Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5399 ДГС Звездец 27.07.2021 Открита процедура 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др., вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за нуждите на ТП „ДГС Звездец за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
5396 ДГС Звездец 25.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 45 куб.м.
цр
Позиция №4 ( вкл. Пакет № 2112-2 и Пакет № 2113-2) Процедури за продажба на дървесина 3,425.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Позиция №4 ( вкл.Пакет № 2112-2 и Пакет № 2113-2) в горски територии държавна собственост на територията на „ Югоизточно държавно предприятие ” ДП Сливен – ТП „ Държавно горско стопанство Звездец ” Виж пълна информация
5395 ДГС Звездец 25.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
67 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м. 79 куб.м.
дб
Позиция №3 ( вкл. Пакет № 2112-1 и Пакет № 2113-1) Процедури за продажба на дървесина 8,780.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Позиция №3 ( вкл. Пакет № 2112-1 и Пакет № 2113-1) в горски територии държавна собственост на територията на „ Югоизточно държавно предприятие ” ДП Сливен – ТП „ Държавно горско стопанство Звездец ”, за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
5254 ДГС Звездец 10.05.2021 Открита процедура 14,720.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на дейности по механизирано поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Звездец” за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
5234 ДГС Звездец 09.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 281 куб.м. 284 куб.м. 31 куб.м. 644 куб.м.
дб,цр,кгбр
Обект № 2112 Процедури за добив на дървесина 15,347.46 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект № 2112 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
5162 ДГС Звездец 22.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 281 куб.м. 284 куб.м. 31 куб.м. 644 куб.м.
дб, цр, кгбр
ОБЕКТ № 2112 Процедури за добив на дървесина 15,347.46 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект № 2112 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
Процедура № 5162 на ДГС Звездец от 22.03.2021 е прекратена!
5091 ДГС Звездец 02.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 281 куб.м. 284 куб.м. 31 куб.м. 644 куб.м.
дб, цр, кгбр
ОБЕКТ № 2112 Процедури за добив на дървесина 15,347.46 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект № 2112 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
Процедура № 5091 на ДГС Звездец от 02.03.2021 е прекратена!
5024 ДГС Звездец 04.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
548 куб.м. 126 куб.м. 0 куб.м. 2028 куб.м. 2388 куб.м. 96 куб.м. 5186 куб.м.
дб, цр,гбр, кгбр, бб, чб
ОБЕКТ № 2114, ОБЕКТ №2115 , ОБЕКТ №2116, ОБЕКТ№2117 И ОБЕКТ №2118 Продажба на стояща дървесина на корен 237,950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост, обособени в Обект № 2114 ,Обект № 2115 , Обект № 2116 , Обект № 2117 , Обект № 2118 от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация
5023 ДГС Звездец 04.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
112 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 505 куб.м. 906 куб.м. 57 куб.м. 1580 куб.м.
дб, цр,гбр, кгбр
ОБЕКТ № 2112 и ОБЕКТ №2113 Процедури за добив на дървесина 37,626.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект № 2112 и Обект №2113 находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
4952 ДГС Звездец 04.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
110 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 407 куб.м. 494 куб.м. 80 куб.м. 1091 куб.м.
цр,дб,гбр,кгбр,мжд
Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2) и Пакет № 2102-3 Процедури за продажба на дървесина 77,105.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2) и Пакет № 2102-3 от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец”, Виж пълна информация
4924 ДГС Звездец 17.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
110 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 603 куб.м. 825 куб.м. 170 куб.м. 1708 куб.м.
цр,дб,гбр,бк,кгбр,мжд
Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2), Пакет /Обект № 2101-3 и Пакет/Обект № 2102-3 Процедури за продажба на дървесина 120,177.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2), Пакет/Обект № 2101-3 и Пакет/Обект № 2102-3 от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец”, Виж пълна информация
4832 ДГС Звездец 01.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
110 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 603 куб.м. 825 куб.м. 170 куб.м. 1708 куб.м.
цр,дб,гбр,кгбр,мжд
Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2), Пакет/Обект № 2101-3 и Пакет/Обект № 2102-3 Процедури за продажба на дървесина 120,177.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2), Пакет/Обект № 2101-3 и Пакет/Обект № 2102-3 от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец”, Виж пълна информация
4830 ДГС Звездец 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
96 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 302 куб.м. 659 куб.м. 37 куб.м. 1105 куб.м.
чб,дб,цр,бк,гбр,кгбр
Обект №2111 Процедури за добив на дървесина 26,428.12 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект № 2111 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
4828 ДГС Звездец 01.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
285 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 41 куб.м. 326 куб.м.
дб
Позиция №1 ( вкл. Пакет № 2101-1; Пакет № 2102-1 и Пакет № 2111-1) Процедури за продажба на дървесина 41,585.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина за местни преработватели от временен склад от Позиция №1 ( вкл. Пакет № 2101-1; Пакет № 2102-1 и Пакет № 2111-1) от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец” Виж пълна информация
4826 ДГС Звездец 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
182 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 98 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 296 куб.м.
бб,чб
Обект №2110 Продажба на стояща дървесина на корен 13,795.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2110 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4796 ДГС Звездец 27.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
523 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 1897 куб.м. 2086 куб.м. 82 куб.м. 4641 куб.м.
дб,цр,гбр,чдб, бк, кгбр,мжд, здгл,бб, чб
Обект №2103, №2104, №2105, №2106, №2107, №2108 и №2109 Продажба на стояща дървесина на корен 220,249.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2103 , ОБЕКТ №2104, ОБЕКТ №2105, ОБЕКТ №2106, ОБЕКТ №2107, ОБЕКТ №2108 и ОБЕКТ №2109 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4795 ДГС Звездец 27.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
340 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 603 куб.м. 825 куб.м. 205 куб.м. 1973 куб.м.
дб,цр,гбр, бк, кгбр,мжд
ОБЕКТ № 2101 и ОБЕКТ №2102 Процедури за добив на дървесина 48,402.08 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обекти № 2101 и №2102 от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация
4717 ДГС Звездец 23.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 247 куб.м. 283 куб.м. 7 куб.м. 573 куб.м.
дб, цр,гбр, трп
Обект №2025 Процедури за добив на дървесина 13,498.99 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина за Обект № 2025 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация
4693 ДГС Звездец 13.10.2020 Събиране на оферти с обява 950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца“ в ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4682 ДГС Звездец 14.10.2020 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП „ДГС - Звездец” Виж пълна информация