slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6735 на ДГС Кипилово от 20.07.2023 е прекратена!
6735 ДГС Кипилово 20.07.2023 21.07.2023 Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Трепетлика,Явор,Келявгабър 2313-1 Процедури за продажба на дървесина 100,760.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6734 на ДГС Кипилово от 26.07.2023 е прекратена!
6734 ДГС Кипилово 26.07.2023 Открита процедура 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6732 ДГС Кипилово 18.07.2023 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6700 ДГС Кипилово 05.06.2023 чб,бб,см,бк,здб,гбр,трп,врб,яв,брз,ак 2312 Процедури за добив на дървесина 48,899.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6698 ДГС Кипилово 30.05.2023 Договаряне Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6696 ДГС Кипилово 31.05.2023 01.06.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Явор,Бреза,Върба 2312-1 Процедури за продажба на дървесина 137,135.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6693 ДГС Кипилово 29.05.2023 бб,чб,бк,гбр,мждр,трп,здгл,кл,здб,яс,брз,яв,адб,шс,чрш 2311 Процедури за добив на дървесина 36,677.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6692 ДГС Кипилово 25.05.2023 26.05.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Габър,Ясен,Трепетлика,Мъждрян,Клен,Череша,Шестил 2311-1 Процедури за продажба на дървесина 75,770.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6688 ДГС Кипилово 11.05.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6687 на ДГС Кипилово от 12.05.2023 е прекратена!
6687 ДГС Кипилово 12.05.2023 15.05.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Явор,Бреза,Акация,Върба 2312-1 Процедури за продажба на дървесина 137,135.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6671 на ДГС Кипилово от 05.05.2023 е прекратена!
6671 ДГС Кипилово 05.05.2023 09.05.2023 бб,чб,см,бк,гбр,мждр,трп,кл,яс,здгл,лп,трп,шс,чрш,яв 2311-1 Процедури за продажба на дървесина 75,770.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6664 ДГС Кипилово 13.03.2023 14.03.2023 Бук,Липа,Шестил 2309-1 Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6663 на ДГС Кипилово от 10.05.2023 е прекратена!
6663 ДГС Кипилово 10.05.2023 12.05.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6661 на ДГС Кипилово от 15.05.2023 е прекратена!
6661 ДГС Кипилово 15.05.2023 17.05.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6652 на ДГС Кипилово от 19.04.2023 е прекратена!
6652 ДГС Кипилово 19.04.2023 бб,чб,бк,гбр,мждр,трп,здгл,кл,здб,яс,брз,яв,адб,шс,чрш 2311 Процедури за добив на дървесина 36,677.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6622 ДГС Кипилово 13.03.2023 14.03.2023 бк, шс, лп 2309-1 Процедури за продажба на дървесина 27,885.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6615 ДГС Кипилово 24.02.2023 Договаряне 8,368.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6580 ДГС Кипилово 14.02.2023 гбр,см,врб,трп,бк,чрш,кл,кгбр,здб,бб,яс,чб,мждр,брс,яв,брз,лп,шс 2305,2308 Процедури за добив на дървесина 153,627.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6559 ДГС Кипилово 19.12.2022 20.12.2022 Бялбор,Черенбор,Бук,Габър,Ясен,Трепетлика,Явор,Мъждрян,Акация,Върба,Череша,Шестил 2302-1 Процедури за продажба на дървесина 53,225.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6558 ДГС Кипилово 19.12.2022 20.12.2022 Бялбор,Черенбор,Бук,Габър,Ясен,Трепетлика,Явор,Върба,Клен,Турскалеска,Череша,Шестил 2301-1 Процедури за продажба на дървесина 65,465.00 лв. без ДДС Профил на купувача