Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5447 ДГС Айтос 17.08.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 37,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ(ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ) И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА” Виж пълна информация
5428 ДГС Айтос 02.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6.28 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6.28 куб.м.
чб
2125-12 Процедури за продажба на дървесина 521.24 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДГС Айтос, чрез Договаряне на 02.07.2021г. - пакет 2125-12 Виж пълна информация
5407 ДГС Айтос 02.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 170 куб.м. 29 куб.м. 222 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 265 куб.м.
бб,чб,чдб,кгбр
2128 Процедури за добив на дървесина 6,056.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2128. Виж пълна информация
5404 ДГС Айтос 18.06.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП ДГС Айтос - за срок от 12 месеца“

3000 лв без ДДС

дата-18.06.2021г.
Виж пълна информация
5375 ДГС Айтос 01.07.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др., вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката - за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
5361 ДГС Айтос 04.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 170 куб.м. 29 куб.м. 222 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 265 куб.м.
чб,бб,чдб,кгбр
2128 Продажба на стояща дървесина на корен 11,319.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с явно наддаване на 04.06.2021г., по реда на чл.55-64 от НУРВИДГТДОСПДНГП за Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект № 2128-местни търговци Виж пълна информация
5324 ДГС Айтос 14.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 170 куб.м. 29 куб.м. 214 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 265 куб.м.
чб,бб,чдб,кгбр
2128 Продажба на стояща дървесина на корен 11,319.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ,на терит. на ТП ДГС Айтос за обект 2128 на 14.05.2021г. Виж пълна информация
5313 ДГС Айтос 27.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, демонтаж, баланс и монтаж на външни автомобилни гуми /радиални/ и джанти за МПС, и за специализирана горска техника и прикачен инвентар, необходими за автомобилния парк на ТП ДГС Айтос за срок от 24 месеца, както следва: 1. Външни автомобилни гуми /радиални/ Размери 185/75/16 за ВАЗ /Лада/ "Нива", при следните разновидности: зимна гума с едър грайфер за пресечен терен, черен път, кал и сняг; зимна гума за асвалт; лятна гума за асвалт; всесезонна гума; 2. Зимни и летни гуми с размер 235/55/R17 за МПС - микробус Фолксваген-Мултиван, година на производство на МПС-2009г.; 3. Летни и зимни гуми с размер 225/55/R18 за МПС – Пежо 4007, година на производство на МПС-2008г.; 4. Летни и зимни гуми с размер 235/70/R16 за МПС – Грейтуол-Стийд, година на производство на МПС-2012г.; 5. Външни автомобилни гуми /радиални/ Размери 225/75/16 за МПС-УАЗ, год.на производство на МПС 2017г., при следните разновидности: зимна гума с едър грайфер за пресечен терен, черен път, кал и сняг; лятна гума за асвалт; 6. Гуми – алтерен с размер 235/55/R17 за противопожарно МПС – Тойота Хайлукс, година на производство на МПС-2009г.; 7.Гуми за Колесен трактор ЮМЗ 36-м – по заявка на ТП ДГС Айтос” Виж пълна информация
5291 ДГС Айтос 21.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6.2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1.5 куб.м. 7.7 куб.м.
бл
2102-03 Процедури за продажба на дървесина 1,127.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 21.04.2021г. Виж пълна информация
5278 ДГС Айтос 23.04.2021 №1/2021 Лесокултурни мероприятия 129,244.65 лв. без ДДС
Предмет: „Подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлес в и около котлите; Подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлеса след извеждане на равномерни сечи; Отглеждане на подраста чрез изрязване на пънче с механизирани инструменти“ - за Обект №1/2021 , на територията на ТП „ДГС Айтос” Виж пълна информация
5258 ДГС Айтос 04.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 17,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ Поддържане чрез престъргване на Минерализовани ивици и Лесокултурни прегради на територията на ТП ДГС Айтос за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
5241 ДГС Айтос 30.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12.11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11.75 куб.м. 23.86 куб.м.
избк
2106-02 Процедури за продажба на дървесина 1,984.53 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДГС Айтос, чрез Договаряне на 30.03.2021г.-пакет 2. Виж пълна информация
5240 ДГС Айтос 30.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28.01 куб.м. 4.08 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 32.09 куб.м.
бб,чб
2102-02/2125-05 Процедури за продажба на дървесина 2,644.98 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДГС Айтос, чрез Договаряне на 30.03.2021г.-пакет 1. Виж пълна информация
5237 ДГС Айтос 06.04.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 61,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца“, включващо: Доставка на резервни части за МПС и Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС - по заявка на ТП ДГС Айтос Виж пълна информация
5218 ДГС Айтос 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
51 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 64 куб.м.
здб
пакет 10 Процедури за продажба на дървесина 10,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба чрез Договаряне на прогнозни количества дървесина от склад, на терит. на ТП ДГС Айтос на 23.03.2021г. Виж пълна информация
5194 ДГС Айтос 11.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 25 куб.м. 9 куб.м. 44 куб.м. 121 куб.м. 0 куб.м. 169 куб.м.
ак,чб
2127 Процедури за добив на дървесина 2,953.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина от ТП ДГС Айтос за Обект 2127. Виж пълна информация
5166 ДГС Айтос 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12.11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11.75 куб.м. 23.86 куб.м.
избк
2106-02 Процедури за продажба на дървесина 1,984.53 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 23.03.2021г.,за продажба на дървесина от склад ,на терит. на ТП ДГС Айтос-пакет 2. Виж пълна информация
5165 ДГС Айтос 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25.18 куб.м. 4.08 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 32.09 куб.м.
чб,бб
2125-05/2102-02 Процедури за продажба на дървесина 2,644.98 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 23.03.2021г.,за продажба на дървесина от склад ,на терит. на ТП ДГС Айтос-пакет 1. Виж пълна информация
5079 ДГС Айтос 02.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 2 куб.м. 72 куб.м. 23 куб.м. 127 куб.м.
бл,цр
2126 Процедури за добив на дървесина 3,104.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина от ТП ДГС Айтос за Обект 2126. Виж пълна информация
5042 ДГС Айтос 28.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11.93 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9.15 куб.м. 21.08 куб.м.
бл
2044 Процедури за продажба на дървесина 3,269.15 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 28.01.2021г. Виж пълна информация