗ, год.на производство на МПС 2017г., при следните разновидности: зимна гума с едър грайфер за пресечен терен, черен път, кал и сняг; лятна гума за асвалт; 6. Гуми – алтерен с размер 235/55/R17 за противопожарно МПС – Тойота Хайлукс, година на производство на МПС-2009г.” Виж пълна информация
3393 ДГС Айтос 05.09.2019 Договаряне 13,617.81 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покана за провеждане на Договаряне за закупуване на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос на 05.09.2019г. Виж пълна информация
3384 ДГС Айтос 15.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3370 ДГС Айтос 26.08.2019 Договаряне 15,592.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покана за провеждане на Договаряне за закупуване на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос на 26.08.2019г. Виж пълна информация
3349 ДГС Айтос 26.09.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС вкл: ”Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС , и доставка на резервни части по заявка на ТП „ДГС Айтос“ Виж пълна информация
3298 ДГС Айтос 06.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3286 ДГС Айтос 02.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 191 куб.м. 29 куб.м. 379 куб.м. 287 куб.м. 0 куб.м. 666 куб.м.
бл,цр,здб,кгбр,мжд
1963 Процедури за добив на дървесина 14,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 02.08.2019 г. за Обект № 1963.

Виж пълна информация
3285 ДГС Айтос 02.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 21 куб.м. 219 куб.м. 344 куб.м. 0 куб.м. 565 куб.м.
бл,цр
1962 Процедури за добив на дървесина 12,442.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 02.08.2019 г. за Обект № 1962.

Виж пълна информация
3273 ДГС Айтос 24.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 109 куб.м. 18 куб.м. 429 куб.м. 454 куб.м. 0 куб.м. 891 куб.м.
бл,цр,здб,избк,гбр
1961 Процедури за добив на дървесина 20,541.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 24.07.2019 г. за Обект № 1961. Виж пълна информация
3272 ДГС Айтос 24.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 279 куб.м. 55 куб.м. 700 куб.м. 740 куб.м. 0 куб.м. 1462 куб.м.
бл,здб,цр,гбр,избк,мжд и др.
1960 Процедури за добив на дървесина 35,198.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 24.07.2019 г. за Обект № 1960. Виж пълна информация
3271 ДГС Айтос 24.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 175 куб.м. 35 куб.м. 653 куб.м. 663 куб.м. 0 куб.м. 1334 куб.м.
бл,цр,здб,гбр
1958 Процедури за добив на дървесина 32,106.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 24.07.2019 г. за Обект № 1958. Виж пълна информация
3270 ДГС Айтос 24.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 208 куб.м. 28 куб.м. 437 куб.м. 322 куб.м. 0 куб.м. 774 куб.м.
бл,здб,гбр
1957 Процедури за добив на дървесина 17,892.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 24.07.2019 г. за Обект № 1957. Виж пълна информация