Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6181 ДГС Звездец 28.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
129 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 1412 куб.м. 564 куб.м. 0 куб.м. 2113 куб.м.
чб, дб, цр, гбр, срлп, мжд, бк, кгбр, кл
Обект №2218 Процедури за добив на дървесина 59,850.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина за Обект № 2218
Виж пълна информация
6131 ДГС Звездец 31.05.2022 Открита процедура 7,360.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Звездец” за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
6055 ДГС Звездец 31.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
859 куб.м. 771 куб.м. 49 куб.м. 356 куб.м. 630 куб.м. 26 куб.м. 2691 куб.м.
дб, цр, кгбр, бб, чб, бк, лп, гбр, мжд, срлп, здгл, бк
Обект №2214, Обект №2215 и Обект №2216 Процедури за добив на дървесина 79,137.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект №2214, Обект №2215 и Обект № 2216 , находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
5933 ДГС Звездец 11.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1600 куб.м. 0 куб.м. 1600 куб.м.
дб,цр,гбр
Обект №2212 и Обект №2213 Процедури за продажба на дървесина 19,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Звездец“ до населените места със средно извозно разстояние 6 км. Виж пълна информация
5931 ДГС Звездец 11.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 235 куб.м. 17 куб.м. 11 куб.м. 1054 куб.м. 14 куб.м. 1408 куб.м.
дб,цр,гбр,бк,дк,чдб,мжд,трб,кгбр,лп,срлп
Обект №2212 и Обект №2213 Процедури за добив на дървесина 39,972.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект №2212 и Обект №2213 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“, Виж пълна информация
5749 ДГС Звездец 02.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 2907 куб.м. 4 куб.м. 3039 куб.м.
цр,бл,кгбр,мжд
Обект №2204, Обект №2205 и Обект №2206 Продажба на стояща дървесина на корен 150,103.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен за местни преработватели, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38 от „Наредбата” в горски територии - държавна собственост, на Обект №2204, Обект №2205 и Обект №2206 в териториалния обхват на ТП “ДГС Звездец Виж пълна информация
5748 ДГС Звездец 02.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
598 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 439 куб.м. 632 куб.м. 73 куб.м. 1772 куб.м.
бб,чб,цр,бл,чдб,мжд,дб,кгбр
Обект №2201 и Обект №2203 Процедури за добив на дървесина 52,808.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект №2201 и Обект №2203 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
5746 ДГС Звездец 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
229 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 304 куб.м. 618 куб.м. 73 куб.м. 1224 куб.м.
дб,цр,кгбр
Пакет №2203-1 Процедури за продажба на дървесина 115,832.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина за местни преработватели, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38 от „Наредбата”, от временен склад от Пакет № 2203-1 от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец”, Виж пълна информация
5731 ДГС Звездец 19.11.2021 Договаряне 6,559.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажбата на дървесина от Пакет №1801-1 намираща се на територията на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
5712 ДГС Звездец 15.11.2021 Договаряне 8,096.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажбата на дървесина от Пакет №2113-6 намираща се на територията на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
Процедура № 5712 на ДГС Звездец от 15.11.2021 е прекратена!
5699 ДГС Звездец 17.11.2021 Събиране на оферти с обява 990.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2021 г. на работниците и служителите на ТП „ДГС Звездец”, предвидени в Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
5656 ДГС Звездец 23.11.2021 Открита процедура 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили, стопанисвани от ТП „ДГС Звездец“ за срок от 24 месеца Виж пълна информация
5642 ДГС Звездец 16.11.2021 Открита процедура 56,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС-та, включващо основен, текущ ремонт, профилактика на МПС-та и доставка на резервни части, по заявка ТП „ДГС Звездец ” за срок от 24 месеца Виж пълна информация
5638 ДГС Звездец 02.11.2021 Събиране на оферти с обява 945.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2021 г. на работниците и служителите на ТП „ДГС Звездец”, предвидени в Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина “. Виж пълна информация
5592 ДГС Звездец 29.09.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
5588 ДГС Звездец 21.09.2021 Договаряне 8,096.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесина намираща се на територията на ТП "ДГС Звездец" за Пакет № 2113-6. Виж пълна информация
5525 ДГС Звездец 25.08.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка на табели,транспаранти, указателни материали и др. подобни за нуждите на ТП „ДГС Звездец” за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5490 ДГС Звездец 16.08.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца Виж пълна информация
5482 ДГС Звездец 13.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 280.50 куб.м. 0 куб.м. 373.50 куб.м.
дб,цр, гбр,кгбр
Пакет №2102-9 Процедури за продажба на дървесина 26,653.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добити количества дървесина от временен склад от Пакет № 2102-9 в горски територии държавна собственост на територията на „ Югоизточно държавно предприятие ” ДП Сливен – ТП „ Държавно горско стопанство Звездец ” Виж пълна информация
5446 ДГС Звездец 20.07.2021 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Звездец” за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация