Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3073 ДГС Гурково 21.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
383 куб.м. 146 куб.м. 0 куб.м. 700 куб.м. 137 куб.м. 0 куб.м. 1366 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,мждр,дчрш,яв,брз,яс
194134 Продажба на стояща дървесина на корен 71,943.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за МП Виж пълна информация
3072 ДГС Гурково 21.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 287 куб.м.
бб, чб
1903 Продажба на стояща дървесина на корен 11,428.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за МП от горска територия ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Виж пълна информация
3071 ДГС Гурково 21.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м.
бк
174117 Процедури за продажба на дървесина 13,860.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
3070 ДГС Гурково 21.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1181 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 1531 куб.м. 867 куб.м. 402 куб.м. 4000 куб.м.
бк,гбр,здб,яв,яс,трп,бб,чб,здгл
194137, 194139, 194140, 194142 Процедури за продажба на дървесина 298,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3069 ДГС Гурково 21.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м.
бб
194138 Процедури за продажба на дървесина 4,430.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
3040 ДГС Гурково 28.05.2019 Открита процедура 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддържане на стари менерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
3000 ДГС Гурково 24.04.2019 Събиране на оферти с обява 550.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
2929 ДГС Гурково 08.05.2019 Открита процедура 16,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други/, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника в случай на необходимост, за нуждите на ТП "ДГС Гурково" за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
2916 ДГС Гурково 26.03.2019 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други бланки за нуждата на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
2915 ДГС Гурково 29.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
251 куб.м. 98 куб.м. 0 куб.м. 434 куб.м. 250 куб.м. 13 куб.м. 1046 куб.м.
бб, бк, гбр, здб, трп
194129, 194130 Процедури за добив на дървесина 35,758.96 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2914 ДГС Гурково 29.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м.
бб, чб
194131 Продажба на стояща дървесина на корен 10,656.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2879 ДГС Гурково 14.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 857 куб.м. 825 куб.м. 7 куб.м. 1842 куб.м.
бк, гбр, здб, кл
194127, 194128 Процедури за продажба на дървесина 137,845.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
2878 ДГС Гурково 14.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 857 куб.м. 825 куб.м. 7 куб.м. 1842 куб.м.
бк, гбр, здб, кл
194127, 194128 Процедури за добив на дървесина 42,340.83 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2825 ДГС Гурково 29.03.2019 Открита процедура 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за МПС собственост на ТП ДГС Гурково за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
2799 ДГС Гурково 15.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
137 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 227 куб.м.
бб, см, здгл, чб, бк
1901, 1902 Процедури за продажба на дървесина 20,415.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
2798 ДГС Гурково 15.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 29 куб.м. 300 куб.м. 382 куб.м.
тп
194126 Продажба на стояща дървесина на корен 17,687.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2762 ДГС Гурково 01.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 291 куб.м. 317 куб.м. 0 куб.м. 761 куб.м.
бб, бк,здб,гбр,трп,дчрш
184130 Процедури за продажба на дървесина 54,410.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
2760 ДГС Гурково 01.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 926 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 955 куб.м.
чб
194124, 194125 Продажба на стояща дървесина на корен 35,168.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2701 ДГС Гурково 15.01.2019 Договаряне без предварително обявление 6,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП ДГС Гурково за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
2680 ДГС Гурково 08.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 330 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 404 куб.м.
бб, чб
194111 Процедури за добив на дървесина 9,334.74 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация