slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5560 ДГС Тича 16.09.2021 широколистна 2118 Процедури за добив на дървесина 11,456.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5559 ДГС Тича 16.09.2021 широколистна 2117 Процедури за добив на дървесина 7,560.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5558 ДГС Тича 16.09.2021 широколистна 2116 Процедури за добив на дървесина 39,267.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5489 ДГС Тича 12.08.2021 здб, бл, гбр, кгбр, бк, кл, 2113 Продажба на стояща дървесина на корен 38,464.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5480 ДГС Тича 10.08.2021 широколистна 2112 Процедури за добив на дървесина 6,974.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5316 ДГС Тича 11.05.2021 иглолистна и широколистна 2110 Продажба на стояща дървесина на корен 65,838.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5251 ДГС Тича 13.04.2021 иглолистна и широколистна 2109 Продажба на стояща дървесина на корен 56,366.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5250 на ДГС Тича от 13.04.2021 е прекратена!
5250 ДГС Тича 13.04.2021 иглолистна и широколистна 2108 Продажба на стояща дървесина на корен 65,838.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5217 ДГС Тича 02.04.2021 бб 2107 Продажба на стояща дървесина на корен 22,172.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5216 ДГС Тича 02.04.2021 иглолистна и широколистна 2106 Продажба на стояща дървесина на корен 17,552.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5048 ДГС Тича 12.02.2021 иглолистна и широколистна 2105 Продажба на стояща дървесина на корен 137,732.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4982 ДГС Тича 18.01.2021 бб, чб, см, тп, бк, здб, ива, гбр 2104 Продажба на стояща дървесина на корен 166,042.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4947 ДГС Тича 31.12.2020 бк, здб, гбр, яв, лп 2103 Продажба на стояща дървесина на корен 198,606.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4904 на ДГС Тича от 17.12.2020 е прекратена!
4904 ДГС Тича 17.12.2020 2103Ц Продажба на стояща дървесина на корен 753,101.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4876 ДГС Тича 11.12.2020 иглолистна и широколистна 2102 Продажба на стояща дървесина на корен 305,470.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4839 на ДГС Тича от 04.12.2020 е прекратена!
4839 ДГС Тича 04.12.2020 бк, здб, гбр, яв, лп 2101 Продажба на стояща дървесина на корен 208,850.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4778 ДГС Тича 19.11.2020 бб, здб, гбр,чб 2030 Продажба на стояща дървесина на корен 13,414.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4680 ДГС Тича 09.10.2020 бк, дб 2029 Процедури за продажба на дървесина 6,500.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4679 ДГС Тича 09.10.2020 бк, дб 2028 Процедури за продажба на дървесина 11,715.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4678 ДГС Тича 09.10.2020 здб, бк, яв, гбр 2027 Процедури за продажба на дървесина 23,155.00 лв. без ДДС