Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3852 ДГС Звездец 03.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 161 куб.м. 16 куб.м. 62 куб.м. 776 куб.м. 11 куб.м. 1070 куб.м.
дб,цр,гбр,мжд,кгбр
Обекти № 2003 Процедури за добив на дървесина 25,062.06 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти Обекти № 2003 от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация
3851 ДГС Звездец 03.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
282 куб.м. 260 куб.м. 5 куб.м. 159 куб.м. 87 куб.м. 0 куб.м. 793 куб.м.
цр,дб,гбр,чб
Обект №4 ( включващи: Пакет № 2004-2; Пакет №2005-3; Пакет №2009-3 и Пакет № 2010-3) и Пакет №2002-2 Процедури за продажба на дървесина 53,079.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект №4 ( включващи: Пакет № 2004-2; Пакет №2005-3; Пакет №2009-3 и Пакет № 2010-3) и Пакет №2002-2 Виж пълна информация
Процедура № 3851 на ДГС Звездец от 03.02.2020 е прекратена!
3808 ДГС Звездец 22.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 339 куб.м. 463.65 куб.м. 280.27 куб.м. 1082.92 куб.м.
дб,цр,гбр,кгбр
Пакет № 1906-9; Пакет №1906-10; Пакет №1906-11 ; Пакет №1907-10, Пакет № 1907-11, Пакет №1908-8, Пакет№1914-9, Пакет№1914-10 Процедури за продажба на дървесина 75,158.82 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добити количества дървесина от временен склад от Пакет № 1906-9; Пакет №1906-10; Пакет №1906-11 ; Пакет №1907-10, Пакет № 1907-11, Пакет №1908-8, Пакет№1914-9, Пакет№1914-10 в горски територии държавна собственост на територията на „ Югоизточно държавно предприятие ” ДП Сливен – ТП „ Държавно горско стопанство Звездец ” Виж пълна информация
Процедура № 3808 на ДГС Звездец от 22.01.2020 е прекратена!
3807 ДГС Звездец 22.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
710 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 581 куб.м. 90 куб.м. 0 куб.м. 1439 куб.м.
чб,бб,дб,цр
Обект №2001 и Обект №2002 Процедури за добив на дървесина 35,785.08 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обекти № 2001 и №2002 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“, Виж пълна информация
3777 ДГС Звездец 14.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
710 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 1394 куб.м. 874 куб.м. 0 куб.м. 3036 куб.м.
дб,цр,бб,чб,кгбр,гбр
Пакет № 2001-1; Пакет №2001-2; Пакет №2002-1 ; Пакет №2002-2; Пакет № 2005-2; Пакет № 2009-2 и Пакет № 2010-2 Процедури за продажба на дървесина 208,251.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Пакет № 2001-1; Пакет №2001-2; Пакет №2002-1 ; Пакет №2002-2; Пакет № 2005-2; Пакет № 2009-2 и Пакет № 2010-2 Виж пълна информация
3609 ДГС Звездец 04.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
854 куб.м. 384 куб.м. 106 куб.м. 1315 куб.м. 2383 куб.м. 197 куб.м. 5239 куб.м.
дб,цр,гбр, кгбр,мжд
Обекти № 2005 , № 2006, №2007, №2008, №2009 и №2010 Процедури за добив на дървесина 126,315.94 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина за обекти Обекти № 2005 , № 2006, №2007, №2008, №2009 и №2010 , находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация
3595 ДГС Звездец 29.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 432 куб.м. 1373 куб.м. 60 куб.м. 2038 куб.м.
дб,цр,гбр, бк, кгбр,мжд
№2003 и №2004 Процедури за добив на дървесина 48,258.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА в обекти № 2003 и №2004, на територията на ТП” ДГС Звездец ” за местни търговци по чл.38 от Наредбата Виж пълна информация
3446 ДГС Звездец 30.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
78.49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 78.49 куб.м.
дъб, цер
1910-5 Процедури за продажба на дървесина 9,052.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина за пакет № 1910-5 Виж пълна информация
3419 ДГС Звездец 27.09.2019 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019 г. на служителите в ТП "ДГС Звездец", предвидени в Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците Виж пълна информация
3418 ДГС Звездец 27.09.2019 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП "Държавно горско стопанство Звездец“ Виж пълна информация
3408 ДГС Звездец 20.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
78.49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 78.49 куб.м.
дъб, цер
1910-5 Процедури за продажба на дървесина 9,052.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина за пакет № 1910-5 Виж пълна информация
Процедура № 3408 на ДГС Звездец от 20.09.2019 е прекратена!
3386 ДГС Звездец 08.10.2019 Открита процедура 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 24 месеца” Виж пълна информация
3385 ДГС Звездец 08.10.2019 Открита процедура 56,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС-та, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС-та и доставка на резервни части по заявка на ТП „ДГС Звездец“ за срок от 24 месеца Виж пълна информация
3358 ДГС Звездец 15.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 33 куб.м.
дб, цр, гбр
1920 Процедури за добив на дървесина 660.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Звездец" на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1920 Виж пълна информация
3331 ДГС Звездец 06.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26.24 куб.м. 3.90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.14 куб.м.
чб
1.8.-4 Процедури за продажба на дървесина 2,142.30 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина за пакет № 1.8.-4 Виж пълна информация
3280 ДГС Звездец 30.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26.24 куб.м. 3.90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.14 куб.м.
чб
Пакет № 1.8.-4 Процедури за продажба на дървесина 2,142.30 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина за пакет № 1.8.-4 Виж пълна информация
Процедура № 3280 на ДГС Звездец от 30.07.2019 е прекратена!
3275 ДГС Звездец 26.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
99 куб.м. 68 куб.м. 3 куб.м. 195 куб.м. 258 куб.м. 4 куб.м. 625 куб.м.
дъб, цер, габър, келев габър, мъждрян
Пакети № 1918-1 и 1919-1 Процедури за продажба на дървесина 47,433.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина за пакет № 1918-1 и № 1919-1 Виж пълна информация
3274 ДГС Звездец 26.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
99 куб.м. 68 куб.м. 3 куб.м. 195 куб.м. 258 куб.м. 4 куб.м. 625 куб.м.
дъб, цер, габър, келев габър, мъждрян
ОБЕКТИ № 1918 и 1919 Процедури за добив на дървесина 14,995.62 лв. без ДДС
Предмет: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА за ОБЕКТИ № 1918 и № 1919 Виж пълна информация
3265 ДГС Звездец 24.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
350 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м. 387 куб.м.
дъб, цер
1915-1 Процедури за продажба на дървесина 45,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина за пакет № 1915-1 Виж пълна информация
3222 ДГС Звездец 09.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
456 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 740 куб.м. 1069 куб.м. 158 куб.м. 2423 куб.м.
дб,цр,гбр, кгбр
ОБЕКТИ № 1915, № 1916 и № 1917 Процедури за добив на дървесина 58,452.67 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА за ОБЕКТИ № 1915, № 1916 и № 1917 Виж пълна информация