Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4537 ДГС Кипилово 10.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 130 куб.м. 128 куб.м. 28 куб.м. 297 куб.м.
бк, гбр, здб
212-1 Процедури за продажба на дървесина 19,305.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 212-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4536 ДГС Кипилово 10.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
253 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 130 куб.м. 130 куб.м. 56 куб.м. 580 куб.м.
бк, гбр, здб,
212 Процедури за добив на дървесина 15,698.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 212 от КЛФ 2020и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4459 ДГС Кипилово 03.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
106 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 212 куб.м. 286 куб.м. 59 куб.м. 681 куб.м.
бк, гбр, здб, бл, кгбр, ак, чрш, дрш,
209-1 Процедури за продажба на дървесина 49,685.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 209-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4453 ДГС Кипилово 02.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
237 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 282 куб.м. 273 куб.м. 0 куб.м. 849 куб.м.
бб, чб, бк, гбр, здб, трп, дрш
2011-1 Процедури за продажба на дървесина 56,513.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 2011-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4445 ДГС Кипилово 01.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 13 куб.м. 5 куб.м. 839 куб.м. 861 куб.м. 0 куб.м. 1728 куб.м.
бк, гбр, бб, см, здгл, трп, брз, ела, здб, бл;
210 Процедури за добив на дървесина 44,974.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект №210 от КЛФ 2020и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4423 ДГС Кипилово 26.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
106 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 635 куб.м. 576 куб.м. 59 куб.м. 1385 куб.м.
здб, бк, гбр, бб, кгбр, дрш, ак, чрш бл,
209 Процедури за добив на дървесина 36,358.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект №209 от КЛФ 2020и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4336 ДГС Кипилово 27.05.2020 Договаряне 37,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за продажба на прогнозни количества дървесина от обект №203-1 на територията на ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4222 ДГС Кипилово 12.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 465 куб.м. 462 куб.м. 65 куб.м. 998 куб.м.
бк, гбр, здб, яв, чрш
207-1 Процедури за продажба на дървесина 64,870.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 207-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4220 ДГС Кипилово 12.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
167 куб.м. 18 куб.м. 6 куб.м. 465 куб.м. 462 куб.м. 65 куб.м. 1183 куб.м.
бк, гбр, здб, яв, чрш
207 Процедури за добив на дървесина 31,258.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект №207 от КЛФ 2020и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4114 ДГС Кипилово 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 30 куб.м.
здб
201-1 Процедури за продажба на дървесина 3,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 201-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4000 ДГС Кипилово 16.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
262 куб.м. 47 куб.м. 51 куб.м. 51 куб.м. 1132 куб.м. 0 куб.м. 1494 куб.м.
бб, чб, бк, гбр,здб, трп, дрш, чрш, яв,
2005 Продажба на стояща дървесина на корен 63,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 2005, стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3926 ДГС Кипилово 25.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
300 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 400 куб.м.
бб, чб, дригр
203-1 Процедури за продажба на дървесина 37,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 203-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3925 ДГС Кипилово 25.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 94 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 277 куб.м.
бб, чб, гбр, бл, кгбр, чрш,
203 Процедури за добив на дървесина 7,434.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект №203 от КЛФ 2020и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3693 ДГС Кипилово 16.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
347 куб.м. 38 куб.м. 39 куб.м. 284 куб.м. 4044 куб.м. 0 куб.м. 4552 куб.м.
гбр, бб, см, трп, бк, яв, яс, чрш, лп, здб, врб, чб,бл, кгбр, ак,
2001, 2002, 2003, 2004 Продажба на стояща дървесина на корен 180,727.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 2001, 2002 ,2003, 2004 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3677 ДГС Кипилово 16.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
70 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 89 куб.м.
Здб, яс,бб, бк
7-1 Процедури за продажба на дървесина 8,285.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 7-1 стопанисвани на от ТП " ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3675 ДГС Кипилово 16.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
237 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м. 555 куб.м. 0 куб.м. 849 куб.м.
бб, бк, гбр, здб, трп, чб, дрш,
103 Продажба на стояща дървесина на корен 38,318.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 103 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3623 ДГС Кипилово 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3957 куб.м.
дб,бк, гбр
2002 Д Дългосрочни договори 175,370.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2002Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС ТИЧА И ДГС КИПИЛОВО Виж пълна информация
3593 ДГС Кипилово 28.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 2 куб.м. 1822 куб.м. 0 куб.м. 1918 куб.м.
гбр, дрш, бб, см, трп, бк, яв, яс, чрш, лп, шс, мждр, врб,
104 Продажба на стояща дървесина на корен 76,324.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 104 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3470 ДГС Кипилово 21.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 107 куб.м.
здб
3-1 Процедури за продажба на дървесина 10,766.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 3-1 стопанисвани на от ТП " ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3469 ДГС Кипилово 21.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
290 куб.м. 29 куб.м. 4 куб.м. 28 куб.м. 1304 куб.м. 0 куб.м. 1655 куб.м.
здб, гбр, дрш, бб, см, трп, бк, чб
102, 103 Продажба на стояща дървесина на корен 69,933.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина но корен от обекти № 102,103 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация