Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3557 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 79 куб.м. 29 куб.м. 463 куб.м. 575 куб.м. 44 куб.м. 1203 куб.м.
избк,здб,бл,кгбр,гбр
2025 Процедури за добив на дървесина 28,107.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2025. Виж пълна информация
3556 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
118 куб.м. 323 куб.м. 54 куб.м. 741 куб.м. 572 куб.м. 0 куб.м. 1431 куб.м.
цр,бл,здб,кгбр,кдб и др.
2024 Процедури за добив на дървесина 33,739.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2024. Виж пълна информация
3555 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
172 куб.м. 103 куб.м. 53 куб.м. 504 куб.м. 539 куб.м. 108 куб.м. 1323 куб.м.
чб,бб,срлп,цр,бл,чдб,мжд
2023 Процедури за добив на дървесина 31,419.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2023. Виж пълна информация
3554 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 168 куб.м. 33 куб.м. 437 куб.м. 374 куб.м. 0 куб.м. 811 куб.м.
бл,цр,кгбр
2022 Процедури за добив на дървесина 18,653.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2022. Виж пълна информация
3553 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 155 куб.м. 44 куб.м. 735 куб.м. 834 куб.м. 105 куб.м. 1714 куб.м.
чб,здб,бл,цр,кгбр и др.
2014 Процедури за добив на дървесина 40,024.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2014. Виж пълна информация
3552 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
213 куб.м. 694 куб.м. 140 куб.м. 2073 куб.м. 1925 куб.м. 411 куб.м. 4622 куб.м.
здб,избк,гбр,бл, и др.
2012 Процедури за добив на дървесина 109,042.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2012. Виж пълна информация
3551 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 148 куб.м. 186 куб.м. 567 куб.м. 971 куб.м. 0 куб.м. 1542 куб.м.
избк,гбр,ак,здб
2011 Процедури за добив на дървесина 34,725.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2011. Виж пълна информация
3550 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 155 куб.м. 55 куб.м. 717 куб.м. 757 куб.м. 58 куб.м. 1685 куб.м.
здб,бл,избк,цр,гбр
2010 Процедури за добив на дървесина 41,542.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2010. Виж пълна информация
3549 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 168 куб.м. 53 куб.м. 770 куб.м. 859 куб.м. 0 куб.м. 1663 куб.м.
избк,цр,бл,гбр,мжд
2009 Процедури за добив на дървесина 38,487.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2009. Виж пълна информация
3548 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 476 куб.м. 108 куб.м. 1033 куб.м. 837 куб.м. 0 куб.м. 1888 куб.м.
бл,цр,здб,избк,гбр и др.
2008 Процедури за добив на дървесина 41,644.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2008. Виж пълна информация
3547 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 454 куб.м. 110 куб.м. 1014 куб.м. 712 куб.м. 0 куб.м. 1743 куб.м.
цр,бл,здб,срлп и др.
2007 Процедури за добив на дървесина 38,482.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2007. Виж пълна информация
3546 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 124 куб.м. 56 куб.м. 676 куб.м. 754 куб.м. 0 куб.м. 1452 куб.м.
бл,цр,кгбр
2006 Процедури за добив на дървесина 32,120.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2006. Виж пълна информация
3545 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 714 куб.м. 128 куб.м. 1331 куб.м. 793 куб.м. 0 куб.м. 2140 куб.м.
бл,цр,гбр,избк,кдб и др.
2005 Процедури за добив на дървесина 49,332.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2005. Виж пълна информация
3544 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 563 куб.м. 43 куб.м. 918 куб.м. 494 куб.м. 0 куб.м. 1428 куб.м.
цр,бл,здб,гбр,избк и др.
2004 Процедури за добив на дървесина 32,956.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2004. Виж пълна информация
3543 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 127 куб.м. 26 куб.м. 551 куб.м. 603 куб.м. 143 куб.м. 1368 куб.м.
здб,бл,цр,кгбр
2003 Процедури за добив на дървесина 32,390.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2003. Виж пълна информация
3542 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
554 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 629 куб.м.
тп
2002 Процедури за добив на дървесина 17,192.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2002. Виж пълна информация
3498 ДГС Айтос 31.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16.98 куб.м. 58.98 куб.м.
здб
1916-08 Процедури за продажба на дървесина 14,015.37 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 31.10.2019г.,за продажба на добита дървесина находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
3484 ДГС Айтос 28.10.2019 0 Процедури за добив на дървесина 2,546.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за осъществяване на услугите:„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до обекти на ТП „ДГС –Айтос” Виж пълна информация
3475 ДГС Айтос 04.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 37 куб.м. 21 куб.м. 235 куб.м. 318 куб.м. 0 куб.м. 563 куб.м.
здб,бл,цр,кгбр
1971 Процедури за добив на дървесина 12,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1971. Виж пълна информация
3462 ДГС Айтос 18.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 61 куб.м. 19 куб.м. 206 куб.м. 215 куб.м. 0 куб.м. 421 куб.м.
бл,цр,кгбр
1970 Процедури за добив на дървесина 9,262.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 18.10.2019 г. за Обект № 1970. Виж пълна информация