Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5580 ДГС Гурково 29.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 616.5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 616.5 куб.м.
бб, см, здгл, елст, бк, гбр, мждр, трп
214129 Процедури за продажба на дървесина 39,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
Процедура № 5580 на ДГС Гурково от 29.09.2021 е прекратена!
5564 ДГС Гурково 16.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 205 куб.м. 0 куб.м. 208 куб.м.
здб,бк,гбр, трп
214134 Процедури за добив на дървесина 8,374.08 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5563 ДГС Гурково 16.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 142 куб.м. 0 куб.м. 142 куб.м.
здб,бк,гбр
214134 Процедури за продажба на дървесина 10,122.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
5507 ДГС Гурково 17.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 649 куб.м. 615 куб.м. 251 куб.м. 1540 куб.м.
бк, гбр, бб, здгл
214132, 214133 и 204130 Процедури за продажба на дървесина 109,104.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
5506 ДГС Гурково 11.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
207 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 311 куб.м. 274 куб.м. 251 куб.м. 1043 куб.м.
бк, гбр
214132 Процедури за добив на дървесина 28,028.02 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5491 ДГС Гурково 25.08.2021 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на ПП Депа на територията на ТП ДГС Гурково за срок от 12 месеца." Виж пълна информация
5476 ДГС Гурково 11.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 253 куб.м. 21 куб.м. 433 куб.м. 862 куб.м. 0 куб.м. 1581 куб.м.
здб, бк, гбр, мжд, чб, бб, см, здгл, елст, цр
214105, 214106, 214120, 214129, 214131 Процедури за продажба на дървесина 107,953.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
5444 ДГС Гурково 20.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 311 куб.м. 274 куб.м. 251 куб.м. 836 куб.м.
бк, гбр
214132 Процедури за продажба на дървесина 57,276.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
5443 ДГС Гурково 20.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
207 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 649 куб.м. 615 куб.м. 251 куб.м. 1722 куб.м.
бк, гбр
214132, 214133 Процедури за добив на дървесина 55,744.80 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5422 ДГС Гурково 08.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1112 куб.м. 907 куб.м. 0 куб.м. 2036 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,цр,мждр,кл,трп,яв,яс
214106, 214131 Процедури за добив на дървесина 84,927.43 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5386 ДГС Гурково 14.07.2021 Открита процедура 16,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други /, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката в случай на необходимост, за нуждите на ТП ДГС „Гурково“ Виж пълна информация
5334 ДГС Гурково 15.06.2021 Открита процедура 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Гурково, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване“ Виж пълна информация
5325 ДГС Гурково 27.05.2021 Открита процедура 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково Виж пълна информация
5310 ДГС Гурково 11.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
666 куб.м. 165 куб.м. 0 куб.м. 1495 куб.м. 903 куб.м. 0 куб.м. 3229 куб.м.
бб,здгл,см,елств,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,мждр
214106, 214129 Процедури за добив на дървесина 125,534.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5309 ДГС Гурково 11.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
536 куб.м. 174 куб.м. 0 куб.м. 840 куб.м. 376 куб.м. 23 куб.м. 1949 куб.м.
бб, здгл, см, бк, гбр, здб,дчрш, яв, трп
214127, 214128 Продажба на стояща дървесина на корен 99,719.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен за местни преработватели Виж пълна информация
5282 ДГС Гурково 21.04.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП ДГС Гурково за срок от 12 месеца." Виж пълна информация
5248 ДГС Гурково 07.04.2021 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС Гурково“ Виж пълна информация
5187 ДГС Гурково 25.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
578 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 200 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 831 куб.м.
чб,бб,ак
214124 Продажба на стояща дървесина на корен 54,541.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен за местни преработватели Виж пълна информация
5186 ДГС Гурково 25.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
791 куб.м. 77 куб.м. 0 куб.м. 1783 куб.м. 1065 куб.м. 398 куб.м. 4114 куб.м.
бк,гбр,трп,чб
214112, 214115, 214125 и 214126 Продажба на стояща дървесина на корен 181,486.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5150 ДГС Гурково 25.03.2021 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС Гурково“ Виж пълна информация