Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3272 ДГС Айтос 24.07.2019 1960
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 279 куб.м. 55 куб.м. 700 куб.м. 740 куб.м. 0 куб.м. 1462 куб.м.
бл,здб,цр,гбр,избк,мжд и др.
Процедури за добив на дървесина 35,198.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 24.07.2019 г. за Обект № 1960. Виж пълна информация
3271 ДГС Айтос 24.07.2019 1958
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 175 куб.м. 35 куб.м. 653 куб.м. 663 куб.м. 0 куб.м. 1334 куб.м.
бл,цр,здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 32,106.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 24.07.2019 г. за Обект № 1958. Виж пълна информация
3270 ДГС Айтос 24.07.2019 1957
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 208 куб.м. 28 куб.м. 437 куб.м. 322 куб.м. 0 куб.м. 774 куб.м.
бл,здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 17,892.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 24.07.2019 г. за Обект № 1957. Виж пълна информация
3193 ДГС Айтос 01.07.2019 1956
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 116 куб.м. 37 куб.м. 520 куб.м. 550 куб.м. 0 куб.м. 1106 куб.м.
бл,цр,избк,гбр
Процедури за добив на дървесина 27,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 01.07.2019 г. за Обект № 1956. Виж пълна информация
3127 ДГС Айтос 06.06.2019 1959
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 134 куб.м. 33 куб.м. 445 куб.м. 470 куб.м. 0 куб.м. 915 куб.м.
/.яш,япо/яух/,
Процедури за добив на дървесина 21,503.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 06.06.2019 г. за Обект № 1959. Виж пълна информация
3010 ДГС Айтос 30.04.2019 1955
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
170 куб.м. 5 куб.м. 13 куб.м. 276 куб.м. 352 куб.м. 163 куб.м. 961 куб.м.
избк,срлп,гбр
Процедури за добив на дървесина 24,410.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 30.04.2019 г. за Обект № 1955. Виж пълна информация
3006 ДГС Айтос 10.04.2019 1954
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 67 куб.м. 95 куб.м. 53 куб.м. 365 куб.м.
избк
Процедури за добив на дървесина 8,625.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1954. Виж пълна информация
3001 ДГС Айтос 27.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддържане и направа на нови минерализовани ивици и противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Айтос за срок от 12 месеца". Виж пълна информация
2965 ДГС Айтос 12.04.2019 1938-02
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49.59 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 49.59 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 4,016.79 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване на 12.04.2019г.,за продажба на добита дървесина находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2962 ДГС Айтос 12.04.2019 1953
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 274 куб.м. 72 куб.м. 525 куб.м. 233 куб.м. 0 куб.м. 768 куб.м.
бб,чб,избк,здб,гбр,трп,мжд
Процедури за добив на дървесина 18,482.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 12.04.2019 г. за Обект № 1953 Виж пълна информация
2961 ДГС Айтос 12.04.2019 1951
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 149 куб.м. 9 куб.м. 398 куб.м. 360 куб.м. 0 куб.м. 758 куб.м.
избк,бл,цр,гбр
Процедури за добив на дървесина 18,192.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 12.04.2019 г. за Обект № 1951 Виж пълна информация
2960 ДГС Айтос 12.04.2019 1950
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 125 куб.м. 11 куб.м. 534 куб.м. 599 куб.м. 0 куб.м. 1136 куб.м.
избк,цр,бл,здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 28,412.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 12.04.2019 г. за Обект № 1950 Виж пълна информация
2959 ДГС Айтос 12.04.2019 1949
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 164 куб.м. 38 куб.м. 319 куб.м. 365 куб.м. 0 куб.м. 684 куб.м.
гбр,бл,цр,избк,здб,пкл,пляс,мжд
Процедури за добив на дървесина 17,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 12.04.2019 г. за Обект № 1949 Виж пълна информация
2889 ДГС Айтос 21.03.2019 1953
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 274 куб.м. 72 куб.м. 179 куб.м. 233 куб.м. 0 куб.м. 768 куб.м.
бб,чб,избк,здб,гбр,трп,мжд
Процедури за добив на дървесина 17,724.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.03.2019 г. за Обект № 1953 Виж пълна информация
2888 ДГС Айтос 21.03.2019 1952
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
115 куб.м. 51 куб.м. 20 куб.м. 212 куб.м. 306 куб.м. 55 куб.м. 759 куб.м.
цр,избк,бл,здб,гбр,срлп
Процедури за добив на дървесина 18,257.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.03.2019 г. за Обект № 1952 Виж пълна информация
2887 ДГС Айтос 21.03.2019 1951
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 149 куб.м. 9 куб.м. 240 куб.м. 360 куб.м. 0 куб.м. 758 куб.м.
избк,цр,бл,здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 17,434.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.03.2019 г. за Обект № 1951 Виж пълна информация
2886 ДГС Айтос 21.03.2019 1950
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 125 куб.м. 11 куб.м. 398 куб.м. 599 куб.м. 0 куб.м. 1136 куб.м.
избк,цр,бл,здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 27,279.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.03.2019 г. за Обект № 1950 Виж пълна информация
2885 ДГС Айтос 21.03.2019 1949
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 164 куб.м. 38 куб.м. 117 куб.м. 365 куб.м. 0 куб.м. 684 куб.м.
гбр,бл,цр,избк,здб,пкл,пляс,мжд
Процедури за добив на дървесина 16,416.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.03.2019 г. за Обект № 1949 Виж пълна информация
2883 ДГС Айтос 13.03.2019 19.03.2019 Събиране на оферти с обява 1,050.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Инсталиране и текуща поддръжка на лицензирана антивирусна програма за 24 бр. настолни компютри и 3 бр. преносими компютри-собственост на ТП ДГС Айтос за срок от една година, считано от датата на подписване на договор с изпълнителя“ Подаване на документи до 16,00 часа на 11.03.2019г. обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - събиране на оферти с обява по реда на глава ХХVІ от ЗОП Виж пълна информация
2870 ДГС Айтос 06.03.2019 15.03.2019 Събиране на оферти с обява 2,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3/1987 г. „ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. „ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА Виж пълна информация