slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6242 ДГС Тича 16.08.2022 бк, здб, гбр, кгбр 2213 Процедури за добив на дървесина 28,583.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6241 ДГС Тича 16.08.2022 бк, здб, гбр, кл, кгбр 2212 Процедури за добив на дървесина 42,768.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6114 ДГС Тича 28.04.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 23,226.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6017 на ДГС Тича от 14.03.2022 е прекратена!
6017 ДГС Тича 14.03.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 25,053.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5940 ДГС Тича 11.02.2022 широколистни 2203Б Процедури за продажба на дървесина 55,310.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5939 ДГС Тича 11.02.2022 широколистни 2210А Процедури за продажба на дървесина 54,756.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5938 ДГС Тича 11.02.2022 широколистни 2210Б Процедури за продажба на дървесина 95,420.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5937 ДГС Тича 11.02.2022 широколистни 2203А Процедури за продажба на дървесина 37,581.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5936 ДГС Тича 11.02.2022 широколистни 2210 Процедури за добив на дървесина 51,815.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5935 на ДГС Тича от 11.02.2022 е прекратена!
5935 ДГС Тича 11.02.2022 иглолистни 2209 Процедури за продажба на дървесина 6,588.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5895 ДГС Тича 31.12.2021 широколистни и иглолистни 2201А Процедури за продажба на дървесина 58,540.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5778 ДГС Тича 06.12.2021 широколистни и иглолистни 2203 Процедури за добив на дървесина 31,981.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5774 ДГС Тича 06.12.2021 широколистни и иглолистни 2201 Процедури за добив на дървесина 106,363.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5772 ДГС Тича 06.12.2021 широколистни и иглолистни 2204, 2205, 2206, 2207 Процедури за добив на дървесина 91,760.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5755 ДГС Тича 03.12.2021 широколистни и иглолистни 2202А Процедури за продажба на дървесина 45,635.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5754 ДГС Тича 03.12.2021 широколистни и иглолистни 2202 Процедури за добив на дървесина 64,252.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5685 ДГС Тича 12.11.2021 широколистни 2123 Процедури за добив на дървесина 23,080.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5666 на ДГС Тича от 08.11.2021 е прекратена!
5666 ДГС Тича 08.11.2021 чб, бб, 2122 Процедури за продажба на дървесина 5,802.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5562 ДГС Тича 16.09.2021 широколистна 2120 Процедури за добив на дървесина 17,140.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5561 на ДГС Тича от 16.09.2021 е прекратена!
5561 ДГС Тича 16.09.2021 широколистна 2119 Процедури за добив на дървесина 24,030.00 лв. без ДДС