slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4222 ДГС Кипилово 12.05.2020 бк, гбр, здб, яв, чрш 207-1 Процедури за продажба на дървесина 64,870.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4220 ДГС Кипилово 12.05.2020 бк, гбр, здб, яв, чрш 207 Процедури за добив на дървесина 31,258.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4114 ДГС Кипилово 06.04.2020 здб 201-1 Процедури за продажба на дървесина 3,400.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4000 ДГС Кипилово 16.03.2020 бб, чб, бк, гбр,здб, трп, дрш, чрш, яв, 2005 Продажба на стояща дървесина на корен 63,635.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3926 ДГС Кипилово 25.02.2020 бб, чб, дригр 203-1 Процедури за продажба на дървесина 37,350.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3925 ДГС Кипилово 25.02.2020 бб, чб, гбр, бл, кгбр, чрш, 203 Процедури за добив на дървесина 7,434.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3693 ДГС Кипилово 16.12.2019 гбр, бб, см, трп, бк, яв, яс, чрш, лп, здб, врб, чб,бл, кгбр, ак, 2001, 2002, 2003, 2004 Продажба на стояща дървесина на корен 180,727.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3677 ДГС Кипилово 16.12.2019 Здб, яс,бб, бк 7-1 Процедури за продажба на дървесина 8,285.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3675 ДГС Кипилово 16.12.2019 бб, бк, гбр, здб, трп, чб, дрш, 103 Продажба на стояща дървесина на корен 38,318.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3623 ДГС Кипилово 20.12.2019 дб,бк, гбр 2002 Д Дългосрочни договори 175,370.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3593 ДГС Кипилово 28.11.2019 гбр, дрш, бб, см, трп, бк, яв, яс, чрш, лп, шс, мждр, врб, 104 Продажба на стояща дървесина на корен 76,324.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3470 ДГС Кипилово 21.10.2019 здб 3-1 Процедури за продажба на дървесина 10,766.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3469 ДГС Кипилово 21.10.2019 здб, гбр, дрш, бб, см, трп, бк, чб 102, 103 Продажба на стояща дървесина на корен 69,933.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3382 ДГС Кипилово 11.09.2019 здб, бк, дрш, кгбр, гбр, бб, брз, шс, трп, здб, 3, 4 Процедури за добив на дървесина 53,586.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3322 ДГС Кипилово 12.08.2019 бк, здб бк, здб,гбр, лп,трп, чрш 1-1, 1-2 Процедури за продажба на дървесина 94,390.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3321 ДГС Кипилово 12.08.2019 здб, гбр, ак, бк, шс, бб, мждр, кгбр, чб 101, 102 Продажба на стояща дървесина на корен 44,419.00 лв. без ДДС