Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2758 ДГС Айтос 04.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 102 куб.м. 28 куб.м. 319 куб.м. 358 куб.м. 0 куб.м. 677 куб.м.
бл,цр,кгбр
1942 Процедури за добив на дървесина 14,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1942. Виж пълна информация
2757 ДГС Айтос 04.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 240 куб.м. 51 куб.м. 593 куб.м. 392 куб.м. 0 куб.м. 985 куб.м.
бл,цр,кгбр,мжд
1941 Процедури за добив на дървесина 21,670.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1941. Виж пълна информация
2756 ДГС Айтос 04.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 200 куб.м. 41 куб.м. 469 куб.м. 381 куб.м. 0 куб.м. 850 куб.м.
бл,цр,кгбр,мжд
1940 Процедури за добив на дървесина 18,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1940. Виж пълна информация
2755 ДГС Айтос 04.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 155 куб.м. 49 куб.м. 606 куб.м. 682 куб.м. 0 куб.м. 1288 куб.м.
бл,цр,гбр,кгбр
1939 Процедури за добив на дървесина 28,336.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1939. Виж пълна информация
2754 ДГС Айтос 04.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
226.19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 226.19 куб.м.
чб
1938-01 Процедури за продажба на дървесина 18,321.39 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване на 04.02.2019година за продажба на дървесина,находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2751 ДГС Айтос 16.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 23 куб.м. 3 куб.м. 53 куб.м. 39 куб.м. 0 куб.м. 92 куб.м.
бл,цр
1944 Процедури за добив на дървесина 1,880.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1944. Виж пълна информация
2747 ДГС Айтос 01.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
145 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 41 куб.м. 186 куб.м.
цр
пакет 4 Процедури за продажба на дървесина 15,228.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за Търг с тайно наддаване на 01.02.2019година за продажба на прогнозни количества дървесина,предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2746 ДГС Айтос 01.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
585 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 190 куб.м. 775 куб.м.
бл,здб
пакет 3 Процедури за продажба на дървесина 167,765.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за Търг с явно наддаване на 01.02.2019година за продажба на предстояща да бъде добита дървесина на вр.склад/прогнозни количества/ на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2729 ДГС Айтос 29.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 135 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 285 куб.м.
чб,бб,ела
1911,1931,1932,1938 Процедури за продажба на дървесина 22,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 29.01.2019г.,за продажба на прогнозни количества дървесина,предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2723 ДГС Айтос 31.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11184 куб.м.
бб, чб, дб
1902Ц Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1902Ц- горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
2718 ДГС Айтос 25.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50 куб.м. 27 куб.м. 42 куб.м. 477 куб.м. 613 куб.м. 0 куб.м. 1140 куб.м.
бл,цр,кгбр
1934 Процедури за добив на дървесина 25,430.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 25.01.2019 г. за Обект № 1934 Виж пълна информация
2717 ДГС Айтос 25.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 136 куб.м. 20 куб.м. 366 куб.м. 314 куб.м. 0 куб.м. 711 куб.м.
бл,цр
1918 Процедури за добив на дървесина 16,539.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 25.01.2019 г. за Обект № 1918 Виж пълна информация
2716 ДГС Айтос 25.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
160 куб.м. 86 куб.м. 16 куб.м. 537 куб.м. 651 куб.м. 150 куб.м. 1498 куб.м.
здб,избк,гбр,цр
1917 Процедури за добив на дървесина 38,558.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 25.01.2019 г. за Обект № 1917 Виж пълна информация
2715 ДГС Айтос 25.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
253 куб.м. 249 куб.м. 38 куб.м. 632 куб.м. 605 куб.м. 120 куб.м. 1610 куб.м.
здб,избк,кгбр,мжд
1916 Процедури за добив на дървесина 41,795.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 25.01.2019 г. за Обект № 1916 Виж пълна информация
2714 ДГС Айтос 25.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
394 куб.м. 169 куб.м. 22 куб.м. 573 куб.м. 619 куб.м. 220 куб.м. 1806 куб.м.
бл,цр,избк,гбр,мжд,пкл
1914 Процедури за добив на дървесина 47,610.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 25.01.2019 г. за Обект № 1914 Виж пълна информация
2713 ДГС Айтос 09.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
69 куб.м. 830 куб.м. 11 куб.м. 1006 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1075 куб.м.
бб,чб,
1938 Процедури за добив на дървесина 25,950.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1938 Виж пълна информация
2705 ДГС Айтос 21.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 651 куб.м. 29 куб.м. 775 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 805 куб.м.
чб,бб
1937 Продажба на стояща дървесина на корен 27,730.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за обект 1937 - продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2703 ДГС Айтос 18.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56.7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56.7 куб.м.
бл,цр
1869 Процедури за продажба на дървесина 10,461.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина от склад. Виж пълна информация
2694 ДГС Айтос 07.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
477 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 91 куб.м. 568 куб.м.
тп
1910-01 Процедури за продажба на дървесина 41,183.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на предстояща да бъде добита дървесина на вр.склад/прогнозни количества/на територията на ТП ДГС Айтос-пакет 1910-01,на 07.01.2019г. Виж пълна информация
2693 ДГС Айтос 07.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
477 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 91 куб.м. 568 куб.м.
тп
1910-01 Процедури за продажба на дървесина 41,183.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на предстояща да бъде добита дървесина на вр.склад/прогнозни количества/на територията на ТП ДГС Айтос-пакет 1910-01,на 07.01.2019г. Виж пълна информация
Процедура № 2693 на ДГС Айтос от 07.01.2019 е прекратена!