slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6682 ДГС Тича 12.05.2023 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6674 на ДГС Тича от 11.05.2023 е прекратена!
6674 ДГС Тича 11.05.2023 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6669 ДГС Тича 03.05.2023 бб, вб, здб, бк, гбр, трп, брз 2317 Процедури за добив на дървесина 72,487.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6629 ДГС Тича 05.04.2023 Открита процедура 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6626 ДГС Тича 04.04.2023 Открита процедура 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6597 ДГС Тича 07.03.2023 Бб, см, бк, здб, гбр, трп, яв, ива, брз, лп, ала 2316 Процедури за добив на дървесина 84,093.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6596 на ДГС Тича от 07.03.2023 е прекратена!
6596 ДГС Тича 07.03.2023 бб,см, бк, здб, гбр, брз, трп, яв 2314 Процедури за добив на дървесина 72,487.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6438 ДГС Тича 16.12.2022 бк, здб, гбр, чрш, ива 2304 Процедури за добив на дървесина 49,607.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6437 ДГС Тича 16.12.2022 бк, здб, бл, гбр, 2306 Процедури за добив на дървесина 36,021.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6436 ДГС Тича 16.12.2022 здб, бк, гбр, бл 2305 Процедури за добив на дървесина 50,240.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6435 ДГС Тича 16.12.2022 гбр, яв,трп, бк, гбр, ива, яв, трп, здб 2303 Процедури за добив на дървесина 48,505.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6359 на ДГС Тича от 22.11.2022 е прекратена!
6359 ДГС Тича 22.11.2022 Публично състезание 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6337 ДГС Тича 17.10.2022 бк, здб, гбр, кл, кгбр. яв,шс 2222 Процедури за добив на дървесина 92,894.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6291 ДГС Тича 19.09.2022 бк, здб, гбр, кл, трп, явор 2220 Процедури за добив на дървесина 118,532.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6285 ДГС Тича 14.09.2022 бк, здб, гбр, трп 2219 Процедури за добив на дървесина 13,004.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6284 ДГС Тича 14.09.2022 бк, здб, гбр, трп, 2218 Процедури за добив на дървесина 14,976.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6283 ДГС Тича 14.09.2022 бк, здб, гбр, трп 2217 Процедури за добив на дървесина 14,746.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6274 ДГС Тича 22.08.2022 бк, здб, гбр, кл, кгбр 2215 Процедури за добив на дървесина 6,006.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6250 ДГС Тича 19.08.2022 бк, гбр, кгбр, бл, бб, см 2216 Процедури за добив на дървесина 6,698.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6243 ДГС Тича 16.08.2022 бк, здб, гбр 2214 Процедури за добив на дървесина 17,737.50 лв. без ДДС