slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5074 ДГС Кипилово 17.02.2021 гбр, бк, ак, яв, чрш; 4 Продажба на стояща дървесина на корен 42,899.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4923 ДГС Кипилово 16.12.2020 бб, чб, вб, здгл,ела, см, гбр, бк, кгбр, чрш, брз, здб, ак, яв, лп 1, 2 и 3 Продажба на стояща дървесина на корен 136,340.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4770 ДГС Кипилово 17.11.2020 бб, здгл, бк, гбр, здб, трп, кгбр, чрш, 214-1 Процедури за продажба на дървесина 34,879.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4712 ДГС Кипилово 05.11.2020 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4711 ДГС Кипилово 14.10.2020 Покана до определени лица 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4696 ДГС Кипилово 15.10.2020 бк, гбр,здб, бл, трп, кгбр, шк 2007 Продажба на стояща дървесина на корен 45,338.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4656 ДГС Кипилово 16.10.2020 Открита процедура 29,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4647 ДГС Кипилово 27.10.2020 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4646 ДГС Кипилово 18.09.2020 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4598 ДГС Кипилово 09.09.2020 бб, здгл, бк, гбр,здб, трп, ак, бл, кгбр, чрш 2006 Продажба на стояща дървесина на корен 43,018.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4574 ДГС Кипилово 27.08.2020 212-1 Процедури за продажба на дървесина 19,305.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4573 ДГС Кипилово 27.08.2020 бк, гбр, здб, 212 Процедури за добив на дървесина 15,698.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4553 ДГС Кипилово 19.08.2020 бб, см, здгл, бк, гбр,здб, трп, лп, шс, дрш, мждр, яс, врб, яв 2005 Процедури за продажба на дървесина 70,022.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4537 ДГС Кипилово 10.08.2020 бк, гбр, здб 212-1 Процедури за продажба на дървесина 19,305.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4536 ДГС Кипилово 10.08.2020 бк, гбр, здб, 212 Процедури за добив на дървесина 15,698.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4459 ДГС Кипилово 03.07.2020 бк, гбр, здб, бл, кгбр, ак, чрш, дрш, 209-1 Процедури за продажба на дървесина 49,685.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4453 ДГС Кипилово 02.07.2020 бб, чб, бк, гбр, здб, трп, дрш 2011-1 Процедури за продажба на дървесина 56,513.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4445 ДГС Кипилово 01.07.2020 бк, гбр, бб, см, здгл, трп, брз, ела, здб, бл; 210 Процедури за добив на дървесина 44,974.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4423 ДГС Кипилово 26.06.2020 здб, бк, гбр, бб, кгбр, дрш, ак, чрш бл, 209 Процедури за добив на дървесина 36,358.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4336 ДГС Кипилово 27.05.2020 Договаряне 37,350.00 лв. без ДДС