Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3369 ДГС Гурково 05.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м.
бк
174117 Процедури за продажба на дървесина 12,474.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добита дървесина Виж пълна информация
3359 ДГС Гурково 05.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м. 176 куб.м. 0 куб.м. 399 куб.м.
здб,гбр,бк,кл
194144, 194154 Процедури за добив на дървесина 15,565.15 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3343 ДГС Гурково 23.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1168 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 482 куб.м. 407 куб.м. 402 куб.м. 2459 куб.м.
бк,гбр,здб
194137, 194140 Процедури за продажба на дървесина 197,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3342 ДГС Гурково 23.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 853 куб.м. 573 куб.м. 0 куб.м. 1521 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,врб,яв,брз
194152, 194153 Продажба на стояща дървесина на корен 72,199.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3341 ДГС Гурково 23.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 235 куб.м. 208 куб.м. 28 куб.м. 640 куб.м.
бб,здгл,см,бк,гбр
194150, 194151 Процедури за добив на дървесина 21,101.35 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3335 ДГС Гурково 20.09.2019 Открита процедура 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки и обувни изделия по обособени позиции: 1. Обособена позиции № 1: „Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки” 2. Обособена позиции № 2: „Доставка на обувни изделия” Виж пълна информация
3333 ДГС Гурково 16.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 186 куб.м. 214 куб.м. 0 куб.м. 400 куб.м.
бк, гбр, здб
174117 Процедури за добив на дървесина 6,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3312 ДГС Гурково 08.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 386 куб.м. 389 куб.м. 0 куб.м. 775 куб.м.
бк,гбр,здб,мждр,кл
194147 Процедури за добив на дървесина 17,685.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3269 ДГС Гурково 23.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 1526 куб.м. 1006 куб.м. 0 куб.м. 2573 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,мждр,кл,цр,бл
194145, 194146, 194147, 194148, 194149 Процедури за добив на дървесина 81,817.21 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3261 ДГС Гурково 19.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
212 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 1885 куб.м. 1064 куб.м. 297 куб.м. 3527 куб.м.
бб, чб,здб,бк,гбр,трп
194131, 194133, 194144 Продажба на стояща дървесина на корен 163,193.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3260 ДГС Гурково 19.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
564 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 876 куб.м.
бб,см,здгл,ел,вб,бк
194136, 194143 Процедури за продажба на дървесина 80,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
3259 ДГС Гурково 19.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1168 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 482 куб.м. 407 куб.м. 402 куб.м. 2459 куб.м.
бк, гбр, здб
194137, 194140 Процедури за продажба на дървесина 197,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3258 ДГС Гурково 19.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
564 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 1511 куб.м. 573 куб.м. 0 куб.м. 2960 куб.м.
бб,здгл,см,вб,ел,бк,гбр,здб,брз,врб,трп,яв,лп,мждр
194136, 194143 Процедури за добив на дървесина 104,645.62 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3257 ДГС Гурково 16.08.2019 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка, чрез закупуване и монтаж на офис техника /компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери и други/ за нуждите на ТП ДГС Гурково за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
3179 ДГС Гурково 26.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
564 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 876 куб.м.
бб,см,здгл,ел,вб,бк
194136, 194143 Процедури за продажба на дървесина 80,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
3178 ДГС Гурково 26.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1168 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 482 куб.м. 407 куб.м. 402 куб.м. 2459 куб.м.
бк, гбр, здб
194137, 194140 Процедури за продажба на дървесина 197,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3177 ДГС Гурково 26.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
223 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 1900 куб.м. 1064 куб.м. 297 куб.м. 3558 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,трп
194131, 194132, 194133, 194144 Продажба на стояща дървесина на корен 164,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3176 ДГС Гурково 26.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
564 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 1511 куб.м. 573 куб.м. 23 куб.м. 2960 куб.м.
бб,здгл,см,вб,ел,бк,гбр,здб,брз,врб,трп,яв,лп,мждр
194136, 194143 Процедури за добив на дървесина 104,645.62 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3075 ДГС Гурково 21.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1489 куб.м. 245 куб.м. 0 куб.м. 3124 куб.м. 1243 куб.м. 402 куб.м. 6503 куб.м.
бб,см,чб,здгл,вб,ел,бк,гбр,здб,яв,трп,брз,врб,шст,дчрш,мждр,яс
194135,194136,194137,194138,194139,194140,194141,194142 Процедури за добив на дървесина 186,867.47 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3074 ДГС Гурково 21.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 1097 куб.м. 283 куб.м. 0 куб.м. 1509 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб
194131, 194132, 194133 Продажба на стояща дървесина на корен 64,429.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация