slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6622 ДГС Кипилово 13.03.2023 14.03.2023 бк, шс, лп 2309-1 Процедури за продажба на дървесина 27,885.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6615 ДГС Кипилово 24.02.2023 Договаряне 8,368.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6580 ДГС Кипилово 14.02.2023 гбр,см,врб,трп,бк,чрш,кл,кгбр,здб,бб,яс,чб,мждр,брс,яв,брз,лп,шс 2305,2308 Процедури за добив на дървесина 153,627.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6559 ДГС Кипилово 19.12.2022 20.12.2022 Бялбор,Черенбор,Бук,Габър,Ясен,Трепетлика,Явор,Мъждрян,Акация,Върба,Череша,Шестил 2302-1 Процедури за продажба на дървесина 53,225.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6558 ДГС Кипилово 19.12.2022 20.12.2022 Бялбор,Черенбор,Бук,Габър,Ясен,Трепетлика,Явор,Върба,Клен,Турскалеска,Череша,Шестил 2301-1 Процедури за продажба на дървесина 65,465.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6557 ДГС Кипилово 19.12.2022 20.12.2022 Бялбор,Смърч,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Ясен,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Мъждрян,Акация,Келявгабър,Върба,Клен,Череша,Шестил 2307-1 Процедури за продажба на дървесина 151,875.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6555 ДГС Кипилово 19.12.2022 20.12.2022 Бялбор,Смърч,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Липа,Явор,Бреза,Мъждрян,Акация,Келявгабър,Върба,Клен,Череша,Шестил 2306-1 Процедури за продажба на дървесина 91,550.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6554 ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 Бялбор,Смърч,Ела,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Явор,Бреза,Върба 2304-1 Процедури за продажба на дървесина 99,925.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6553 ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 Бялбор,Смърч,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Габър,Бряст,Ясен,Трепетлика,Явор,Череша,Шестил 2303-Е Процедури за продажба на дървесина 59,205.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6552 ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 Бук,Ясен,Трепетлика,Явор 2303-Е Процедури за продажба на дървесина 89,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6551 ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 Бук,Зимендъб,Благун,Трепетлика 2302-Е Процедури за продажба на дървесина 74,745.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6550 ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 Бялбор,Смърч,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Бряст,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Мъждрян,Акация,Келявгабър,Върба,Клен,Череша,Шестил 2308-1 Процедури за продажба на дървесина 197,235.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6549 ДГС Кипилово 15.12.2022 16.12.2022 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Бряст,Ясен,Трепетлика,Явор,Мъждрян,Келявгабър,Върба,Клен,Череша 2305-1 Процедури за продажба на дървесина 152,350.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6548 ДГС Кипилово 15.12.2022 16.12.2022 Бялбор,Смърч,Черенбор,Ела,Зеленадуглазка 2304-Е Процедури за продажба на дървесина 29,860.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6547 ДГС Кипилово 15.12.2022 16.12.2022 Бук,Ясен,Явор 2301-Е Процедури за продажба на дървесина 74,815.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6546 ДГС Кипилово 15.12.2022 16.12.2022 Бялбор,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Бреза,Мъждрян,Акация,Келявгабър,Клен 231-МТ Процедури за продажба на дървесина 95,753.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6545 ДГС Кипилово 18.11.2022 21.11.2022 Бук,Зимендъб,Липа,Череша 232-1 Процедури за продажба на дървесина 7,622.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6544 ДГС Кипилово 18.11.2022 21.11.2022 Бялбор,Смърч,Черенбор,Зеленадуглазка 231-1 Процедури за продажба на дървесина 49,465.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6543 на ДГС Кипилово от 17.01.2023 е прекратена!
6543 ДГС Кипилово 17.01.2023 19.01.2023 Открита процедура 29,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6542 ДГС Кипилово 09.12.2022 Събиране на оферти с обява 990.00 лв. без ДДС Профил на купувача