Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4576 ДГС Звездец 28.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 528 куб.м. 600 куб.м. 32 куб.м. 1285 куб.м.
дб, цр,гбр, кгбр, трп
Обект №2025 и Обект №2026 Процедури за добив на дървесина 30,496.94 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина за Обекти № 2025 и №2026 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация
4575 ДГС Звездец 28.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
267 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 693 куб.м. 1263 куб.м. 9 куб.м. 2237 куб.м.
дб, цр,гбр, кгбр, бб,чб
Обект №2020, Обект № 2023 и Обект №2024 Продажба на стояща дървесина на корен 103,562.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2020 , ОБЕКТ №2023 И ОБЕКТ №2024 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4538 ДГС Звездец 11.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
392 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 1157 куб.м. 1953 куб.м. 15 куб.м. 3522 куб.м.
бб,чб,дб,цр,гбр, трп,кгбр
2020; 2021; 2022; 2023; 2024 Продажба на стояща дървесина на корен 162,693.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2020 , ОБЕКТ №2021 , ОБЕКТ №2022 , ОБЕКТ №2023 , ОБЕКТ №2024 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4490 ДГС Звездец 23.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
392 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 1157 куб.м. 1953 куб.м. 15 куб.м. 3522 куб.м.
дб,цр, бб,чб,, кгбр,гбр
Обект № 2015, Обект № 2017 и Обект №2020 Продажба на стояща дървесина на корен 162,693.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017 и ОБЕКТ №2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4447 ДГС Звездец 03.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
392 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 1157 куб.м. 1953 куб.м. 15 куб.м. 3522 куб.м.
дб,цр, бб,чб,, кгбр,гбр
ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017 и ОБЕКТ №2020 Продажба на стояща дървесина на корен 162,693.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017 и ОБЕКТ №2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4356 ДГС Звездец 12.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 235 куб.м. 219 куб.м. 0 куб.м. 462 куб.м.
дб,цр,гбр
Пакет №1917-3 Процедури за продажба на дървесина 32,836.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Пакет № 1917-3 от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец” Виж пълна информация
4355 ДГС Звездец 12.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1518 куб.м. 62 куб.м. 0 куб.м. 2463 куб.м. 2619 куб.м. 16 куб.м. 6678 куб.м.
дб, цр,гбр, кгбр, бб, чб
ОБЕКТ №2014 , ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017, ОБЕКТ № 2018 и ОБЕКТ №2019 Продажба на стояща дървесина на корен 302,834.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2014 , ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017, ОБЕКТ № 2018 и ОБЕКТ №2019 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4289 ДГС Звездец 01.06.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Звездец” за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4286 ДГС Звездец 26.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
650 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 305 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 955 куб.м.
бб,чб
Пакет № 2011-1; Пакет №2011-2; Процедури за продажба на дървесина 63,994.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Пакет № 2011-1; Пакет №2011-2; от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец” Виж пълна информация
4285 ДГС Звездец 26.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
637 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2013 куб.м. 3316 куб.м. 46 куб.м. 6012 куб.м.
дб,цр, бк, кгбр, игбр, трп
ОБЕКТ № 2013, ОБЕКТ №2014 , ОБЕКТ №2015 И ОБЕКТ №2017 Продажба на стояща дървесина на корен 295,507.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4233 ДГС Звездец 15.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
112 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 253 куб.м. 236 куб.м. 32 куб.м. 633 куб.м.
дб, цр,гбр, бк, кгбр
ОБЕКТ № 2016 Продажба на стояща дървесина на корен 27,712.84 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ № 2016 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4176 ДГС Звездец 28.05.2020 Открита процедура 14,720.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради в Държавния горски фонд на ТП „ДГС Звездец“ срок от 12 месеца Виж пълна информация
4144 ДГС Звездец 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 423 куб.м. 18 куб.м. 64 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 707 куб.м.
чб,бб,дб,гбр,мжд
Обект №2012 Продажба на стояща дървесина на корен 26,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ № 2012 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4143 ДГС Звездец 06.04.2020 Договаряне 26,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ № 2012 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
Процедура № 4143 на ДГС Звездец от 06.04.2020 е прекратена!
4060 ДГС Звездец 28.04.2020 19.05.2020 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП „ДГС Звездец“ за срок от 24 месеца Виж пълна информация
4049 ДГС Звездец 27.03.2020 04.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
408 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1589 куб.м. 2382 куб.м. 40 куб.м. 4419 куб.м.
дб,цр,гбр, кгбр,трп
Обект № 2013, Обект №2014, Обект №2015 Продажба на стояща дървесина на корен 217,960.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен в горски територии - държавна собственост, в териториалния обхват на ТП “ДГС Звездец за Обект № 2013, Обект №2014, Обект №2015 Виж пълна информация
4033 ДГС Звездец 23.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 423 куб.м. 18 куб.м. 64 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 707 куб.м.
бб,чб,дб,гбр, мжд
Обект №2012 Продажба на стояща дървесина на корен 26,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен в горски територии - държавна собственост, в териториалния обхват на ТП “ДГС Звездец за Обект № 2012 Виж пълна информация
4032 ДГС Звездец 23.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
658 куб.м. 345 куб.м. 3 куб.м. 192 куб.м. 219 куб.м. 0 куб.м. 1417 куб.м.
бб,чб,дб,цр,гбр
Обект /Пакет №2011-1; Обект/Пакет №2011-2 и Обект/Пакет №1917-3 Процедури за продажба на дървесина 99,336.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект /Пакет №2011-1; Обект/Пакет №2011-2 и Обект/Пакет №1917-3 Виж пълна информация
4031 ДГС Звездец 23.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
650 куб.м. 241 куб.м. 0 куб.м. 64 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 955 куб.м.
бб,чб
Обект №2011 Процедури за добив на дървесина 24,600.77 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти Обект № 2011 от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация
3873 ДГС Звездец 10.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 339 куб.м. 506.08 куб.м. 237.84 куб.м. 1082.92 куб.м.
дб,цр, бк, кгбр,гбр
Пакет № 1906-9; Пакет №1906-10; Пакет №1906-11 ; Пакет №1907-10, Пакет № 1907-11, Пакет №1908-8, Пакет№1914-9, Пакет№1914-10 Процедури за продажба на дървесина 70,479.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добито количество дървесина от временен склад от Пакет № 1906-9; Пакет №1906-10; Пакет №1906-11 ; Пакет №1907-10, Пакет № 1907-11, Пакет №1908-8, Пакет№1914-9, Пакет№1914-10 от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец” Виж пълна информация
Процедура № 3873 на ДГС Звездец от 10.02.2020 е прекратена!