slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4595 на ДГС Тича от 08.09.2020 е прекратена!
4595 ДГС Тича 08.09.2020 здб, бк, яв, гбр 2026 Процедури за продажба на дървесина 23,155.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4540 ДГС Тича 11.08.2020 здб, бк, гбр, мжд 2025 Процедури за продажба на дървесина 13,925.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4497 ДГС Тича 24.07.2020 иглолистна и широколистна 2024 Процедури за продажба на дървесина 70,799.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4496 ДГС Тича 24.07.2020 иглолистна и широколистна 2023 Процедури за продажба на дървесина 97,041.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4474 на ДГС Тича от 14.07.2020 е прекратена!
4474 ДГС Тича 14.07.2020 бк 2022 Процедури за продажба на дървесина 7,217.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4348 ДГС Тича 09.06.2020 широколистна 2019 Процедури за добив на дървесина 16,373.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4346 ДГС Тича 09.06.2020 широколистна 2018 Процедури за добив на дървесина 9,016.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4345 ДГС Тича 09.06.2020 широколистна 2017 Процедури за добив на дървесина 7,514.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4344 ДГС Тича 09.06.2020 широколистна 2016 Процедури за добив на дървесина 18,698.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4343 ДГС Тича 09.06.2020 иглолистна и широколистна 2015 Процедури за добив на дървесина 21,080.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4163 на ДГС Тича от 16.04.2020 е прекратена!
4163 ДГС Тича 16.04.2020 Договаряне 3,242.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4102 ДГС Тича 07.04.2020 бк, здб, гбр 2013 Продажба на стояща дървесина на корен 16,465.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4095 ДГС Тича 06.04.2020 здб, бк, гбр, трп 2012 Продажба на стояща дървесина на корен 90,601.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4094 ДГС Тича 06.04.2020 бк 2011 Процедури за продажба на дървесина 6,420.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3930 ДГС Тича 25.02.2020 здб, бл, гбр, бк 2010 Продажба на стояща дървесина на корен 68,370.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3904 ДГС Тича 19.02.2020 бк, здб, гбр, яв, трп 2009 Продажба на стояща дървесина на корен 71,209.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3882 ДГС Тича 14.02.2020 чб,бб, здгл 2008 Процедури за продажба на дървесина 1,443.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3872 ДГС Тича 11.02.2020 бб,бк,гбр 2007 Продажба на стояща дървесина на корен 19,458.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3843 ДГС Тича 31.01.2020 бк,яв,гбр,врб,трп 2006 Процедури за добив на дървесина 12,316.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3834 ДГС Тича 29.01.2020 иглолистна и широколистна 2005 Продажба на стояща дървесина на корен 13,204.00 лв. без ДДС