slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6557 ДГС Кипилово 19.12.2022 20.12.2022 Бялбор,Смърч,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Ясен,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Мъждрян,Акация,Келявгабър,Върба,Клен,Череша,Шестил 2307-1 Процедури за продажба на дървесина 151,875.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6555 ДГС Кипилово 19.12.2022 20.12.2022 Бялбор,Смърч,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Липа,Явор,Бреза,Мъждрян,Акация,Келявгабър,Върба,Клен,Череша,Шестил 2306-1 Процедури за продажба на дървесина 91,550.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6554 ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 Бялбор,Смърч,Ела,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Явор,Бреза,Върба 2304-1 Процедури за продажба на дървесина 99,925.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6553 ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 Бялбор,Смърч,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Габър,Бряст,Ясен,Трепетлика,Явор,Череша,Шестил 2303-Е Процедури за продажба на дървесина 59,205.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6552 ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 Бук,Ясен,Трепетлика,Явор 2303-Е Процедури за продажба на дървесина 89,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6551 ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 Бук,Зимендъб,Благун,Трепетлика 2302-Е Процедури за продажба на дървесина 74,745.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6550 ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 Бялбор,Смърч,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Бряст,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Мъждрян,Акация,Келявгабър,Върба,Клен,Череша,Шестил 2308-1 Процедури за продажба на дървесина 197,235.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6549 ДГС Кипилово 15.12.2022 16.12.2022 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Бряст,Ясен,Трепетлика,Явор,Мъждрян,Келявгабър,Върба,Клен,Череша 2305-1 Процедури за продажба на дървесина 152,350.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6548 ДГС Кипилово 15.12.2022 16.12.2022 Бялбор,Смърч,Черенбор,Ела,Зеленадуглазка 2304-Е Процедури за продажба на дървесина 29,860.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6547 ДГС Кипилово 15.12.2022 16.12.2022 Бук,Ясен,Явор 2301-Е Процедури за продажба на дървесина 74,815.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6546 ДГС Кипилово 15.12.2022 16.12.2022 Бялбор,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Бреза,Мъждрян,Акация,Келявгабър,Клен 231-МТ Процедури за продажба на дървесина 95,753.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6545 ДГС Кипилово 18.11.2022 21.11.2022 Бук,Зимендъб,Липа,Череша 232-1 Процедури за продажба на дървесина 7,622.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6544 ДГС Кипилово 18.11.2022 21.11.2022 Бялбор,Смърч,Черенбор,Зеленадуглазка 231-1 Процедури за продажба на дървесина 49,465.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6543 на ДГС Кипилово от 17.01.2023 е прекратена!
6543 ДГС Кипилово 17.01.2023 19.01.2023 Открита процедура 29,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6542 ДГС Кипилово 09.12.2022 Събиране на оферти с обява 990.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6541 ДГС Кипилово 09.12.2022 Събиране на оферти с обява 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6540 ДГС Кипилово 28.10.2022 Събиране на оферти с обява 18,901.53 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6474 ДГС Кипилово 21.12.2022 см, гбр, ела, бк, трп, бб, брз, здб, здгл, врб, яв, мждр, шс, ак, чб, чрш, кл, тлс, кгбр, бл 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 Процедури за добив на дървесина 488,170.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6315 ДГС Кипилово 07.10.2022 бб, здгл, см, чб, бк, гбр, трп, чрш, кгбр, здб, мждр, яв, ак, здб, кл, кгбр, шсбрз, врб, лп 232 Процедури за добив на дървесина 86,898.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6309 ДГС Кипилово 20.09.2022 бб, см, чб, бк, гбр,здб, чрш,брс, бл, трп, яс, 231 Процедури за добив на дървесина 15,562.00 лв. без ДДС