slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5898 ДГС Кипилово 31.12.2021 1001 ц, 1007 г, е, з, 1014 д, ж, 1017 а, в, д, 1019 в, г, 1020 г, д, 1024 а, б, в, 1033 в, е, к, 1069 а, б, 1070 а, в, ж, з, 1071 з, и, к, 1072 д, е, 1073 м, н, 1078 в, г, е, ф, 1079 в, г, з, и, к, 1080 б, в, г, з, к, л, 1090 д, 1092 б, в, 1106 в, 1107 з, и, 1167 л1; 15 Продажба на стояща дървесина на корен 64,178.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5891 ДГС Кипилово 30.12.2021 чб, бб, бл, бк, гбр, бл, кгбр, мждр, здб, трп брз 222-1, 222-2 Процедури за продажба на дървесина 76,254.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5885 ДГС Кипилово 29.12.2021 бб, чб,здгл,бл, бк,гбр,брз,трп,мждр, кгбр,здб,яв, 221,222,223 Процедури за добив на дървесина 86,705.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5857 ДГС Кипилово 15.12.2021 БК, БРК, ГБР,ТРП,ЗДБ,ЧРШ,БЛ, ЧРШ, ББ, ЗДГЛ, 217-1 Процедури за продажба на дървесина 6,596.73 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5759 на ДГС Кипилово от 01.12.2021 е прекратена!
5759 ДГС Кипилово 01.12.2021 бб, чб, см, здб, гбр, бк, бл, чрш, шс, яв, кгбр, ак, трп, лп, яс, тлс, мждр, 15 Продажба на стояща дървесина на корен 67,146.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5730 ДГС Кипилово 30.11.2021 Гбр, кгбр,бк, бл, трп, чрш, брз ела 13,14 Продажба на стояща дървесина на корен 38,358.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5630 ДГС Кипилово 20.10.2021 бк, гбр, брз, врб, трп, чб, бб, вб, см, чрш, ак, бл, брк, 12 Продажба на стояща дървесина на корен 36,577.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5627 ДГС Кипилово 20.10.2021 бб, здгл, бк, гбр, чрш, лп, трп, здб, шс, яв, 216-1 Процедури за продажба на дървесина 21,970.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5606 ДГС Кипилово 24.09.2021 бк, гбр, чрш, лп, трп, здб, шс, бл, яв, бб, здгл 216 Процедури за добив на дървесина 12,952.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5554 ДГС Кипилово 14.09.2021 бк, гбр, кестен, чрш, бб, чб, см, здгл, вб, яв, здб,трп,брз, лп 10,11 Продажба на стояща дървесина на корен 79,318.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5527 ДГС Кипилово 01.09.2021 ББ, ЧБ, БК, ЗДБ, ТРП, ГБР, КГБР, ЧРШ, АК, ЛП, БРЗ, 9 Продажба на стояща дървесина на корен 23,497.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5515 ДГС Кипилово 24.08.2021 см, бк, гбр, тпр, яв, яс, вбр 8 Продажба на стояща дървесина на корен 26,221.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5421 ДГС Кипилово 07.07.2021 бб,чб, дри 213-1 Процедури за продажба на дървесина 2,495.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5281 ДГС Кипилово 26.04.2021 бб, см, бк, гбр, бл, трп, яв, яс, вбр, трп, брз; 8 Продажба на стояща дървесина на корен 41,988.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5229 ДГС Кипилово 07.04.2021 бб, см, чб, гбр,бк, брз, тпр, яв, яс, шс; 5,6,7,8 Продажба на стояща дървесина на корен 227,970.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5212 ДГС Кипилово 01.04.2021 бк, гбр, трп, здб, брк 212-2 Процедури за продажба на дървесина 23,018.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5211 ДГС Кипилово 01.04.2021 бк, гбр, здб, трп, брк 212 Процедури за добив на дървесина 15,528.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5110 ДГС Кипилово 04.03.2021 бк, гбр, здб, трп, брк 212 Процедури за добив на дървесина 15,528.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5109 ДГС Кипилово 04.03.2021 бл, здб, брк, бк, трп, 212-1, 212-2 Процедури за продажба на дървесина 36,707.39 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5097 ДГС Кипилово 01.03.2021 бб, чб, бк, гбр, яв,яс, 211-1 Процедури за продажба на дървесина 43,868.80 лв. без ДДС